IBAN-Naam Check

De Rabobank heeft de IBAN-Naam Check geïntroduceerd bij hun internet- en mobielbankieren. De service vergelijkt de naam die door de betaler wordt meegegeven met de naam die in de database van de IBAN-Naam Check voorkomt en geeft aan of deze (voldoende) overeenkomt. De betaler kiest zelf of de betaling mag worden verwerkt.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Hoe werkt de service?

De IBAN-Naam Check heeft een database met Nederlandse IBANs  en 1 of meerdere namen behorend bij de rekening. De door de betaler ingegeven naam wordt realtime vergeleken met de gegevens in de Database. Is de naam exact gelijk of wijkt de naam beperkt af dan wordt de geadministreerde naam weergegeven. Wijkt de naam teveel af dan krijgt de betaler de melding dat deze niet overeenkomt. Komt het IBAN niet voor in de Database, dan genereert de IBAN-Naam Check de melding dat er niet kan worden gecontroleerd.

welke data staat in de iban-Naam check?

De IBAN-Naam Check wordt gevuld met de naam(en) die is doorgegeven door de bank van de rekeninghouder, eventueel aangevuld met data van de KVK. Daar waar banken nog geen data hebben verstrekt wordt de naam uit de ontvangsten database van Rabobank gebruikt. Dit is veelal de verkorte naam bij een bank.

Zakelijke IBANs en onjuiste meldingen

Bedrijven en (publieke) organisaties kennen vaak verschillende namen zoals een juridische naam, handelsnaam of een afkorting. Omdat de database van de IBAN-Naam Check nog beperkt is gevuld kan het voorkomen dat er onterecht een melding wordt gegeven dat de naam en IBAN niet overeenkomen. Mocht u veelvuldig de melding krijgen van betalers, meldt u dit dan bij onze klantenservice. Wij kunnen een verzoek indienen om de data van de IBAN-Naam Check te verbeteren.

De service werkt voor enkelvoudige betalingen

De service die BNG Bank gaat inbouwen in haar internetapplicatie BNG Betalingsverkeer is specifiek gericht op enkelvoudige betalingen. Voor batchbetalingen worden er geen diensten aangeboden. De leverancier Surepay levert een dienst om grote bestanden te checken. Zie hiervoor: https://www.surepay.nl/services/betaalrelatie-check/

Factuurfraude

De service is bedoeld om de kans op fraude en vergissingen bij handmatig ingevoerde betaalopdrachten te reduceren. Voor betalingen die in batchvorm worden aangemaakt vanuit een crediteurensysteem zult u aanvullende maatregelen moeten blijven nemen. Wij adviseren u om vooral scherp te zijn bij nieuwe crediteuren en wijzigingen van belangrijke gegevens als tegenrekeningen. Het verdient de aanbeveling om bij een dergelijke wijzigingen altijd via een andere weg (bijvoorbeeld telefonisch) contact te zoeken met de crediteur en een vierogenprincipe toe te passen.

Gaat BNG Bank de IBAN-Naam Check ook bieden? 

BNG Bank zal de IBAN Naam Check in het eerste kwartaal van 2019 gaan ondersteunen in BNG Betalingsverkeer. Dat betekent ook dat periodiek alle actieve BNG rekeningen met zowel de Equens-naam (24 postities) als ook de statutaire naam met de leverancier Surepay worden uitgewisseld. Dit vergroot de kans dat de ingevoerde naam direct matcht met de IBAN.

Privacy

In de IBAN-Naam Check zijn diverse maatregelen genomen om de privacy van vooral particuliere rekeninghouders te beschermen. Zo wordt de naam pas gemeld indien met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat de naam overeenkomt. Daarnaast wordt de data uitsluitend gebruikt voor toepassing van de IBAN-Naam Check. 

Trefwoorden: Tags: Betalingsverkeer
Yes

 Content Query