ECB verlaagt rente opnieuw

 • update:  
 •  
De ECB besloot donderdag het monetaire beleid verder te verruimen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Het depositotarief werd conform de verwachting verlaagd van -0,3% naar -0,4 %. Verrassend was dat de centrale bank ook de herfinancieringsrente verlaagde van 0,05% naar 0,0%. Daarnaast werd besloten tot een aanzienlijke uitbreiding van de kwantitatieve monetaire maatregelen. Met ingang van april zal de ECB maandelijks EUR 80 mrd. aan effecten aankopen in plaats van EUR 60 mrd. De centrale bank zal tevens obligaties van kredietwaardige niet-bancaire bedrijven gaan kopen. Tenslotte werden vier nieuwe TLTRO-leningen aangekondigd. Een bijzonderheid is dat banken die meer krediet verlenen een negatieve rente van maximaal 0,4% in rekening wordt gebracht, d.w.z. rente zullen ontvangen van de ECB. De vraag blijft of de maatregelen effect zullen hebben. De centrale bank koopt sinds een jaar staatsleningen op. Het depositotarief is al sinds juni 2014 negatief.

Recente macro-economische data vielen over het algemeen niet tegen. Het bbp van de eurozone nam in het laatste kwartaal van 2015 conform het eerder gepubliceerde voorlopige cijfer met 0,3%. De industriële productie nam in Duitsland en Frankrijk in januari toe; bovendien werden de cijfers van beide landen over december naar boven bijgesteld. Het meest opzienbarende cijfer kwam uit Ierland. De economie van het eiland groeide in het vierde kwartaal met niet minder dan 9,3% jaar-op-jaar. Ierland is daarmee verreweg het snelst groeiende land van het eurogebied.

Standen per 11 MAART 2016

3 maanden 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,63 (0,63)1,97 (1,88)
Eurozone-0,23 (-0,22)0,64 (0,60)
Duitsland0,27 (0,23)
Frankrijk0,53 (0,58)
Italië1,32 (1,47)
Spanje1,56 (1,64)
Nederland 0,37 (0,37)
​Eurokoers

​USD 1,109 (1,097)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Economische groei (% j.o.j.)

 

Economisch nieuws

JAPAN

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: -0,3%, 0,7% (herzien van -0,4%, 0,5% j.o.j.)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,3%, 1,8% (derde kwartaal: 1,7% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële productie, januari: 2,9%, -1,2% j.o.j. (december: -0,2%, 1,0% j.o.j., herzien van -1,3%, -0,2% j.o.j.)
 • industriële orders, januari: -0,1%, -1,8% j.o.j. (december: -0,2%, -0,6% j.o.j., herzien van -0,7%, -1,0% j.o.j.)
 • uitvoer, januari: 1,1% j.o.j. (december: 0,7% j.o.j.) 
 • invoer, januari: 3,4% j.o.j. (december: 2,1% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, januari: EUR 18,9 mrd. (december: EUR 20,3 mrd.)
 • consumentenprijsindex, februari: 0,4%, 0,0% j.o.j. (niet herzien)

FRANKRIJK

 • industriële productie, januari: 1,3%, 2,0% j.o.j. (december: -0,6%, -0,2% j.o.j., herzien van -1,6%, -0,7% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, vierde kwartaal: +30.500, 0,3% j.o.j. (derde kwartaal: +38.800, 0,4% j.o.j.)
 • uitvoer, januari: 3,8% j.o.j. (december: 0,9% j.o.j.)
 • invoer, januari: 2,7% j.o.j. (december: 0,7% j.o.j. )
 • saldo handelsbalans, januari: EUR 3,7 mrd. (december: EUR 3,7 mrd.)
 • consumentenprijsindex, februari: 0,2%, -0,2% j.o.j. (niet herzien)

ITALIE

 • industriële productie, januari: 1,9%, 3,9% j.o.j. (december: -1,0% j.o.j.) 
 • productieprijsindex, januari: -0,7%, excl. energie -0,1%, -3,0% j.o.j. (december: -3,9% j.o.j.)

SPANJE

 • industriële productie, januari: 0,1%, 3,2% j.o.j. (december: 4,0% j.o.j.) 
 • detailhandelsomzet(volume), januari: 2,5% j.o.j. (december: 1,0% j.o.j. )
 • consumentenprijsindex, februari: -0,4%, -0,8% j.o.j. (herzien van -0,3%, -0,8% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriële productie, januari: 0,5%, 2,8% j.o.j. (december: 2,1% j.o.j.) 
 • consumentenprijsindex, februari: 0,6%, 0,6% j.o.j. (januari: 0,6% j.o.j.) 

Agenda

​14-mrt​Eurozone​industriële productiejanuari​
​15-mrt​Verenigde Statendetailhandelsomzetmaart
​​empire state man. survey Fed New York​maart
​index huizenmarkt​maart
​producentenprijsindex​februari
​Japan ​bijeenkomst monetair beleidscomité
Eurozone​werkgelegenheid vierde kwartaal
​Italiëconsumentenprijsindexfebruari*
Nederland​handelsbalans​januari
​detailhandelsomzetjanuari​
16-mrt​Verenigde Statenbijeenkomst FOMC​
woningproductie​februari
​industriële productie​februari
​consumentenprijsindex​februari
Eurozone​bouwproductie​januari​
17-mrtVerenigde Staten saldo lopende rekeningvierde kwartaal
business outlook Fed Philadelphia​maart
​Eurozone​handelsbalansjanuari​
Nederland​​werkloosheid​februari
​18-mrt​Verenigde Staten​​consumentenvertrouwen(UvM) maart
​Eurozoneloonkosten​​vierde kwartaal
​Duitslandproducentenprijsindex​​februari
​Nederlandconsumentenvertrouwen​maart

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich ook in 2016 gematigd. De Amerikaanse economie groeit in 2016 naar verwachting met ca. 1,5%, 0,9 procentpunt minder dan in 2015. De groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie loopt licht op, nl. van 0,3% in 2015 naar 1,0% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet in 2016 door. Het bbp neemt toe met ongeveer 1,5%. De groei van de bedrijvigheid is tamelijk breed gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de gunstige eurokoers relatief het sterkst. De private consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie blijft met 0,5% op een zeer laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2016 met ca. 2,2%, 0,3% meer dan vorig jaar. De inflatie komt uit op 0,7%, nauwelijks hoger dan in 2015.

           
Economische groei 2014 2015 2016
Verenigde Staten 2,42,41,5
China7,36,96,0
Japan0,00,5(0,4)1,0

Eurozone

0,9

1,6(1,5)

1,5

Duitsland1,61,71,5
Frankrijk0,21,11,2
Italië-0,40,61,0
Spanje1,43,22,5
Nederland 1,01,92,2
           
Inflatie *) 2014 2015 2016
Verenigde Staten 1,40,31,0
China2,01,41,5
Japan2,70,81,1
Eurozone0,40,00,5
Duitsland0,90,20,8
Frankrijk0,50,00,5
Italië0,20,00,3
Spanje-0,2-0,50,2
Nederland 1,00,60,7
Werkloosheid2014​20152016​
​Verenigde Staten 6,2​5,3​4,9
​Japan​3,6​3,4​3,3
​Eurozone11,6​​10,9​10,6
​Duitsland5,0​​4,7​4,7
Frankrijk​10,3​10,4​​10,3
​Italië​12,7​11,9​11,7
​Spanje​24,522,1​20,9
​Nederland​7,5​6,9​6,7

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, waardoor de korte rente laag blijft. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel wat gaan oplopen. 
 

Ultimo 2016

prognose

forward rate

3 maanden

-0,30

-0,27

Duitsland

0,90

0,43

​Nederland​                 1,10​              0,62

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query