Deflatie in de eurozone

 • update:  
 •  
In de eurozone zijn de prijzen in februari met 0,2% j.o.j. gedaald.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Het is voor het eerst sinds maart vorig jaar dat de consumentenprijzen daalden. Ongerekend voedsel- en energieproducten stegen de prijzen 0,7% tegen 1,0% in januari. Vorige week werd al bekend, dat de deflatie in Japan was teruggekeerd. De data geven aan dat de ECB en de Bank of Japan er nog niet in slagen de inflatie te verhogen. In de markt wordt verwacht dat de ECB aankomende donderdag het depositotarief verder zal verlagen. Of de renteverlaging effect zal hebben, valt te bezien. De kritiek van economen op het monetaire beleid neemt toe. De afgelopen week waarschuwde de Bank of International Settlements(BIS) in haar kwartaalrapportage dat het vertrouwen in het monetaire beleid afneemt. De BIS adviseert centrale banken daarvan kennis te nemen. De kritiek van de BIS is opmerkelijk, aangezien deze internationale organisatie alle belangrijke centrale banken vertegenwoordigt.

In de Verenigde Staten nam het aantal banen in februari toe met 242.000. Dat was duidelijk meer dan in januari. Ook in Duitsland en Italië werden de afgelopen week positieve werkgelegenheidscijfers gepubliceerd. 

Standen per 4 MAART 2016

3 maanden 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,63 (0,64)1,88 (1,77)
Eurozone-0,22 (-0,20)0,60 (0,54)
Duitsland0,23 (0,15)
Frankrijk0,58 (0,50)
Italië1,47 (1,48)
Spanje1,64 (1,65)
Nederland 0,37 (0,29)
​Eurokoers

​USD 1,097 (1,106)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Inflatie eurozone (% j.o.j.)

 

Economisch nieuws

Verenigde STATEN

 • inkoopmanagersindex Chicago, februari: 47,6 (januari: 55,6)
 • inkoopmanagersindex industrie, februari: 49,5 (januari: 48,2)
 • industriële orders, januari: 1,6%, -1,9% j.o.j. (december: -3,9% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, januari: 1,5%, 10,4% j.o.j. (december: 0,6%, 8,9% j.o.j., herzien van 0,1%, 8,2% j.o.j.)
 • uitvoer, januari: -6,6% j.o.j. (december: -7,5% j.o.j.)
 • invoer, januari: -4,5% j.o.j. (december: -6,5% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, januari: USD -45,7 mrd. (december: USD -44,7 mrd.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, februari: 53,4 (januari: 53,5)
 • werkgelegenheid (excl. agrarische sector), februari: +242.000, 1,9% j.o.j. (januari: +172.000, herzien van 151.000, 1,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, februari: 4,9% van de beroepsbevolking (januari: 4,9%)
 • uurlonen, februari: -0,1%, 2,2% j.o.j. (januari: 2,5% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex industrie, februari: 49,0 (januari: 49,4)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, februari: 50,1 (herzien van 50,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, februari: 51,2 (januari: 52,4)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, februari: 51,2 (herzien van 51,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, februari: 53,3 (herzien van 53,0)
 • detailhandelsomzet(volume), januari: 0,4%, 2,0% j.o.j. (december: 0,6%, 2,1% j.o.j., herzien van 0,3%, 1,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, januari: 10,3% van de beroepsbevolking (december: 10,4%)
 • consumentenprijsindex, februari: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,3%, 0,7% j.o.j. (januari: 1,0% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, januari: -1,0%, excl. energie 0,0%, -2,9% j.o.j. (december: -3,0% j.o.j.)

 DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume), januari: 0,7%, -0,8% j.o.j. (december: 2,5% j.o.j.) 
 • werkgelegenheid, januari: +74.000, 1,2% j.o.j. (december: 1,0% j.o.j.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, februari: 52,2 (januari: 53,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, februari: 53,8 (januari: 53,6) 
 • werkgelegenheid, januari: +69.500, 1,3% j.o.j. (december: 0,7% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, februari: -0,3%, -0,4% j.o.j. (januari: 0,3% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,1%, 1,0% j.o.j. (niet herzien)  
 • overheidssaldo, 2015: EUR -43,1 mrd, -2,6% bbp (2014: -3,0% bbp)
 • bruto overheidsschuld, 2015: 2.170 mrd. , 132,6% bbp

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, februari: 54,1 (januari: 55,4)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, februari: 54,1 (januari: 54,6)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, februari: 51,7 (januari: 52,4)
 • producentenprijsindex, januari: -1,6%, -3,2% j.o.j. (december: -4,3% j.o.j.) 

Agenda

07-mrtDuitslandindustriële ordersjanuari
​Italiëproducentenprijsindex​​januari
​08-mrt​Japan​bruto binnenlands product​​​vierde kwartaal*
​Eurozone​​bruto binnenlands product​​​​vierde kwartaal*
​Duitsland​industriële productie​januari​
Frankrijkhandelsbalansjanuari
Spanje​industriële productie​januari
09-mrt​--
10-mrtVerenigde Staten loonkostenvierde kwartaal
Eurozonebijeenkomst ECB-raad​​
​Duitsland​handelsbalansjanuari​
​Frankrijk​werkgelegenheidvierde kwartaal​
​industriële productie​januari
consumentenprijsindex​februari*
Spanje​​detailhandelsomzet​januari
Nederland​​consumentenprijsindex​februari
​11-mrt​Duitsland​​consumentenprijsindexfebruari*
​Italië​industriële productie​januari
Spanjeconsumentenprijsindexfebruari*
​Nederland​industriële productie​januari

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich ook in 2016 gematigd. De Amerikaanse economie groeit in 2016 naar verwachting met ca. 1,5%, 0,9 procentpunt minder dan in 2015. De groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie loopt licht op, nl. van 0,3% in 2015 naar 1,0% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet in 2016 door. De economie groeit evenals in het afgelopen kalenderjaar met ongeveer 1,5%. De groei van de bedrijvigheid is tamelijk breed gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de gunstige eurokoers relatief het sterkst. De private consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie blijft met 0,5% op een zeer laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2016 met ca. 2,2%, 0,3% meer dan vorig jaar. De inflatie komt uit op 0,7%, nauwelijks hoger dan in 2015.

           
Economische groei 2014 2015 2016
Verenigde Staten 2,42,41,5
China7,36,96,0
Japan0,00,41,0

Eurozone

0,9

1,5

1,5

Duitsland1,61,71,5
Frankrijk0,21,11,2
Italië-0,40,61,0
Spanje1,43,22,5
Nederland 1,01,92,2
           
Inflatie *) 2014 2015 2016
Verenigde Staten 1,40,31,0
China2,01,41,5
Japan2,70,81,1
Eurozone0,40,00,5
Duitsland0,90,20,8
Frankrijk0,50,00,5
Italië0,20,00,3
Spanje-0,2-0,50,2
Nederland 1,00,60,7
Werkloosheid2014​20152016​
​Verenigde Staten 6,2​5,3​4,9
​Japan​3,6​3,4​3,3
​Eurozone11,6​​10,9​10,6
​Duitsland5,0​​4,7​4,7
Frankrijk​10,3​10,4​​10,3
​Italië​12,7​11,9​11,7
​Spanje​24,522,1​20,9
​Nederland​7,5​6,9​6,7

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. Het depositotarief zal naar verwachting nog een fractie worden verlaagd. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel wat gaan oplopen. 
 

Ultimo 2016

prognose

forward rate

3 maanden

-0,30

-0,32

Duitsland

0,90

0,39

​Nederland​                 1,10​              0,61

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query