SEPA veelgestelde vragen

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
 • Hoe verwijder ik de Chipknip van mijn betaalautomaat?

  ​Soms kunt u dit zelf doen op de betaalautomaat, soms kan uw betaalautomaatleverancier dit van afstand. Wij adviseren u op dit punt de betaalautomaatleverancier te raadplegen.

 • Kennen SEPA-batches ook een controlegetal?

  De Europese/Nederlandse SEPA standaard kent geen controle getal als voorheen de som rekeningnummers. Als alternatief berekent BNG Betalingsverkeer bij elk ingelezen SEPA-bestand (betalen en incasso) een SHA1 controlegetal van 40 tekens. De waarde wordt berekend over het gehele ingelezen bestand. Indien uw financieel systeem geschikt is dit controlegetal te berekenen en op de opdrachtbrief te presenteren, kunt u een vergelijking maken. Het mogelijk om tijdens de import de laatste 5 posities verplicht te laten invullen of BNG Betalingsverkeer toont u het volledige controlegetal en u vergelijkt de waarde visueel met de waarde uit uw financieel systeem.

  Als de twee waarden exact gelijk zijn, kunt u er met 100% zekerheid vanuit gaan dat de batch niet is gewijzigd nadat het bestand door het financieel systeem is aangemaakt.

 • Blijft een multibatch mogelijk?

  XML standaarden maken het mogelijk om meerder meerdere batches in 1 bestand te versturen. BNG Betalingsverkeer presenteert de batches zoals u gewend bent in de ClieOp als afzonderlijk te tekenen batches.​

 • Welke pain-versies worden door BNG Bank ondersteund?

  ​BNG Bank ondersteunt de laatste 2 versies van de PAIN-formaten die voor SEPA van toepassing zijn. Momenteel worden voor de SEPA Credit Transfer (SCT), de PAIN.001.001.02 en de PAIN.001.001.03 ondersteund. Zodra een nieuwe PAIN versie operationeel is, vervalt de ondersteuning van PAIN.001.001.02. BNG Bank adviseert dan ook nu al te kiezen voor PAIN.001.001.03. Voor de SEPA Direct Debit (SDD) wordt momenteel alleen PAIN.008.001.02 ondersteund. Op de website van de betaalvereniging vindt u de actuele Nederlandse bestandsbeschrijving.

 • Ondersteunt BNG Bank ook de B2B SEPA incasso?

  Vanaf medio september ondersteunt BNG Bank de B2B SEPA incasso. U kunt uw incassomachtingen sturen naar:

  BNG Bank

  Afd. Kredietbeheer

  Postbus 30305

  2500 GH DEN HAAG​

 • Wat is een pre-notificatie bij een SEPA-Incasso?

  ​Volgens de SEPA regels moet een debiteur minimaal 2 weken voor de afschrijving geïnformeerd worden. In de regel doen wij dit in Nederland ook, maar gaat dit vaak in een jaarlijkse mededeling (bijvoorbeeld OZB of een brief over de huur). Dergelijke oplossingen kunt u voor de SEPA-Incasso prima gebruiken.

 • Hoe ziet de nieuwe SEPA-machtiging eruit?

  ​Op de website van de betaalvereniging vindt u voorbeelden hoe een machtiging eruit kan zien. U bent echter vrij uw eigen vorm te gebruiken zolang de verplichte gegevens op de machtiging staan.

 • Wat is de IBAN en BIC van mijn BNG-rekeningen?

  De IBAN (en BIC) van uw BNG-rekeningen wordt op elk rekeningafschrift getoond. Ook kunt u gebruik maken van de IBAN BIC Check.

  De BIC van BNG Bank is BNGHNL2G.

 • Kan ik voor een SEPA betaling alleen de IBAN meegeven?

  Voor SEPA betalingen en SEPA incasso's naar een begunstigde of debiteur met een Nederlandse IBAN hoeft u alleen nog de IBAN mee te geven. Het meegeven van de BIC is optioneel. De meegegeven waarde wordt echter overschreven door BNG Bank.

  Voor SEPA betalingen en SEPA incasso's naar een begunstigde of debiteur met een buitenlandse IBAN blijft het tot 2016 noodzakelijk de BIC mee te geven. De BIC is namelijk niet in alle gevallen te herleiden uit de IBAN.

 • Komen er nog nieuwe Europese producten aan?

  ​Naast het verbeteren van de bestaande producten zijn de Nederlandse banken vergevorderd met de introductie van een elektronische machtiging à la iDeal. Naar verwachting is het vanaf medio 2015 mogelijk om het machtigingsproces met uw debiteuren volledig elektronisch af te handelen. De verkregen machtiging heeft dezelfde bewijskracht als de huidige papieren machtiging.

 • Kan ik binnen de hele EU betalen en incasseren met de SEPA producten?

  ​Met de SEPA betaling en de SEPA incasso kunt u betalen en incasseren in de gehele EU. Wel gaat het om betalingsverkeer in euro.

 • Waaraan herken ik het soort R-transactie?

  Het soort R-transactie is herkenbaar aan de transactie- of boekingscode. De boekingscode staat op het rekeningafschrift en in veld 61 van de MT940. De transactiecode vindt u in veld 61 van de MT940S en in de camt.053.

  BNG Bank maakt hierbij verschil in R-transacties voor settlement (weigeringen) en R-Transactie na settlement (terugboekingen).

  Verder wordt in het omschrijvingsveld van de diverse formaten de reden van de R-transactie weergegeven met een specifieke code (bijv. AM04=saldo ontoereikend). Deze coderingen kunt u in uw systeem automatisch inlezen. Alle BNG-coderingen vindt u in onze formaatbeschrijving.​

 • Hoe behandel ik R-transacties bij een SEPA Incasso?

  Na de inzending van een SEPA-incassobestand kunt u te maken krijgen met weigeringen en terugboekingen, R-transacties genoemd.

  Er zijn vier type R-transacties: reject, refusal, return en refund.

  Het type R-transactie is van belang bij de soort incasso (first, recurrent, one-off, last) die u eventueel op een later moment instuurt.

  Twee situatie kunnen zich voordoen:

  1. De transactie is nog niet uitgevoerd:
   • Reject (afkeuring door de creditbank, debetbank of de processor)
   • Refusal (afkeuring door de debiteur)
  2. De transactie is wel uitgevoerd:
   • Return (terugboeking door de bank van de debiteur, bijv. onvoldoende saldo)
   • Refund (terugboeking op verzoek van de debiteur)

  Het soort incasso en het type R-transactie bepalen hoe u na ontvangst een R-transactie behandelt*:

  originele incassotype R-transactie eerstvolgende incasso
  FirstReject/RefusalFirst
  FirstReturn/RefundRecurrent
  RecurrentReject/Refusal/Return/RefundRecurrent
  LastReject/RefusalLast
  LastReturn/RefundMandaat is verlopen
  One-offReject/RefusalOne-off
  One-offReturn/RefundMandaat is verlopen

  * In bepaalde situaties - bijvoorbeeld een weigering of een terugboeking door de debiteur - is het verstandig om eerst contact op te nemen met de debiteur voordat een volgende incasso wordt ingestuurd. Let u altijd goed op de reden van de weigering.

 • Wanneer moet ik een mandaatwijziging insturen?

  U moet een mandaatwijziging insturen als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • Uw incassant ID verandert als gevolg van een fusie, overname of andere organisatorische verandering
  • Het kenmerk van de machtiging verandert
  • De IBAN van de debiteur verandert

  Bij elke bovengenoemde wijziging moet u de eerstvolgende aanlevering als een eerste aanlevering (D-5) behandelen. In de implementation guidelines staat beschreven hoe u de mandaatwijziging vermeld in het PAIN bericht.

 • Biedt BNG Bank ook afschriften in XML-formaat (camt.053)?

  BNG Bank ondersteunt elektronische afschriften in XML (camt.053), MT940 (oud zonder IBAN) en de MT940S (met IBAN en gestructureerd omschrijvingsveld) formaat.

  Het camt.053 formaat sluit nauw aan bij de verschillende SEPA-producten en is uitermate geschikt voor geautomatiseerde reconciliatie in financiële pakketten. Het formaat bevat net als de MT940 en MT940S alle rekeningmutaties van SEPA-transacties tot interne boekingen.

Trefwoorden: Tags: SEPA
 

 Content Query