Veelgestelde vragen Rekening-courant

Bekijk de meestgestelde vragen over de Rekening-courant.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
​Kan ik meerdere rekeningen openen en deze voor de renteberekening aan elkaar laten koppelen?
​Ja, dat kan. Hierdoor ontstaat een stelsel van saldo- en rentecompensatie. Een vereiste is wel dat alle rekeningen tot dezelfde juridische entiteit behoren.
​Wat zijn de kosten voor het aanhouden van een rekening-courant of meerdere rekeningen?
​BNG Bank berekent geen kosten voor het aanhouden van een rekening-courant of voor het aanhouden van meerdere rekeningen.
Wat zijn de voordelen van een rekening-courant bij BNG Bank?
Als u gelden ontvangt van de staat via de rijksverrekening, heeft u bij BNG Bank altijd het meest optimale rentevoordeel. BNG Bank voert namelijk de geldstromen van de rijksverrekening uit en brengt de betrokken partijen geen valutadagen in rekening.​
Wanneer vindt de renteafrekening plaats?​
​De renteafrekening vindt per kwartaal achteraf plaats.
​Welke boekingscodes gebruikt BNG Bank?
​In de rubriek Formulieren vindt u een document 'formaatbeschrijvingen BNG Bank'. In dit document (PDF) vindt u alle door de BNG Bank gebruikte boekingscodes en transactiecodes.
​Zijn er kosten verbonden aan rekeningafschriften?
​U ontvangt dagelijks van BNG Bank zonder kosten een elektronisch rekeningafschrift per e-mail of in Digitaal Archief. Het blijft optioneel mogelijk om afschriften op papier te ontvangen. Hiervoor wordt een bedrag per envelop in rekening gebracht. De actuele informatie vindt u hier.
Welke Euribor tarieven gebruikt BNG Bank?
​BNG Bank hanteert in rekening-courant het dagelijks door de European Banking Federation gepubliceerde 1-maands Euribor tarief. Deze tarieven vindt u op de website www.euribor-ebf.eu. Voor de 1-maand Euribor vindt dagelijks rond 11:00u een fixing plaats. Op dagen dat er geen fixing van de tarieven plaats vindt (weekends en bankholidays) neemt BNG Bank het fixing tarief van de voorgaande TARGET-dag.
​Wat is excedentrente?
​Excedentrente is de extra toeslag op de debetrente die BNG Bank in rekening brengt bij het overschrijden van de kredietlimiet in rekening-courant. De excedentrente komt bovenop de overeengekomen debetrente. Op dit moment bedraagt de excedentrente 5 procent. De excedentrente kan van tijd tot tijd door BNG Bank worden aangepast.
​Hoe kan ik een standaard bankverklaring aanvragen?
​​U kunt ten behoeve van de accountant een standaard bankverklaring aanvragen via Mijn BNG Bank. 

 

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query