Veelgestelde vragen Rekening-courant

Bekijk de meestgestelde vragen over de Rekening-courant.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
​Kan ik meerdere rekeningen openen en deze voor de renteberekening aan elkaar laten koppelen?
​Ja, dat kan. Hierdoor ontstaat een stelsel van saldo- en rentecompensatie. Een vereiste is wel dat alle rekeningen tot dezelfde juridische entiteit behoren.
​Wat zijn de kosten voor het aanhouden van een rekening-courant of meerdere rekeningen?
​BNG Bank berekent geen kosten voor het aanhouden van een rekening-courant of voor het aanhouden van meerdere rekeningen.
Wat zijn de voordelen van een rekening-courant bij BNG Bank?
Als u gelden ontvangt van de staat via de rijksverrekening, heeft u bij BNG Bank altijd het meest optimale rentevoordeel. BNG Bank voert namelijk de geldstromen van de rijksverrekening uit en brengt de betrokken partijen geen valutadagen in rekening.​
Wanneer vindt de renteafrekening plaats?​
​De renteafrekening vindt per kwartaal achteraf plaats.
​Welke boekingscodes gebruikt BNG Bank?
​In de rubriek Formulieren vindt u een document 'formaatbeschrijvingen BNG Bank'. In dit document (PDF) vindt u alle door de BNG Bank gebruikte boekingscodes en transactiecodes.
​Zijn er kosten verbonden aan rekeningafschriften?
​U ontvangt dagelijks van BNG Bank zonder kosten een elektronisch rekeningafschrift per e-mail of in Digitaal Archief. Het blijft optioneel mogelijk om afschriften op papier te ontvangen. Hiervoor wordt een bedrag van 0,70 euro per envelop in rekening gebracht.
Welke Euribor tarieven gebruikt BNG Bank?
​BNG Bank hanteert in rekening-courant het dagelijks door de European Banking Federation gepubliceerde 1-maands Euribor tarief. Deze tarieven vindt u op de website www.euribor-ebf.eu. Voor de 1-maand Euribor vindt dagelijks rond 11:00u een fixing plaats. Op dagen dat er geen fixing van de tarieven plaats vindt (weekends en bankholidays) neemt BNG Bank het fixing tarief van de voorgaande TARGET-dag.
​Wat is excedentrente?
​Excedentrente is de extra toeslag op de debetrente die BNG Bank in rekening brengt bij het overschrijden van de kredietlimiet in rekening-courant. De excedentrente komt bovenop de overeengekomen debetrente. Op dit moment bedraagt de excedentrente 5 procent. De excedentrente kan van tijd tot tijd door BNG Bank worden aangepast.
​Hoe kan ik een standaard bankverklaring aanvragen?
​​U kunt ten behoeve van de accountant een standaard bankverklaring aanvragen met behulp van het daarvoor bestemde formulier. Dit Acrobat-formulier kunt u vinden onder Formulieren en is digitaal invulbaar. Nadat u het formulier heeft ingevuld, dient u het te printen, te voorzien van een handtekening en te verzenden naar BNG Bank, afdeling Backoffice, Antwoordnummer 949, 2501 VB Den Haag. De kosten zijn EUR 80,00 excl BTW en worden automatisch van uw rekening geincasseerd.

 

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query