Wijzigingen voorwaarden Betaaldiensten

  • update:  
  •  
Begin 2019 gaat in Nederland de nieuwe Europese Betaalrichtlijn in: Payment Services Directive 2 (PSD2). We passen daarom de Voorwaarden Betaaldiensten aan. De nieuwe voorwaarden zijn vanaf 1 maart 2019 van kracht.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • De PSD2 introduceert een nieuw soort betaaldienstverlener die u rechtstreeks toegang kunt geven tot uw betaalrekeningen voor het verstrekken van betaalopdrachten, het ophalen van rekeninginformatie en/of het checken van uw saldo. Deze nieuwe betaaldienstverleners mogen deze diensten alleen verstrekken als zij een vergunning hebben van een nationale toezichthouder, bijvoorbeeld De Nederlandse Bank.
  • Wilt u deze nieuwe betaaldienstverlener toegang geven tot uw betaalrekeningen dan moet u daarvoor eerst zelf aan deze betaaldienstverlener uitdrukkelijke toestemming geven. Indien u hier geen gebruik van wilt maken, hoeft u niets te doen. Indien u hier niet langer gebruik van wilt maken, dient u zelf de toestemming bij de betaaldienstverlener in te trekken.
  • Wij zullen bij elke aanlevering of opvraging vaststellen of u degene bent die toestemming heeft gegeven. 
  • Alle betaalopdrachten die u verstrekt via deze nieuwe betaaldienstverlener moeten in overstemming met het geldende procuratieschema worden getekend met een BNG Digipass.
  • Indien u toestemming geeft voor het ophalen van rekeninginformatie is deze toestemming maximaal 3 maanden geldig. De betaaldienstverlener mag uw rekeninginformatie maximaal 4 keer per dag zonder uw instemming opvragen. Zelf mag u onbeperkt de informatie opvragen.
  • Bij een saldocheck voor een transactie met een betaalkaart van een nieuwe betaaldienstverlener geven wij aan die nieuwe betaaldienstverlener met een 'ja' of 'nee' door of u voldoende saldo heeft voor uitvoering van de transactie. Daarbij reserveren wij geen saldo en houden ook geen rekening met saldocompensatie.
  • Klachten over via de nieuwe betaaldienstverlener verstrekte opdrachten kunt u indienen bij BNG Bank. Indien uw klacht gegrond is zullen wij de directe schade aan u vergoeden.
  • In het kader van de vernieuwde privacyregelgeving hebben wij beschreven dat u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze betaaldiensten.

Klik hier voor de vernieuwde voorwaarden. 

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query