Corona: We zijn er voor onze klanten

  • update:  
  •  
Het coronavirus heeft vergaande maatschappelijke gevolgen, ook voor onze klanten. Wij zetten ons in om onze klanten zoveel mogelijk door deze moeilijke periode heen te helpen. We zorgen voor elkaar en voor continuïteit van onze dienstverlening.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

CONTINUÏTEIT DIENSTVERLENING

BNG Bank werkt deels op een uitwijklocatie. Daarnaast werkt een aantal medewerkers thuis. Het uitgangspunt is dat medewerkers op de hoofdlocatie en uitwijklocatie onderling geen fysiek contact hebben. Fysieke contacten met klanten en andere stakeholders worden tijdelijk sterk beperkt.

Kredietverlening

BNG Bank neemt deel aan de Task Force Corona van de Nederlandse Vereniging van Banken die dagelijks telefonisch overlegt. Gezamenlijk doel is om klanten zo veel als mogelijk door deze moeilijke periode te helpen. Waar dat kan draagt BNG Bank bij. 

BNG Bank steunt het initiatief van Nederlandse banken om zakelijke klanten meer lucht te geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn kunnen zes maanden uitstel van aflossingen op hun lopende leningen krijgen. U kunt dit voor aflossingen tot en met 31 juli aanvragen. Heeft u hierover vragen? -> Neem contact op

Funding

We hebben de beschikking over voldoende liquiditeit om onze klanten van financiering te voorzien. We verwachten dat we toegang zullen blijven houden tot de kapitaalmarkt om funding op te halen. Wel kan het zijn dat de rente-opslagen worden beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten.  

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query