Zes nieuwe Age Friendly Cultural Cities van start

  • update:  
  •  
In 2018-2019 nemen zes nieuwe steden: Amersfoort, Alkmaar, Helmond, 's-Hertogenbosch, Middelburg en Haarlem deel aan het programma Age Friendly Cultural Cities. Zij werken, gedurende 2 jaar, in dit programma samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs

Tevens strijden de zes steden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro ter beschikking.

Een deskundige jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, beoordeelt welke stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. Zij bezoeken van elke stad hun manifestatie. De prijs wordt in het najaar 2019 voor de derde keer uitgereikt.

Als eerste in 2017 ontving Amsterdam de prijs en in het najaar van 2018 gaat de prijs naar een van de deelnemende steden: Emmen, Deventer, Doetinchem, Groningen en Utrecht. In april en eind mei zijn hun manifestaties te bezoeken.

 

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query