Verrassende renteverlaging Japan

 • update:  
 •  
De Bank of Japan verlaagde de rente op deposito's van 0,1% naar -0,1%.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Voor marktpartijen kwam de renteverlaging volkomen onverwacht. In oktober vorig jaar had president Kuroda een negatieve rente nog uitgesloten. De recente onrust op de financiële markten, de daling van de olieprijs en de toenemende onzekerheid over de economische ontwikkeling in de opkomende landen waren voor Kuroda de redenen om de rente te verlagen. Volgens de Japanse centrale bank is het risico op een afzwakking van het ondernemersvertrouwen toegenomen. Ook neemt het gevaar van deflatie toe. Overigens geldt de negatieve rente niet voor bestaande deposito's. Het negatieve rentetarief van 0,3% van de ECB geldt voor alle deposito's. De Bank of Japan heeft wel gezegd, dat ze de rente indien nodig nog verder zal verlagen. De beleidsverandering toont aan dat het kwantitatieve monetaire beleid tegen zijn grenzen aanloopt. Het valt te bezien of de renteverlaging de inflatie zal stimuleren. In de eurozone geldt al sinds juni 2014 een negatieve depositorente en is de geldontwaarding nog steeds veel te laag. De monetaire verruiming beoogt vooral de koers van de yen te verlagen. In die zin had de renteverlaging effect. Zowel de dollar als de euro stegen vrijdag in waarde ten opzichte van de yen.

Standen per 29 JANUARI 2016

3 maanden 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,61 (0,62)1,93 (2,04)
Eurozone-0,16 (-0,15)0,67 (0,79)
Duitsland0,33 (0,41)
Frankrijk0,64 (0,79)
Italië1,42 (1,58)
Spanje1,61 (1,73)
Nederland 0,44 (0,59)
​Eurokoers

​USD 1,082 (1,082)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Valutakoersen

 

Economisch nieuws

Verenigde STATEN

 • orders duurzame goederen, december: -5,1%, -0,6% j.o.j. (november: 0,6% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex Chicago, januari: 55,6 (december: 42,9)
 • consumentenvertrouwen(UvM), januari: 92,0 (herzien van 93,3)
 • consumentenvertrouwen(CB), januari: 98,1 (december: 96,5)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,2%, 1,8% j.o.j. (derde kwartaal: 0,5%, 2,1% j.o.j.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, december: 544.000, 9,9% j.o.j. (november: 491.000, 9,4% j.o.j.)
 • huizenprijsindex(Case-Shiller), november: 0,1%, 5,8% j.o.j. (oktober: 5,5% j.o.j.)
 • loonkosten, vierde kwartaal: 0,6%, 2,0% j.o.j. (derde kwartaal: 1,9% j.o.j.)

JAPAN

 • consumentenprijsindex, december: 0,0%, excl. voedsel en energie 0,0%, 0,2% j.o.j. (november: 0,3% j.o.j.)

Eurozone

 • index economisch sentiment, januari: 105,0 (december: 106,7)
 • consumentenprijsindex(hcpi), januari: -1,4%, 0,4% j.o.j. (december: 0,2% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid(M3), oktober-december: 5,0% j.o.j. (september-november: 5,1% j.o.j.)

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, januari: 107,3 (december: 108,6)
 • consumentenvertrouwen, februari: 9,4 (januari: 9,4)
 • detailhandelsomzet(volume), december: -0,2%, 1,5% j.o.j. (november: 2,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, januari: -0,8%, 0,5% j.o.j. (december: 0,3% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, januari: 97,5 (december: 96,2) 
 • consumptie, december: 0,7%, 0,3% j.o.j. (november: -1,4%, 0,3% j.o.j., herzien van -1,1%, 1,0% j.o.j.) 
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,2%, 1,3% j.o.j. (derde kwartaal: 1,2% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, december: -1,2%, -2,7% j.o.j. (november: -2,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, januari: -1,0%, 0,2% j.o.j. (december: 0,2% j.o.j.)

ITALIE

 • detailhandelsomzet, november: 0,3%, -0,1% j.o.j. (oktober: 1,8% j.o.j.)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 101,5 (december: 105,6)
 • consumentenvertrouwen, januari: 118,9 (december: 117,7)
 • producentenprijsindex, december: -0,7%, -4,0% j.o.j. (november: -4,1% j.o.j.)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,8%, 3,5% j.o.j. (derde kwartaal: 3,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, december: -0,7%, -2,2% j.o.j. (november: -2,6% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, januari: -1,9%, -0,3% j.o.j. (december: 0,0% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, januari: 3,2 (december: 3,0) 
 • producentenprijsindex, december: -1,9%, -4,3% j.o.j. (november: -6,2% j.o.j.)

Agenda

01-febVerenigde Staten bouwuitgaven december
consumptie​december
​consumptieprijs​december
​beschikbaar inkomen​december
inkoopmanagersindex industrie​​januari
​China​inkoopmanagersindex industrie​​januari
​inkoopmanagersindex dienstensectorjanuari​
​Japan​inkoopmanagersindex industrie​​januari*
​Eurozone​inkoopmanagersindex industrie​​januari*
Italië​inkoopmanagersindex industrie​​januari​
​Spanjeinkoopmanagersindex industrie​​​januari
​Nederlandinkoopmanagersindex industrie​​​januari
02-febEurozonewerkloosheiddecember
producentenprijsindexdecember
​Duitsland​werkgelegenheid​december
​Italiëwerkgelegenheid​​december
03-feb​Verenigde Staten inkoopmanagersindex dienstensectorjanuari
Eurozonedetailhandelsomzetdecember​
​inkoopmanagersindex dienstensectorjanuari​*
Italië​inkoopmanagersindex dienstensector​januari
​consumentenprijsindex​januari
​Spanjeinkoopmanagersindex dienstensector​januari
04-febVerenigde Staten industriële ordersdecember
​05-feb​Verenigde Statenhandelsbalans​december
​werkgelegenheidjanuari
werkloosheid​januari
uurlonen​januari
​Duitsland​industriële orders​december
​Frankrijkhandelsbalansdecember

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich ook in 2016 gematigd. De Amerikaanse economie groeit in 2016 naar verwachting met 2,3%, ongeveer gelijk aan de groei in 2015. De toename van de bedrijvigheid vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie loopt op van 0,5% in 2015 naar 1,5% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet door. In 2016 wordt een economische groei van 1,8% voorzien. In 2015 nam het bruto binnenlands product met 1,6% toe. De groei van de bedrijvigheid is tamelijk breed gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de depreciatie van de euro relatief het sterkst. De private consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie loopt wat op, maar blijft met 0,8% op een laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2016 met ca. 2,5%, 0,5% meer dan vorig jaar. De inflatie neemt licht toe naar 0,8%.

           
Economische groei 2014 2015 2016
Verenigde Staten 2,42,42,3
China7,36,96,0
Japan-0,10,71,0

Eurozone

0,9

1,6

1,8

Duitsland1,61,71,8
Frankrijk0,21,1(1,3)1,5
Italië-0,40,61,5
Spanje1,43,22,7
Nederland 0,82,02,5
           
Inflatie *) 2014 2015 2016
Verenigde Staten 1,60,51,5
China2,01,41,5
Japan2,70,8(1,0)1,1
Eurozone0,40,00,8
Duitsland0,90,21,0
Frankrijk0,50,00,7
Italië0,20,00,6
Spanje-0,2-0,50,4
Nederland 1,00,60,8
Werkloosheid2014​20152016​
​Verenigde Staten 6,2​5,3​4,4
​Japan​3,6​3,4​3,2
​Eurozone11,6​​10,9​10,4
​Duitsland5,0​​4,4​4,3
Frankrijk​10,3​10,5​​10,3
​Italië​12,7​12,0​11,6
​Spanje​24,522,3​20,9
​Nederland​7,4​6,9​6,7

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen. 
 

Ultimo 2016

prognose

forward rate

3 maanden

-0,20

-0,29

Duitsland

1,15

0,52

​Nederland​                 1,35​              0,73

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query