Waaraan herken ik het soort R-transactie?

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het soort R-transactie is herkenbaar aan de transactie- of boekingscode. De boekingscode staat op het rekeningafschrift en in veld 61 van de MT940. De transactiecode vindt u in veld 61 van de MT940S en in de camt.053.

BNG Bank maakt hierbij verschil in R-transacties voor settlement (weigeringen) en R-Transactie na settlement (terugboekingen).

Verder wordt in het omschrijvingsveld van de diverse formaten de reden van de R-transactie weergegeven met een specifieke code (bijv. AM04=saldo ontoereikend). Deze coderingen kunt u in uw systeem automatisch inlezen. Alle BNG-coderingen vindt u in onze formaatbeschrijving.

Trefwoorden: Tags: SEPA
 

 Content Query