Meevallende groei Japan

 • update:  
 •  
De Japanse economie is het eerste kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De groei van het bbp kwam uit op 0,4% en was vooral te danken aan de consumentenbestedingen. De private consumptie groeide in het eerste kwartaal met 0,5%, na een daling van 0,9% in het voorgaande kwartaal. Op langere termijn bezien blijft de Japanse economie zich zwak ontwikkelen. Jaar-op-jaar bleef het bbp in het eerste kwartaal van 2016 gelijk, na een toename van 0,7% j.o.j. in het vierde kwartaal van vorig jaar.

In navolging van de detailhandel is ook de productie in de Amerikaanse industrie toegenomen. In april werd 0,7% meer geproduceerd, na een daling van 0,9% in maart. Bovendien steeg de index van leading indicators in april relatief sterk. Onder invloed van deze cijfers en opmerkingen van centrale bankiers  is de kans op een renteverhoging in de Verenigde Staten toegenomen. De rente zou al kunnen worden verhoogd in de monetaire beleidsvergadering van 14 en 15 juni. Vanwege het Britse referendum lijkt het waarschijnlijker, dat de rente in juli wordt verhoogd. In de eurozone zijn de consumentenprijzen in april licht gedaald, zo bleek uit definitieve cijfers. Uit de notulen van de ECB-raad van 20 en 21 april bleek dat centrale bankiers kritiek hebben op het economische beleid van de regeringen van de eurolanden. De bankiers zijn van mening, dat de nationale overheden onvoldoende voortgang boeken met economische hervormingen. Daarnaast dient het begrotingsbeleid meer gericht zijn op bevordering van de economische groei. Zo zouden overheden naar de mening van de ECB de belastingdruk van huishoudens en bedrijven kunnen verlagen en meer kunnen investeren. De vraag kan worden gesteld, of de centrale bank in haar beleid niet meer rekening met deze ontwikkeling had moeten houden. Economen en politici uit met name noordelijke eurolanden hebben de afgelopen jaren regelmatig gewaarschuwd voor het risico dat een zeer extreem ruim monetair beleid de prikkel voor overheden om te hervormen en te bezuinigen zou verminderen.

Standen per 20 MEI 2016

3 maanden 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,66 (0,63)1,86 (1,76)
Eurozone-0,26 (-0,26)0,56 (0,54)
Duitsland0,17 (0,14)
Frankrijk0,51 (0,49)
Italië1,56 (1,56)
Spanje1,57 (1,61)
Nederland 0,39 (0,36)
​Eurokoers

​USD 1,122 (1,132)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Japan

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, april: 123,9, 1,9% j.o.j. (maart: 1,9% j.o.j.)
 • business outlook Fed Philadelphia, mei: -1,8 (april: -1,6)
 • industriële productie, april: 0,7%, -1,1% j.o.j. (maart: -0,9%, -1,9% j.o.j., herzien van -0,6%, -2,0% j.o.j.)
 • woningproductie, april: 933.000, -7,4% j.o.j. (maart: 1,048 mln., 31,3% j.o.j.)
 • verkopen bestaande woningen, april: 5,450 mln., 6,0% j.o.j. (maart: 5,360 mln., 2,1% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,4%, excl. voedsel en energie 0,2%, 1,1% j.o.j. (maart: 0,9% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,4%, 0,0% j.o.j. (vierde kwartaal: -0,4%, 0,7% j.o.j., herzien van -0,3%, 0,7% j.o.j.)

EUROZONE

 • productie bouwnijverheid, maart: -0,9%, -0,5% j.o.j. (februari: 3,4% j.o.j.)
 • uitvoer, maart: -1,3% j.o.j. (februari: 0,5% j.o.j.)
 • invoer, maart: -2,7% j.o.j. (februari: 0,7% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, maart: EUR 22,3 mrd. (februari: EUR 20,6 mrd.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,0%, -0,2% j.o.j. (niet herzien)

DUITSLAND

 • producentenprijsindex, april: 0,0%, excl. energie -0,1%, -3,1% j.o.j. (maart: -3,1% j.o.j.) 

NEDERLAND

 • ondernemersvertrouwen, tweede kwartaal: +8,8 (eerste kwartaal: +9,3)
 • werkloosheid, april: -3.000 (maart: -8.000)

Agenda

​23-meiJapan​​inkoopmanagersindex industrie​mei
Eurozoneinkoopmanagersindexmei
​Duitsland​inkoopmanagersindex​mei
​Frankrijk​inkoopmanagersindex​mei
​Nederland​consumentenvertrouwen​mei
​consumptie​maart
​24-meiVerenigde Statenverkochte nieuwbouwwoningenapril
​Duitsland​​​bruto binnenlands product​eerste kwartaal*​
​Frankrijk​ondernemersvertrouwen​mei
​25-meiDuitslandondernemersvertrouwenmei
consumentenvertrouwen​mei* en juni
​26-mei​Verenigde Staten​orders duurzame goederen​april
​Italië​detailhandelsomzet​maart
​Spanje​bruto binnenlands product​eerste kwartaal*
​27-mei​​​Verenigde Staten​​bruto binnenlands product​eerste kwartaal*
consumentenvertrouwen(UvM)​mei*
​Japanconsumentenprijsindex​​april
​Frankrijkbruto binnenlands product​​eerste kwartaal*
​consumentenvertrouwen​mei
​Italië​ondernemersvertrouwenmei​
​​consumentenvertrouwen​mei
​Spanje​detailhandelsomzet​april

 

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur trekt in 2017 wat aan onder invloed van een licht economisch herstel van de opkomende landen. De Amerikaanse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,2%, 0,4 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei is vooral te danken aan de consumptie en de investeringen in vaste activa. De inflatie loopt als gevolg van een stijging van de energieprijzen op van 1,3% dit jaar naar 2,3% in 2017. De bedrijvigheid in de eurozone neemt in 2017 toe met ca. 1,6%. De groei wijkt daarmee weinig af van dit jaar.  De inflatie loopt op van 0,5% naar 1,3%. De groei van de Nederlandse economie vlakt wat af, nl. van 2,0% dit jaar naar ca. 1,7% in 2017. De inflatie komt uit op 1,8%, ruim 1 procentpunt hoger dan in 2016.

           
Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,82,2
China7,06,36,2
Japan0,6(0,5)0,50,5

Eurozone

1,6

1,5

1,6

Duitsland1,71,51,6
Frankrijk1,21,21,4
Italië0,81,01,1
Spanje3,22,82,5
Nederland 2,02,01,7
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,3
China1,42,02,0
Japan0,80,32,0
Eurozone0,00,51,3
Duitsland0,20,81,7
Frankrijk0,00,51,1
Italië0,00,30,8
Spanje-0,50,21,3
Nederland 0,60,71,8

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, waardoor de korte rente laag blijft. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel wat gaan oplopen. 
 

Ultimo 2016

prognose

forward rate

3 maanden

-0,30

-0,28

Duitsland

0,90

0,26

​Nederland​                 1,10​              0,46

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query