Amerikaanse inflatie gedaald

 • update:  
 •  
De Amerikaanse inflatie is in maart licht gedaald naar 0,9%.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Maand-op-maand stegen de prijzen met slechts 0,1%. Ongerekend voedsel en energie daalde de inflatie eveneens wat, nl. van 2,3% in februari naar 2,2% in maart. De cijfers geven de Fed de ruimte om de rente zeer geleidelijk te verhogen. Dit betekent, dat de Amerikaanse centrale bank de rente waarschijnlijk eerst in juni zal verhogen. In de eurozone kwam de inflatie in maart volgens herziene cijfers uit op precies 0%. Eerder werd nog een minieme prijsdaling van 0,1% jaar-op-jaar gemeld. Ook de kerninflatie kwam in de eurozone duidelijk lager uit dan in de Verenigde Staten, nl. op 1,0%.

 

Standen per 8 APRIL 2016

3 maanden 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,63 (0,63)1,75 (1,72)
Eurozone-0,25 (-0,25)0,52 (0,50)
Duitsland0,13 (0,10)
Frankrijk0,47 (0,44)
Italië1,41 (1,38)
Spanje1,50 (1,52)
Nederland 0,35 (0,32)
​Eurokoers

​USD 1,128 (1,136)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Inflatie (% j.o.j.)

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • empire state man. survey Fed New York, april: 9,6 (maart: 0,6)
 • consumentenvertrouwen(UvM), april: 89,7 (maart: 91,0)
 • detailhandelsomzet, maart: -0,3%, 1,7% j.o.j. (februari: 3,7% j.o.j.)
 • industriële productie, maart: -0,6%, -2,0% j.o.j. (februari: -1,8% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, maart: -0,1%, excl. voedsel en energie -0,1%, -0,1% j.o.j. (februari: 0,0% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, maart: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,1%, 0,9% j.o.j. (februari: -0,2%, 1,0% j.o.j.)

CHINA

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 6,7% j.o.j. (vierde kwartaal: 6,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, maart: -0,4%, 2,3% j.o.j. (februari: 2,3%)  

EUROZONE

 • industriële productie, februari: -0,8%, 0,8% j.o.j. (januari: 2,9% j.o.j.)
 • uitvoer, februari: 1,3% j.o.j. (januari: -2,0% j.o.j.)
 • invoer, februari: 2,1% j.o.j. (januari: -2,8% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, februari: EUR 19,0 mrd. (januari: EUR 8,0 mrd.)
 • huizenprijsindex, vierde kwartaal: 0,0%, 2,9% j.o.j. (derde kwartaal: 2,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), maart: 1,2% , 0,0% j.o.j. (herzien van 1,2%, -0,1% j.o.j.)

DUITSLAND

 • consumentenprijsindex, maart: 0,8%, 0,3% j.o.j. (niet herzien)

FRANKRIJK

 • consumentenprijsindex, maart: 0,7%, -0,1% j.o.j. (herzien van 0,7%, -0,2% j.o.j.) 

ITALIE

 • industriële productie, februari: -0,6%, 1,2% j.o.j. (januari: 3,8% j.o.j.) 
 • consumentenprijsindex, maart: 0,2%, -0,2% j.o.j. (niet herzien)

SPANJE

 • ondernemersvertrouwen, tweede kwartaal: 130,5 (eerste kwartaal: 129,7)
 • consumentenprijsindex, maart: 0,6%, -0,8% j.o.j. (herzien van 0,7%, -0,8% j.o.j.) 

NEDERLAND

 • detailhandelsomzet(volume), februari: 1,8% j.o.j. (januari: 2,3% j.o.j.)
 • uitvoer(volume), februari: 3,0% j.o.j. (januari: 4,9% j.o.j.)
 • invoer(volume), februari: 6,0% j.o.j. (januari: 9,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, februari: EUR 4,0 mrd. (januari: EUR 4,3 mrd.) 
 • vervolguitgifte 2,75% staatsleningen per 15-1-2047: EUR 875 mln. tegen een effectief rendement van 0,99%.

Agenda

18-aprVerenigde Staten huizenmarktindexapril
19-apr​Verenigde Statenwoningproductiemaart
Eurozone​​productie bouwnijverheid​februari
​handelsbalans​​februari
​20-apr​Verenigde Staten verkochte bestaande woningen ​maart
Duitsland​​producentenprijsindex​maart
Nederlandconsumptiefebruari
​consumentenvertrouwen​april
​21-apr​Verenigde Statenbusiness outlook Fed Philadelphiaapril
​index van leading indicators ​maart
​Eurozonebijeenkomst ECB-raad
overheidssaldo en bruto overheidsschuld​2015​
​consumentenvertrouwen​april
Frankrijkondernemersvertrouwen ​april
Nederland​werkloosheid​​maart
​22-apr​​Eurozone inkoopmanagersindex industrie​april
​​inkoopmanagersindex dienstensectorapril
Duitsland​inkoopmanagersindex industrie​april
inkoopmanagersindex dienstensector​april
Frankrijk​inkoopmanagersindex industrieapril
inkoopmanagersindex dienstensector​april
​Italië​detailhandelsomzet​februari

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich ook in 2016 gematigd. De Amerikaanse economie groeit in 2016 naar verwachting met ca. 1,8%, 0,6 procentpunt minder dan in 2015. De groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie loopt licht op, nl. van 0,3% in 2015 naar 1,3% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet in 2016 door. Het bbp neemt toe met ongeveer 1,5%. De groei van de bedrijvigheid is tamelijk breed gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de gunstige eurokoers relatief het sterkst. De private consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie blijft met 0,5% op een zeer laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2016 met ca. 2,2%, 0,2% meer dan vorig jaar. De inflatie komt uit op 0,7%, nauwelijks hoger dan in 2015.

           
Economische groei 2014 2015 2016
Verenigde Staten 2,42,41,8(1,5)
China7,36,96,0
Japan0,00,50,5(1,0)

Eurozone

0,9

1,6

1,5

Duitsland1,61,71,5
Frankrijk0,21,21,2
Italië-0,40,81,0
Spanje1,43,22,5
Nederland 1,02,02,2
           
Inflatie *) 2014 2015 2016
Verenigde Staten 1,40,31,3(1,0)
China2,01,41,5
Japan2,70,80,3(1,1)
Eurozone0,40,00,5
Duitsland0,90,20,8
Frankrijk0,50,00,5
Italië0,20,00,3
Spanje-0,2-0,50,2
Nederland 1,00,60,7

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, waardoor de korte rente laag blijft. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel wat gaan oplopen. 
 

Ultimo 2016

prognose

forward rate

3 maanden

-0,30

-0,30

Duitsland

0,90

0,24

​Nederland​                 1,10​              0,45

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query