Genomineerden BNG Bank Erfgoedprijs 2013

  • update:  
  •  
Nominaties BNG Bank Erfgoedprijs 2013 voor vijf uitmuntende erfgoedgemeenten.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Leiden, Kampen, Noordoostpolder en Winterswijk zijn genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2013. De jury is van mening dat deze vijf gemeenten zich over een langere periode bovengemiddeld hebben ingezet voor hun eigen erfgoed. Het is een vitaal onderdeel van hun beleid geworden.

Deze vijf gemeenten scoren hoog als het gaat om het bewaren en benutten van hun erfgoed. Zij zijn innovatief door hun cultuurhistorie om te zetten in kansen voor de toekomst. Ook stimuleren ze hun burgers om actief deel te nemen aan het beleid en betrekken ze er de jeugd bij. Ze communiceren hun beleid helder en zorgen ervoor dat allerlei gemeentelijke en particuliere spelers hun krachten bundelen. Daarnaast heeft de jury de aanmeldingen kritisch getoetst op daadwerkelijk gerealiseerd beleid.

De jury maakt op 31 oktober a.s. de winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2013 bekend in Schiedam (winnaar 2012). Juryleden: de heer A.A.M. Brok (burgemeester van Dordrecht), voorzitter, mevrouw L. van der Pol (architecte en voormalig Rijksbouwmeester), de heer J. van de Voorde (plaatsvervangend directeur Rijksdienst Cultureel Erfgoed), de heer P. Spies (directeur Amsterdam Museum), de heer K. Loeff (directeur Bond Heemschut) en de heer A. Ponsteen (directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland).

Jaarlijks wordt aan de gemeente met het beste cultureel erfgoedbeleid een nationale prijs toegekend: de BNG Bank Erfgoedprijs. Hoofdsponsor BNG Cultuurfonds stelt het prijzenbedrag van € 25.000 ter beschikking. De BNG Bank Erfgoedprijs wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn de gemeenten Dordrecht (ZH), Westerveld (Dr) en Schiedam (ZH).

alt text  
Schiedam laat langs de A4 trots zien dat zij vorig jaar gewonnen hebben (foto A. Ponsteen, Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Trefwoorden: Tags: Erfgoedprijs
 

 Content Query