Korte rente verder omlaag

 • update:  
 •  
Het rendement op Nederlandse tweejarige staatsleningen is gedaald naar -0,41  %, een nieuw historisch dieptepunt.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De rentedaling was een reactie op uitlatingen van ECB-president Draghi na afloop van de ECB-raad van donderdag. Hij zei dat de neerwaartse economische risico's voor de eurozone zijn toegenomen. Redenen zijn de tegenvallende ontwikkelingen van belangrijke opkomende landen, de recente prijsdalingen op de financiële en grondstoffenmarkten en de aanhoudende geopolitieke risico's. In maart zal de centrale bank nieuwe ramingen voor de economische groei en inflatie in het eurogebied bekend maken. De opmerkingen van Draghi leidden aan het einde van de week tot enig herstel van de aandelenkoersen. De kans dat de ECB het depositotarief (momenteel -0,3%) wat zal verlagen is toegenomen, maar of de centrale bank ook haar aankoopprogramma zal verlengen of uitbreiden blijft onzeker. Centrale bankiers uit de noordelijke eurolanden zijn kritisch over dit programma. Om deze reden gingen de in december j.l. aangekondigde maatregelen minder ver dan verwacht, waardoor de lange rentetarieven en de eurokoers aanzienlijk stegen.

De voorlopige uitkomsten van de inkoopmanagerssurvey 's van januari die de afgelopen week werden gepubliceerd, duiden inderdaad op een afnemende groei van de bedrijvigheid in het eurogebied. De indices voor de industrie en de dienstensector daalden beiden met iets minder dan 1 punt naar 52,3 resp. 53,6. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Duitsland en Frankrijk. Data van de andere eurolanden worden in het begin van februari gepubliceerd.

Standen per 22 JANUARI 2016

3 maanden 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,62 (0,62)2,04 (2,03)
Eurozone-0,15 (-0,14)0,79 (0,85)
Duitsland0,41 (0,46)
Frankrijk0,79 (0,86)
Italië1,58 (1,55)
Spanje1,73 (1,73)
Nederland 0,59 (0,65)
​Eurokoers

​USD 1,082 (1,095)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Tweejaarsrente Nederland

 

Economisch nieuws

Verenigde STATEN

 • business outlook Fed Philadelphia, januari: -3,5 (december: -10,2)
 • index van leading indicators, december: -0,2 (november: +0,5)
 • verkochte bestaande woningen, december: 5,460 mln., 7,7% j.o.j. (november: 4,760 mln., -3,8% j.o.j. )
 • woningproductie, december: 1,013 mln., 7,9% j.o.j. (november 959.000, 10,6% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, december: -0,1%, 0,7% j.o.j. (november: 0,5% j.o.j.); excl. voedsel en energie 0,1%, 2,1% j.o.j. (november: 2,0% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 52,4 (december: 52,6)

CHINA

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 1,6%, 6,8% j.o.j. (derde kwartaal: 6,9% j.o.j.)

Eurozone

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 52,3 (december: 53,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 53,6 (december: 54,2)
 • consumentenvertrouwen, januari: -6,3 (december: -5,7)
 • productie bouwnijverheid, november: 0,8%, 2,1% j.o.j. (oktober: 0,8% j.o.j.)
 • huizenprijsindex, derde kwartaal: 1,0%, 2,3% j.o.j. (tweede kwartaal: 1,6% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), december: 0,0%, 0,2% j.o.j. (niet herzien)
 • overheidssaldo, derde kwartaal: -1,8% bbp (tweede kwartaal: -2,2% bbp)
 • bruto overheidsschuld, derde kwartaal: 91,6% bbp (tweede kwartaal: 92,3% bbp)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 52,1 (december: 53,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 55,4 (december: 56,0)
 • producentenprijsindex, december: -0,4%, excl. energie 0,0%, -2,3% j.o.j. (november: -2,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, december: -0,1%, 0,3% j.o.j. (niet herzien) 

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 50,0 (december: 51,4) 
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 50,6 (december: 49,8)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 102 (december: 101)

ITALIE

 • uitvoer, november: 6,1% j.o.j. (oktober; 0,1% j.o.j.)
 • invoer, november: 3,5% j.o.j. (oktober: 1,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, november: EUR 4,3 mrd. (oktober: EUR 3,5 mrd.)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, januari: 4 (december: 6) 
 • consumptie, november: 0,3% j.o.j. (oktober: 1,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: -6.000, 6,6% van de beroepsbevolking (november: 6,7%, herzien van 6,8%)

Agenda

25-janDuitslandondernemersvertrouwenjanuari
​Italiëdetailhandelsomzet​​november
Spanje​​producentenprijsindex​december
26-janVerenigde Staten consumentenvertrouwen(CB)januari
huizenprijsindex(Case-Shiller)​november
27-jan​Verenigde Staten verkochte nieuwbouwwoningendecember
vergadering FOMC
​Duitslandconsumentenvertrouwen​​februari
Frankrijk​​consumentenvertrouwenjanuari​
Italië​​ondernemersvertrouwen​januari
​consumentenvertrouwen​januari
28-janVerenigde Staten orders duurzame goederendecember
​Eurozoneindex economisch sentiment​​januari
Duitsland​​consumentenprijsindex​januari
​Nederland​producentenvertrouwen​januari
​29-jan​Verenigde Statenloonkosten​vierde kwartaal
​bruto binnenlands product​vierde kwartaal
consumentenvertrouwen(UvM)​januari*
inkoopmanagersindex Chicago​januari
​Japan​consumentenprijsindex​december
vergadering Bank of Japan​
​Eurozoneconsumentenprijsindex(hcpi)​januari
geldhoeveelheid(M3)​december
​Duitsland​detailhandelsomzet​december
​Frankrijkbruto binnenlands productvierde kwartaal
consumptie​januari
​producentenprijsindex​december
​​consumentenprijsindexjanuari
​Italië​producentenprijsindex​december
​Spanjeconsumentenprijsindex​​januari
​bruto binnenlands product​vierde kwartaal
Nederland​​producentenprijsindexdecember​

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich ook in 2016 gematigd. De Amerikaanse economie groeit in 2016 naar verwachting met 2,3%, ongeveer gelijk aan de groei in 2015. De toename van de bedrijvigheid vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie loopt op van 0,5% in 2015 naar 1,5% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet door. In 2016 wordt een economische groei van 1,8% voorzien. In 2015 nam het bruto binnenlands product met 1,6% toe. De groei van de bedrijvigheid is tamelijk breed gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de depreciatie van de euro relatief het sterkst. De private consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie loopt wat op, maar blijft met 0,8% op een laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2016 met ca. 2,5%, 0,5% meer dan vorig jaar. De inflatie neemt licht toe naar 0,8%.

           
Economische groei 2014 2015 2016
Verenigde Staten 2,42,42,3
China7,36,9(6,8)6,0
Japan-0,10,71,0

Eurozone

0,9

1,6

1,8

Duitsland1,61,71,8
Frankrijk0,41,31,5
Italië-0,40,61,5
Spanje1,43,22,7
Nederland 0,82,02,5
           
Inflatie *) 2014 2015 2016
Verenigde Staten 1,60,51,5
China2,01,4(1,5)1,5
Japan2,71,01,1
Eurozone0,40,00,8
Duitsland0,90,21,0
Frankrijk0,50,00,7
Italië0,20,00,6
Spanje-0,2-0,50,4
Nederland 1,00,60,8
Werkloosheid2014​20152016​
​Verenigde Staten 6,2​5,3​4,4
​Japan​3,6​3,4​3,2
​Eurozone11,6​​10,9​10,4
​Duitsland5,0​​4,4​4,3
Frankrijk​10,3​10,5​​10,3
​Italië​12,7​12,0​11,6
​Spanje​24,522,3​20,9
​Nederland​7,4​6,9​6,7

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen. 
 

Ultimo 2016

prognose

forward rate

3 maanden

-0,20

-0,21

Duitsland

1,15

0,75

​Nederland​                 1,35​              0,95

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query