Draghi waarschuwt voor lagere groei

 • update:  
 •  
De eurolanden doen er verstandig aan om beleidsmaatregelen te nemen om een structurele daling van de economische groei als gevolg van de vergrijzing tegen te gaan.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In de komende decennia zal de werkzame bevolking in de eurozone volgens demografische prognoses gaan dalen. Dit zal leiden tot een afname van de potentiële economische groei. Overheden zullen volgens ECB-president Draghi beleidsmaatregelen moeten nemen om de groei structureel te verhogen. In de eerste plaats kan men denken aan maatregelen die leiden tot een verbeterende inzetbaarheid van werknemers en een toename van de participatiegraad. In de tweede plaats pleit Draghi voor een overheidsbeleid dat de groei van de productiviteit versterkt. Dit beleid zou zich moeten richten op drie prioriteiten: voltooiing van de interne markt in de dienstensector, verbetering van de werking van product- en arbeidsmarkten en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De opmerkingen van de bankpresident komen op een moment, dat het redelijk goed gaat met de economie. In het eerste kwartaal groeide het bbp met 0,6% k.o.k., 0,1%-punt meer dan Eurostat eerder had gemeld. Positief is dat alle bestedingscategorieën aan de expansie van de bedrijvigheid bijdroegen. Cijfers over de industrie in april die de afgelopen week werden vrijgegeven, duiden op een voortzetting van de groei in het tweede kwartaal. De cijfers hadden weinig invloed op het marktsentiment. De ECB is de afgelopen week begonnen met de aankoop van bedrijfsleningen. De centrale bank heeft niet aangeven hoeveel ze gaat kopen, maar analisten gaan uit van een bedrag van EUR 5 mld. tot EUR 10 mld. per maand. De ECB koopt overigens alleen leningen van bedrijven met de hoogste kredietwaardigheid op. De lange rentetarieven daalden overwegend licht. De rente in Duitsland bereikte daardoor een nieuw historisch dieptepunt.

 

Standen per 10 JUNI 2016

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten0,66 (0,68)1,64 (1,70)
Eurozone-0,26 (-0,26)0,47 (0,49)
Duitsland0,02 (0,07)
Frankrijk0,38 (0,42)
Italië1,39 (1,42)
Spanje1,43 (1,47)
Nederland 0,24 (0,29)
​Eurokoers

​USD 1,130 (1,133)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurozone

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(UvM), juni: 94,3 (mei: 94,7)

CHINA

 • consumentenprijsindex, mei: -0,5%, 2,0% j.o.j. (april: 2,3% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,5%, 0,1% j.o.j. (herzien van 0,4%, 0,0% j.o.j.)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,6%, 1,7% j.o.j. (herzien van 0,5%, 1,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële orders, april: -2,0%, 0,8% j.o.j. (maart: 2,6%, 0,2% j.o.j., herzien van 1,9%, -0,7% j.o.j.)
 • industriële productie, april: 1,1%, 1,3% j.o.j. (maart: 0,3% j.o.j.)
 • uitvoer, april: 0,9% j.o.j. (maart: 2,2% j.o.j.)
 • invoer, april: -1,8% j.o.j. (maart: -2,5% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, april: EUR 24,0 mld. (maart: EUR 23,8 mld.)

FRANKRIJK

 • industriële productie, april: 1,2%, 1,9% j.o.j. (maart: -0,8% j.o.j.)
 • uitvoer, april: -3,4% j.o.j. (maart: -3,9% j.o.j.)
 • invoer, april: 1,8% j.o.j. (maart: -4,7% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, april: EUR -5,2 mld. (maart: EUR -4,2 mld.)

ITALIE

 • industriële productie, april: 0,5%, 1,8% j.o.j. (maart: 0,5% j.o.j.)

SPANJE

 • industriële productie, april: 0,0%, 2,7% j.o.j. (maart: 3,1% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumentenprijsindex, mei: 0,2%, 0,0% j.o.j. (april: 0,0% j.o.j.)

Agenda

13-jun--
​14-jun​Verenigde Statendetailhandelsomzetmei
Eurozoneindustriële productie​​april
werkgelegenheideerste kwartaal
15-junVerenigde Statenproducentenprijsindex​mei
​bijeenkomst FOMC
industriële productie​mei​
empire state man.survey Fed New York​​juni
​Eurozone​handelsbalansapril​
​Nederland​​handelsbalans​april
​detailhandelsomzet​april
16-junVerenigde Statenconsumentenprijsindex​mei
​business outlook Fed Philadelphiajuni
​Japan ​bijeenkomst monetair beleidscomité
​Eurozoneconsumentenprijsindexmei*
​Nederlandwerkloosheid​mei
1​7-jun​​Verenigde Statenwoningproductie​mei
Eurozone​loonkosten ​eerste kwartaal

 

* herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan dit jaar, nl. met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit evenals dit jaar met ruim 6%.

De Amerikaanse economie groeit in het komende jaar naar verwachting met 2,2%, 0,4 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% naar 2,3% onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 nagenoeg stabiel op 1,6%. De gematigde expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste groei voorzien, terwijl Italië wat achterblijft. In ons land wordt een groei van 1,7% verwacht, iets minder dan dit jaar. De inflatie loopt in de eurozone licht op naar 1,3%. De toename van de geldontwaarding in 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

           
Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,82,2
China7,06,36,2
Japan0,60,50,5

Eurozone

1,6

1,5

1,6

Duitsland1,71,51,6
Frankrijk1,21,21,4
Italië0,81,01,1
Spanje3,22,82,5
Nederland 2,02,01,7
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,3
China1,42,02,0
Japan0,80,30,9
Eurozone0,00,51,3
Duitsland0,20,81,7
Frankrijk0,00,51,1
Italië0,00,30,8
Spanje-0,50,21,3
Nederland 0,60,71,8

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De centrale bank koopt tot maart 2017 maandelijks voor een bedrag van EUR 80 mld. aan staatsleningen en andere effecten op. De officiële tarieven zullen naar verwachting niet worden gewijzigd. Het depositotarief blijft staan op -0,4%. Het ruime monetaire beleid ondersteunt de economische groei in het eurogebied. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een hogere inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.
 

ActueelUltimo 2016
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,26

-0,28

-0,30

​10 jaars Staat​0,24​0,29​1,10

 

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query