IBAN-Naam Check

De IBAN-Naam Check vergelijkt de naam die door de betaler wordt meegegeven met de naam die in de database van de IBAN-Naam Check voorkomt en geeft aan of deze (voldoende) overeenkomt. De betaler kiest zelf of de betaling mag worden verwerkt.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Factuurfraude

De service is bedoeld om de kans op fraude en vergissingen bij handmatig ingevoerde betaalopdrachten te reduceren. Betalingen worden niet tegengehouden; de service attendeert u op een mogelijk risico. Vooral voor batchbetalingen die vanuit een crediteurensysteem komen, moet u aanvullende maatregelen blijven nemen. Wij adviseren u om vooral scherp te zijn bij nieuwe crediteuren en wijzigingen van belangrijke gegevens zoals tegenrekeningen. Het verdient de aanbeveling om bij dergelijke wijzigingen altijd via een andere weg (bijvoorbeeld telefonisch) contact te zoeken met de crediteur en een vierogenprincipe toe te passen.

Hoe werkt de service?

In een centrale database staan (vrijwel) alle IBANs van Nederlandse banken samen met de naam(en) die bij bijbehorende bank is geregistreerd. De door de betaler ingegeven naam wordt realtime vergeleken met de gegevens in de database. Is de naam exact gelijk of wijkt de naam beperkt af dan wordt de geadministreerde naam weergegeven. Wijkt de naam teveel af dan krijgt de betaler de melding dat deze niet overeenkomt. Komt het IBAN niet voor in de database, dan genereert de IBAN-Naam Check de melding dat er niet kan worden gecontroleerd.

welke naam(en) gebruikt de iban-Naam check?

De IBAN-Naam Check wordt gevuld met de naam(en) die is doorgegeven door de bank van de rekeninghouder. Bij een zakelijke rekening wordt de naam eventueel aangevuld met handelsnamen van de KVK. 

Zakelijke IBAN's en onjuiste meldingen

Bedrijven en (publieke) organisaties kennen vaak verschillende namen zoals een juridische naam, handelsnaam of een afkorting. Het kan dan ook voorkomen dat niet elke naam is vastgelegd in de centrale database. Als uw betalers vaak een melding krijgen dat de naam niet overeenkomt, kunnen wij een verzoek indienen om de data van de IBAN-Naam Check te verbeteren.

in bng betalingsverkeer

Sinds begin van dit jaar leveren wij informatie aan over de juiste tenaamstelling van al onze rekeningen. Vanaf de tweede helft van 2019 zullen wij ook uw enkelvoudige betalingen controleren en melden of de opgegeven naam bij de IBAN hoort. 

vooraf melden overstapservice

Als een rekening in de overstapservice zit, gaan wij de betaling niet meer stilzwijgend naar de nieuwe rekening boeken. U ontvangt  direct een melding en u kunt dan ook direct uw administratie bijwerken. Voorwaarde is wel dat de IBAN en naam overeenkomen.

aparte service voor batchbetalingen

De service die banken in hun internetbankieren en Apps bieden, is gericht op losse betaalopdrachten. De leverancier van de IBAN-Naam Check (Surepay) levert echter ook een dienst om de check al in uw ERP-systeem uit te voeren, bijvoorbeeld bij nieuwe crediteuren of wijzigingen en een dienst om (grote) klantenbestanden vooraf in één keer te checken. Zie hiervoor: https://www.surepay.nl/services/betaalrelatie-check/

Privacy

In de IBAN-Naam Check zijn diverse maatregelen genomen om de privacy van vooral particuliere rekeninghouders te beschermen. Zo wordt de naam pas gemeld indien met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat de naam overeenkomt. Daarnaast wordt de data uitsluitend gebruikt voor toepassing van de IBAN-Naam Check. 

Trefwoorden: Tags: Betalingsverkeer
Yes

 Content Query