Overschrijdingen van de kredietlimiet zonder schriftelijke toestemming vooraf

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
Het is BNG Bank gebleken dat er regelmatig overschrijdingen van de kredietlimiet bij gemeenten en andere openbare lichamen voorkomen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Omdat het vaak tijdkritische betalingen betreft, is het in de regel niet wenselijk om de betaling te blokkeren. Daarom wil de bank, mede gezien het risicoprofiel van gemeenten en andere openbare lichamen, conform artikel 3.3.2 van de Algemene Kredietvoorwaarden, instemmen met (tijdelijke) overschrijdingen van maximaal 20% van de limiet voor Krediet in Rekeningcourant bij genoemde klanten. Wij gaan er vanuit dat u hiermee als klant van de bank kunt instemmen. Mocht dat niet zo zijn, dan verzoeken wij u om hierover contact op te nemen met uw accountmanager bij de bank.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query