Draghi zinspeelt op nieuwe maatregelen

President Draghi verklaarde maandag in het Europese Parlement dat hij zonodig additionele onconventionele maatregelen zal nemen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Daarbij sloot hij de aankoop van staatsleningen nadrukkelijk niet uit. Vrijdag zei hij dat de ECB er alles aan zal doen om de inflatie te verhogen naar de doelstelling van dichtbij maar iets beneden 2%'. De lange rentetarieven daalden onder invloed van de uitspraken van de bankpresident vooral in de perifere eurolanden. In een aantal landen bereikten de lange rentetarieven nieuwe laagterecords. De economische vooruitzichten voor de eurozone zijn in november minder positief geworden, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van de inkoopmanagerssurvey's van november. In de dienstensector daalde de index 1 punt naar 51,3, in de industrie daalde de index licht naar 50,4.

Nederland lijkt zich enigzins te onttrekken aan de negatieve ontwikkelingen in de grote eurolanden. De index van het ondernemersvertrouwen steeg van 2,9 in het derde kwartaal naar 4,9 in het vierde kwartaal. Volgens het onderzoek dat door het CBS in samenwerking met een aantal ondernemersorganisaties werd uitgevoerd, is het vertrouwen in alle bedrijfstakken verbeterd. Bijna een kwart van de ondernemers verwacht een omzetstijging. Per saldo 18 procent van de ondervraagde bedrijven verwacht meer te exporteren. Ondernemers blijven echter voorzichtig. Per saldo verwacht slechts 5% van de bedrijven meer te gaan investeren, waardoor de werkgelegenheid volgens het onderzoek niet zal toenemen.

De Amerikaanse inflatie bleef in oktober gelijk op 1,7%. De energieprijzen daalden jaar-op-jaar met 1,6%, na een afname van 0,6% in september. Ongerekend energie en voedsel stegen de consumentenprijzen 1,8%, nipt meer dan in september. Gelet op deze cijfers blijven wij ervan uitgaan dat de Fed de rente vanaf medio 2015 zal gaan verhogen.

Standen per 21 november 2014

3 maands 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,23 (0,23)2,31 (2,32)
Eurozone0,08 (0,08)0,98 (1,00)
Duitsland0,77 (0,79)
Frankrijk1,11 (1,14)
Italië2,21 (2,35)
Spanje2,01 (2,12)
Nederland 0,91 (0,93)
​Eurokoers​USD 1,241 (1,248)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate 

Grafiek Amerikaanse inflatie

(% j.o.j.)

 

Economisch nieuws

Verenigde Staten

 • index van leading indicators, oktober: +0,9 (september: +0,7)
 • business outlook Fed Pliladelphia, oktober: 40,8 (september: 20,7)
 • empire state man. survey Fed New York, november: +10,2 (oktober: +6,2)
 • industriële productie, oktober: -0,1%, 4,3% j.o.j. (september: 0,8%, 4,0% j.o.j., herzien van 1,0%, 4,3% j.o.j.)
 • woningproductie, oktober: 881.000 (september: 966.000, herzien van 999.000)
 • verkochte bestaande woningen, oktober: 5,26 mln. (september: 5,18 mln.)
 • huizenmarktindex(NAHB), november: 58 (oktober: 54)
 • consumentenprijsindex, oktober: 0,0% excl. voedsel en energie 0,2%, 1,7% j.o.j. (september: 1,7% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: 0,2%, excl. voedsel en energie 0,4%, 1,5% j.o.j. (september: 1,6% j.o.j.)

Japan

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: -0,4%, -1,2% j.o.j. (tweede kwartaal: -1,9%, -0,2% j.o.j., herzien van -1,8%, -0,1% j.o.j.)

Eurozone

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 50,4 (oktober: 50,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 51,3 (oktober: 52,3)
 • consumentenvertrouwen, november: -11,6 (oktober: -11,1)
 • productie bouwnijverheid, september: -1,8%, -1,7% j.o.j. (augustus: 0,7%, 1,5% j.o.j., herzien van 1,5%, -0,3% j.o.j.)
 • uitvoer, september: 4,2% j.o.j. (augustus: 0,1% j.o.j.)
 • invoer, september: 0,8% j.o.j. (augustus: -2,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, september: EUR 17,7 mrd. (augustus: EUR 15,4 mrd.)
 • interne handel, september: 0,7% j.o.j. (augustus: 1,7% j.o.j.)

Duitsland

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 50,0 (oktober: 51,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 52,1 (oktober: 54,8)
 • producentenprijsindex, oktober: -0,2%, excl. energie 0,0%, -1,0% j.o.j. (september: -1,0% j.o.j.)

Frankrijk

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 47,6 (oktober: 48,5)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 48,8 (oktober: 48,3)

Italië

 • uitvoer, september: 2,3% j.o.j. (augustus: 1,4% j.o.j.)
 • invoer, september: -2,1% j.o.j. (augustus: -3,2% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, september: EUR 3,5 mrd. (augustus: EUR 3,5 mrd.)

Nederland

 • consumentenvertrouwen, november: -8 (oktober: -3)
 • ondernemersvertrouwen, vierde kwartaal: 4,9 (derde kwartaal: 2,9)
 • consumptie, september: -0,6% j.o.j. (augustus: 1,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, oktober: -1.000, 6,5% (september: 6,5%)

Agenda

24-novmaandagDuitslandondernemersvertrouwennovember
Nederlandproducentenvertrouwennovember
25-novdinsdagVerenigde Statenhuizenprijsindex(Case-Shiller)september
bruto binnenlands productderde kwartaal*
Eurozonesaldo lopende rekeningderde kwartaal
Duitslandbruto binnenlands productderde kwartaal*
Italiëdetailhandelsomzetseptember
Spanjeproducentenprijsindexoktober
Nederlandvervolguitgifte 2,0% staatslening 2014 per
15 juli 2024
26-novwoensdagVerenigde Statenconsumentenvertrouwen(CB)november
orders duurzame goederenoktober
verkochte nieuwbouwwoningenoktober
consumptieoktober
consumptieprijsoktober
beschikbaar inkomenoktober
Frankrijkconsumentenvertrouwennovember
Italiëconsumentenvertrouwennovember
27-novdonderdagEurozoneindex economisch sentimentnovember
geldhoeveelheid(M3)oktober
Japanconsumentenprijsindexoktober
Duitslandconsumentenvertrouwendecember
werkgelegenheidoktober
Italiëondernemersvertrouwennovember
consumentenprijsindexnovember
Spanjeconsumentenprijsindexnovember
bruto binnenlands productderde kwartaal
28-novvrijdagVerenigde Stateninkoopmanagersindex Chicagonovember
Japaninkoopmanagersindex industrienovember
Eurozonewerkloosheidoktober
consumentenprijsindexnovember
Duitslanddetailhandelsomzetoktober
Frankrijkconsumptieoktober
producentenprijsindexoktober
Italiëconsumentenprijsindexnovember
producentenprijsindexoktober
werkgelegenheidoktober
Spanjedetailhandelsomzetoktober
Nederlandproducentenprijsindex

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur zal in 2015 wat aantrekken. In de opkomende landen wordt een economische groei van ca. 5% verwacht. De Chinese economie zal naar verwachting groeien met 7%, iets minder dat dit jaar. In de Verenigde Staten groeit de economie in 2015 met ca. 3,0% tegen 2,3% in 2014. De private consumptie neemt onder invloed van een gestage toename van de werkgelegenheid wat sterker toe dan dit jaar. Daarnaast houdt de groei van de investeringen aan. De inflatie loopt in 2015 licht op naar 2,0%. In het eurogebied groeit de economie in 2015 met 1,3%. Het lopende kalenderjaar verwachten we een toename van de bedrijvigheid van 0,8%. De private consumptie neemt licht toe onder invloed van een bescheiden groei van de werkgelegenheid en afnemende overheidsbezuinigingen. De investeringen in vaste activa trekken aan. De uitvoer groeit evenals dit jaar het sterkst. De inflatie blijft ook in 2015 met 0,6% op een zeer laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,4% tegen 0,5% dit jaar. De inflatie blijft in ons land naar verwachting stabiel op 0,7%.

Economische groei
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,92,33,0
China7,77,57,0
Japan1,51,21,3

Eurozone

-0,4

0,8

1,3

Duitsland0,41,21,3
Frankrijk0,30,51,0
Italië-1,9-0,30,5
Spanje-1,21,31,8
Nederland -0,70,51,4
Inflatie *)
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,51,82,0
China2,62,02,5
Japan0,42,81,5
Eurozone1,40,50,6
Duitsland1,50,80,8
Frankrijk0,90,70,7
Italië1,20,50,5
Spanje1,4-0,30,0
Nederland 2,50,70,7

*) mutatie consumentenprijsindex, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen.

 

Ultimo 2015

prognose

forward rate

3 mnds interbancair

0,10

0,09

10 jaars staat (Duitsland)

1,75

1,08

10 jaars staat (Nederland)

2,00

1,25

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query