Banengroei VS valt tegen

 • update:  
 •  
In de Verenigde Staten kwamen er in april 160.000 banen bij. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Dat was wat minder dan verwacht en ook lager dan in maart. In laatstgenoemde maand kwamen er 208.000 banen bij. Eerder werd een toename van 215.000 gemeld. De lonen stegen in april met 2,5% j.o.j. tegen 2,3% in maart. De werkloosheid bleef stabiel op 5,0%. Beleggers rekenen er na deze cijfers op, dat de Fed de rente in juni en mogelijk ook in juli stabiel zal houden. Daarbij speelt volgens marktpartijen mee dat het Britse referendum over de EU op 23 juni tot onzekerheid op de markten kan leiden. De Amerikaanse lange rente daalde de afgelopen week tegen deze achtergrond licht. Hetzelfde gold voor de rentetarieven in de kernlanden van de eurozone. Op de valutamarkt bleef de euro vrijwel onveranderd op iets meer dan USD 1,14.    

Standen per 6 MEI 2016

3 maanden 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,63 (0,64)1,77 (1,82)
Eurozone-0,26 (-0,25)0,54 (0,66)
Duitsland0,15 (0,28)
Frankrijk0,52 (0,64)
Italië1,56 (1,56)
Spanje1,58 (1,59)
Nederland 0,38 (0,51)
​Eurokoers

​USD 1,143 (1,140)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Verenigde Staten

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 50,8 (maart: 51,8)
 • industriële orders, maart: 1,1%, -4,2% j.o.j. (februari: -3,1% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 55,7 (maart: 54,5)
 • bouwuitgaven, maart: 0,3%, 8,0% j.o.j. (februari: 1,0%, 9,3% j.o.j. , herzien van -0,5%, 10,3%j.o.j.)
 • uitvoer, maart: -5,4% j.o.j. (februari: -4,1% j.o.j.)
 • invoer, maart: -9,1% j.o.j. (februari: 0,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, maart: USD -40,2 mrd. (februari: USD -47,0 mrd.)
 • loonkosten p.e.p., eerste kwartaal: 1,0%, 2,3% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,9% j.o.j.)
 • uurlonen, april: 0,3%, 2,5% j.o.j. (maart: 2,3% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, april: 160.000, 1,9% j.o.j. (maart: 208.000, 2,0% j.o.j.) 
 • werkloosheid, april: 5,0% (maart: 5,0%)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 48,2 (herzien van 48,0, maart: 49,1) 
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 49,3 (maart: 50,0)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 51,7 (herzien van 51,5, maart: 51,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 53,1 (herzien van 53,2, maart: 53,1)
 • detailhandelsomzet(volume), maart: -0,5%, 2,1% j.o.j. (februari: 2,7% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, maart: 0,3%, excl. voedsel en energie 0,0%, -4,2% j.o.j. (februari: -4,2% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • uitvoer, maart: -0,9% j.o.j. (februari: 0,6% j.o.j.)
 • invoer, maart: -2,0% j.o.j. (februari: 5,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, maart: EUR -4,7 mrd. (februari: EUR -4,6 mrd.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 53,9 (maart: 53,5)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 52,1 (maart: 51,2)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 53,5 (maart: 53,4)
 • industriële productie, maart: 1,2%, 3,0% j.o.j. (februari: 1,6% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 55,1 (maart: 55,3)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 52,6 (maart: 53,6)

Agenda

09-meiDuitslandindustriële ordersmaart
10-meiDuitslandindustriële productiemaart
handelsbalans​​maart
​Frankrijk​industriële productie​maart
​Italië​industriële productie​maart
​Nederland​consumentenprijsindex​april
​industriële productie​maart
vervolguitgifte 0,5% staatslening per 15-7-2016
​11-mei-
​12-meiEurozone​industriële productie​maart​
Frankrijk​consumentenprijsindex​april*
​Nederland​detailhandelsomzet​maart
13-meiVerenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)mei
detailhandelsomzetapril
producentenprijsindex​april​
​Eurozone​bruto binnenlands product​​eerste kwartaal*
​Duitsland​bruto binnenlands product​​eerste kwartaal
​consumentenprijsindex​april*
​Frankrijkwerkgelegenheideerste kwartaal
​Italië​bruto binnenlands product​​eerste kwartaal
​​consumentenprijsindex​april*
​Spanje​​​consumentenprijsindexapril*​
​Nederlandbruto binnenlands product​eerste kwartaal​
​handelsbalansmaart​
​16-mei​Verenigde Staten​huizenmarktindex​mei
empire state man. survey Fed New Yorkmei

 

 

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur ontwikkelt zich ook in 2016 gematigd. De Amerikaanse economie groeit in 2016 naar verwachting met ca. 1,8%, 0,6 procentpunt minder dan in 2015. De groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie loopt licht op, nl. van 0,3% in 2015 naar 1,3% in 2016. Het conjunctuurherstel in de eurozone zet in 2016 door. Het bbp neemt toe met ongeveer 1,5%. De groei van de bedrijvigheid is tamelijk breed gedragen, al groeit de uitvoer mede dankzij de gunstige eurokoers relatief het sterkst. De private consumptie neemt toe onder invloed van een herstel van de werkgelegenheid. De inflatie blijft met 0,5% op een zeer laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2016 met ca. 2,2%, 0,2% meer dan vorig jaar. De inflatie komt uit op 0,7%, nauwelijks hoger dan in 2015.

           
Economische groei 2014 2015 2016
Verenigde Staten 2,42,41,8
China7,36,96,0
Japan0,00,50,5

Eurozone

0,9

1,6

1,5

Duitsland1,61,71,5
Frankrijk0,21,21,2
Italië-0,40,81,0
Spanje1,43,22,5
Nederland 1,02,02,2
           
Inflatie *) 2014 2015 2016
Verenigde Staten 1,40,31,3
China2,01,41,5
Japan2,70,80,3
Eurozone0,40,00,5
Duitsland0,90,20,8
Frankrijk0,50,00,5
Italië0,20,00,3
Spanje-0,2-0,50,2
Nederland 1,00,60,7

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, waardoor de korte rente laag blijft. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel wat gaan oplopen. 
 

Ultimo 2016

prognose

forward rate

3 maanden

-0,30

-0,30

Duitsland

0,90

0,25

​Nederland​                 1,10​              0,47

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query