Consumentenvertrouwen gedaald

 • update:  
 •  
Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in februari gedaald naar het laagste niveau in een jaar tijds.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De indicator van het consumentenvertrouwen nam af van +4 in januari naar -1 in februari. De daling is vooral het gevolg van de toegenomen onzekerheid over de economische ontwikkeling. De deelindicator van de koopbereidheid daalde van 0 naar -5. Ondanks de daling blijft het vertrouwen duiden op een - weliswaar gematigde - groei van de consumptie in ons land. De feitelijke consumptie nam in december in volume toe met 0,6% j.o.j., na een opwaarts herziene 0,8% j.o.j. in november.

Ook in de eurozone als geheel verslechterde de stemming onder consumenten. De indicator van het consumentenvertrouwen daalde in het eurogebied van -6,3 in januari naar -8,8 in februari, het laagste niveau sinds december 2014. 

Standen per 19 FEBRUARI 2016

3 maanden 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,62 (0,62)1,75 (1,74)
Eurozone-0,20 (-0,18)0,58 (0,65)
Duitsland0,20 (0,26)
Frankrijk0,56 (0,65)
Italië1,57 (1,65)
Spanje1,78 (1,81)
Nederland 0,33 (0,41)
​Eurokoers

​USD 1,110 (1,128)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland

 

Economisch nieuws

Verenigde STATEN

 • index van leading indicators, januari: 123,2, 2,2% j.o.j. (december: 123,4, 2,4% j.o.j., herzien van 123,7, 2,7% j.o.j.)
 • business outlook Fed Philadelphia, februari: -2,8 (januari: -3,5)
 • empire state man. survey Fed New York, februari: -16,6 (januari: -19,4)
 • industriële productie, januari: 0,9%, -0,7% j.o.j. (december: -0,7%, -1,9% j.o.j., herzien van -0,4%, -1,8% j.o.j.)
 • woningproductie, januari: 1,057 mln., 8,4% j.o.j. (december: 1,036 mln., 10,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, januari: 0,0%, 1,4% j.o.j. (december: 0,7% j.o.j.); excl. voedsel en energie 0,3%, 2,2% j.o.j. (december: 2,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, januari: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,4%, -0,2% j.o.j. (december: -1,0% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: -0,4%, 0,5% j.o.j. (derde kwartaal 1,7% j.o.j.)

Eurozone

 • consumentenvertrouwen, februari: -8,8 (januari: -6,3)
 • bouwproductie, december: -0,6%, -0,4% j.o.j. (november: 0,9%, 0,3% j.o.j., herzien van 0,8%, 2,1% j.o.j.)
 • uitvoer, december: 1,3% j.o.j. (november: 3,6% j.o.j.)
 • invoer, december: 2,6% j.o.j. (november: 1,9% j.o.j.)
 • interne handel, december: 2,2% j.o.j. (november: 5,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, december: EUR 21,0 mrd. (november: EUR 22,6 mrd.)

FRANKRIJK

 • consumentenprijsindex, januari: -1,0% , 0,2% j.o.j. (niet herzien)

ITALIE

 • uitvoer, december: -0,3% (november: 5,8% j.o.j.)
 • invoer, december: 0,9% (november: 3,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, december: EUR 4,6 mrd. (november: EUR 4,3 mrd.)

NEDERLAND

 • ondernemersvertrouwen, eerste kwartaal: 9,3 (vierde kwartaal: 7,4)
 • consumentenvertrouwen, februari: -1 (januari: +4)
 • consumptie, december: 0,6% j.o.j. (november: 0,8% j.o.j., herzien van 0,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, januari: -20.000, 7,9% van de beroepsbevolking(december: -6.000, 8,2%)

Agenda

22-febJapaninkoopmanagersindex industriefebruari
​Eurozone​inkoopmanagersindex industriefebruari​
​inkoopmanagersindex dienstensectorfebruari​
​Duitsland​​inkoopmanagersindex industriefebruari​
​inkoopmanagersindex dienstensector​februari
Frankrijk​​​inkoopmanagersindex industrie​februari
​inkoopmanagersindex dienstensector​februari
​Italië​consumentenprijsindex​januari*
23-febVerenigde Staten consumentenvertrouwen(CB)februari
​​huizenprijsindex​december
​verkochte bestaande woningen​januari
​Duitslandondernemersvertrouwen​februari
​overheidssaldo2015​
​bruto binnenlands productvierde kwartaal*​
​Frankrijk​ondernemersvertrouwen​februari
24-feb​Verenigde Staten verkochte nieuwbouwwoningenjanuari
Frankrijkconsumentenvertrouwenfebruari
25-febVerenigde Staten orders duurzame goederenjanuari
​Eurozone​geldhoeveelheid(M3)januari​
consumentenprijsindex(hcpi)​​januari*
Duitslandconsumentenvertrouwen​​maart
​Italië​ondernemersvertrouwen​februari
​consumentenvertrouwen​februari
​detailhandelsomzet​december
​Spanje​​producentenprijsindex​januari
​bruto binnenlands product​vierde kwartaal
​26-feb​Verenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)​februari*
bruto binnenlands productvierde kwartaal
consumptie​januari
​​​consumptieprijs​januari
​beschikbaar inkomen​januari
​Japan​consumentenprijsindex​januari
​Eurozoneindex economisch sentiment​​februari
​Duitsland​​consumptieprijsindexfebruari​
​Frankrijk​producentenprijsindexjanuari​
​bruto binnenlands product​vierde kwartaal*
​consumptie​januari
​consumptieprijsindex​februari
​Spanje​bruto binnenlands product​vierde kwartaal*
​consumptieprijsindex​februari
​Nederland​producentenvertrouwen​februari

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich ook in 2016 gematigd. De Amerikaanse economie groeit in 2016 naar verwachting met ca. 1,5%, 0,9 procentpunt minder dan in 2015. De groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie loopt licht op, nl. van 0,3% in 2015 naar 1,0% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet in 2016 door. De economie groeit evenals in het afgelopen kalenderjaar met ongeveer 1,5%. De groei van de bedrijvigheid is tamelijk breed gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de gunstige eurokoers relatief het sterkst. De private consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie blijft met 0,5% op een zeer laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2016 met ca. 2,2%, 0,3% meer dan vorig jaar. De inflatie komt uit op 0,7%, nauwelijks hoger dan in 2015.

           
Economische groei 2014 2015 2016
Verenigde Staten 2,42,41,5
China7,36,96,0
Japan0,00,4(0,7)1,0

Eurozone

0,9

1,5

1,5

Duitsland1,61,71,5
Frankrijk0,21,11,2
Italië-0,40,61,0
Spanje1,43,22,5
Nederland 1,01,92,2
           
Inflatie *) 2014 2015 2016
Verenigde Staten 1,40,31,0
China2,01,41,5
Japan2,70,81,1
Eurozone0,40,00,5
Duitsland0,90,20,8
Frankrijk0,50,00,5
Italië0,20,00,3
Spanje-0,2-0,50,2
Nederland 1,00,60,7
Werkloosheid2014​20152016​
​Verenigde Staten 6,2​5,3​4,9
​Japan​3,6​3,4​3,3
​Eurozone11,6​​10,9​10,6
​Duitsland5,0​​4,7​4,7
Frankrijk​10,3​10,4​​10,3
​Italië​12,7​11,9​11,7
​Spanje​24,522,1​20,9
​Nederland​7,5​6,9​6,7

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. Het depositotarief zal naar verwachting nog een fractie worden verlaagd. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel wat gaan oplopen. 
 

Ultimo 2016

prognose

forward rate

3 maanden

-0,30

-0,28

Duitsland

0,90

0,35

​Nederland​                 1,10​              0,60

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query