Tegenvallende Amerikaanse cijfers

 • update:  
 •  
De groei van de Amerikaanse economie staat onder druk.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De inkoopmanagersindex van de dienstensector is in januari met ruim 2 punten gedaald naar 53,5. De daling maakt duidelijk dat de sector negatieve gevolgen begint te ondervinden van de al enige tijd teruglopende industriële bedrijvigheid. Ook bleek de afgelopen week dat het aantal banen in de dienstensector in januari met 118.000 is toegenomen, veel minder dat de toename van 197.000 in december. De totale banengroei kwam in januari uit op 151.000, ruim 100.000 minder dan in december 2015. Dudley, de invloedrijke president van Federal Reserve van New York, zei de afgelopen week dat de centrale bank in de beleidsbepaling rekening dient te houden met de recente onrust op de financiële markten. Al met al is het waarschijnlijker geworden, dat de Amerikaanse centrale bank een afwachtende houding zal blijven aannemen en de rente in de komende maanden niet zal verhogen. Het economisch nieuws uit de eurozone was gunstiger. De herziene inkoopmanagerssurvey's daalden in januari slechts licht. Ook steeg de detailhandelsomzet in december en nam de werkloosheid in dezelfde maand opnieuw wat af.  Onder invloed van de tegenvallende Amerikaanse cijfers steeg de euro de afgelopen week 3 dollarcent in waarde tot ruim USD 1,11.

Standen per 5 FEBRUARI 2016

3 maanden 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,62 (0,62)1,84 (1,93)
Eurozone-0,17 (-0,16)0,64 (0,67)
Duitsland0,31 (0,33)
Frankrijk0,64 (0,64)
Italië1,55 (1,42)
Spanje1,73 (1,61)
Nederland 0,43 (0,44)
​Eurokoers

​USD 1,114 (1,082)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Verenigde Staten  

 

Economisch nieuws

Verenigde STATEN

 • bouwuitgaven, december: 0,1%, 8,2% j.o.j. (november: -0,6%, 9,8% j.o.j., herzien van -0,4%, 10,5% j.o.j.)
 • consumptie(volume), december: 0,1%, 2,6% j.o.j. (november: 2,6% j.o.j.)
 • uitvoer, december: -6,9% j.o.j. (november: -7,2% j.o.j.)
 • invoer, december: -6,5% j.o.j. (november: -5,1% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, december: USD -43,4 mrd. (november: USD -42,2 mrd.)
 • werkgelegenheid, januari: 151.000 (december: 262.000, herzien van 292.000)
 • werkloosheid, januari: 4,9% (december: 5,0%)
 • uurlonen, januari: 0,5%, 2,5% j.o.j. (december: 2,7% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, december: 0,3%, 3,7% j.o.j. (november: 3,8% j.o.j.)
 • consumptieprijs, december: -0,1%, 0,6% j.o.j. (november: 0,4% j.o.j.); excl. voedsel en energie 0,0%, 1,4% j.o.j. (november: 1,4% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 48,2 (december: 48,2)
 • industriële orders, december: -2,9%, -3,9% j.o.j. (november: -0,7%, -4,7% j.o.j., herzien van -0,2%, -4,2% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 53,5 (december: 55,8)

CHINA

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 49,4 (december: 49,7)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 53,5 (december: 54,4)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 52,3 (herzien van 52,4)

Eurozone

 • detailhandelsomzet(volume), december: 0,3%, 1,4% j.o.j. (november: 0,0%, 1,6% j.o.j., herzien van -0,3%, 1,4% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 53,6 (niet herzien, december: 54,2)
 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 52,3 (niet herzien, december: 53,2)
 • werkloosheid, december: 10,4% (november: 10,5%)
 • producentenprijsindex, december: -0,8%, excl. voedsel en energie -0,1%, -3,0% j.o.j. (november: -3,2% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële orders, december: -0,7%, -1,0% j.o.j. (november: 5,0% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, december: +43.000, 1,0% j.o.j. (november: +45.000, 1,0% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • uitvoer, december: 0,9% j.o.j. (november: 4,0% j.o.j.)
 • invoer, december: 1,3% j.o.j. (november: 6,2% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, december: EUR -3,9 mrd. (november: EUR -4,5 mrd.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 53,2 (december: 55,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 53,6 (december: 55,3)
 • werkgelegenheid, december: -21.000, 0,5% j.o.j. (november: +40.800, 1,0% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, januari: -0,2%, 0,3% j.o.j. (december: 0,1% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 55,4 (december: 53,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 54,6 (december: 55,1)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 52,4 (december: 53,4)

Agenda

08-febDuitslandindustriële productiedecember
Spanje​​industriële productie​december
09-febDuitslandhandelsbalansdecember
​Nederland​​industriële productie​december
10-feb​Frankrijkindustriële productiedecember
Italië​industriële productie​december
11-febNederlanddetailhandelsomzetdecember
handelsbalans​​december
​consumentenprijsindex​januari
​bruto binnenlands product​vierde kwartaal
​werkgelegenheid​vierde kwartaal
​12-feb​Verenigde Statendetailhandelsomzet​januari
consumentenvertrouwen(UvM)​​februari
​Eurozoneindustriële productiedecember
bruto binnenlands product​vierde kwartaal
​Duitsland​bruto binnenlands product​vierde kwartaal
​consumentenprijsindex​januari*
​​Frankrijk​werkgelegenheid​vierde kwartaal
Italië​bruto binnenlands product​vierde kwartaal
​Spanjeconsumentenprijsindexjanuari*

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich ook in 2016 gematigd. De Amerikaanse economie groeit in 2016 naar verwachting met 2,3%, ongeveer gelijk aan de groei in 2015. De toename van de bedrijvigheid vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie loopt op van 0,5% in 2015 naar 1,5% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet door. In 2016 wordt een economische groei van 1,8% voorzien. In 2015 nam het bruto binnenlands product met 1,6% toe. De groei van de bedrijvigheid is tamelijk breed gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de depreciatie van de euro relatief het sterkst. De private consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie loopt wat op, maar blijft met 0,8% op een laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2016 met ca. 2,5%, 0,5% meer dan vorig jaar. De inflatie neemt licht toe naar 0,8%.

           
Economische groei 2014 2015 2016
Verenigde Staten 2,42,42,3
China7,36,96,0
Japan-0,10,71,0

Eurozone

0,9

1,6

1,8

Duitsland1,61,71,8
Frankrijk0,21,11,5
Italië-0,40,61,5
Spanje1,43,22,7
Nederland 0,82,02,5
           
Inflatie *) 2014 2015 2016
Verenigde Staten 1,40,3(0,5)1,5
China2,01,41,5
Japan2,70,81,1
Eurozone0,40,00,8
Duitsland0,90,21,0
Frankrijk0,50,00,7
Italië0,20,00,6
Spanje-0,2-0,50,4
Nederland 1,00,60,8
Werkloosheid2014​20152016​
​Verenigde Staten 6,2​5,3​4,4
​Japan​3,6​3,4​3,2
​Eurozone11,6​​10,9​10,4
​Duitsland5,0​​4,7(4,4)​4,3
Frankrijk​10,3​10,4(10,5)​​10,3
​Italië​12,7​11,9(12,0)​11,6
​Spanje​24,522,1(22,3)​20,9
​Nederland​7,5​6,9​6,7

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen. 
 

Ultimo 2016

prognose

forward rate

3 maanden

-0,20

-0,30

Duitsland

1,15

0,47

​Nederland​                 1,35​              0,69

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query