Onrust op markten na Brexit

 • update:  
 •  
De keuze van de Britten voor een Brexit leidde vrijdag tot forse koersdalingen op de effectenbeurzen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Het pond daalde vrijdagochtend meer dan 10% in waarde ten opzichte van de dollar. De marktreactie was mede zo heftig, omdat de laatste peilingen nog duidden op een Bremain. Nog dezelfde dag heeft premier Cameron zijn vertrek aangekondigd. Vermoedelijk zal hij in oktober worden opgevolgd door Boris Johnson. 

Groot-Brittannië uit EU

De nieuwe premier zal dan officieel aan de Europese Raad meedelen dat Groot-Brittannië uit de EU wil treden. Vervolgens zullen beide partijen onderhandelen over de voorwaarden voor de Brexit. Deze onderhandelingen moeten volgens artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in beginsel binnen twee jaar worden afgerond.

vrijhandelsovereenkomst

De verwachting is overigens niet dat alle banden tussen Groot-Brittannië en de EU zullen worden doorgesneden. Het meest waarschijnlijk is dat de onderhandelingen zullen leiden tot een  vrijhandelsovereenkomst. De economische schade van de Brexit wordt dan voor beide partijen nog enigszins beperkt.

Groot-Brittannië zal echter op termijn de interne markt verlaten. Dat betekent dat de Britten een groot aantal wetten moeten maken of aanpassen ter vervanging van de Europese richtlijnen. De verwachting is dat een aantal internationale ondernemingen hun activiteiten geheel of gedeeltelijk zullen verplaatsen naar andere EU-lidstaten. De reden is dat bedrijven slechts in een EU-lidstaat gevestigd behoeven te zijn om in de hele EU te opereren. De ontwikkelingen rond de Brexit zullen de financiële markten voorlopig nog wel bezighouden. Marktpartijen vrezen dat de onderhandelingen tussen de Britten en de EU zich lang zullen voortslepen.

spoedig Brits vertrek

Deze vrees is niet onterecht. ECB-president Draghi heeft aangedrongen op een spoedig Brits vertrek uit de EU. De vraag is echter of de politici daaraan gehoor zullen geven. Vooral de Britten kunnen er belang bij hebben de onderhandelingen te traineren, aangezien de andere EU-landen uiteindelijk beslissen over de voorwaarden voor uittreding.

nauwelijks effect

Door de Brexit had het macro-economisch nieuws nauwelijks effect op het marktsentiment. Het belangrijkste cijfer in de Verenigde Staten was de index van leading indicators. Jaar-op-jaar vlakte de stijging van deze index verder af, hetgeen duidt op een meer gematigde groei van de bedrijvigheid.

In de eurozone kwam de inkoopmanagersindex in de industrie in juni wat hoger uit, terwijl de index in de dienstensector wat daalde. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde slechts 0,3 punt naar 52,8. Bij deze cijfers moet wel worden bedacht, dat de Brexit hierin nog niet is verwerkt.

Standen per 24 JUNI 2016

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten0,62 (0,64)1,58 (1,62)
Eurozone-0,28 (-0,27)0,44 (0,46)
Duitsland-0,06 (0,02)
Frankrijk0,37 (0,42)
Italië1,54 (1,51)
Spanje1,62 (1,55)
Nederland 0,20 (0,27)
​Eurokoers

​USD 1,112 (1,125)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Dollarkoers

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, mei: 123,7, 1,2% j.o.j. (april: 123,9, 1,9% j.o.j.) 
 • orders duurzame goederen, mei: -2,2%, 3,2% j.o.j. (april: 1,9% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(UvM), juni: 93,5(herzien van 94,3, mei: 94,7) 
 • verkochte bestaande woningen, mei: 5,53 mln., 4,5% j.o.j. (april: 5,43 mln., 5,6% j.o.j.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, mei: 551.000, 8,7% j.o.j. (april: 586.000, 17,2% j.o.j.; herzien van 619.000, 23,8% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 47,8 (mei: 47,7)  

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 52,6 (mei: 51,5)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 52,4 (mei: 53,3)
 • consumentenvertrouwen, juni: -7,3 (mei: 7,0)
 • productie bouwnijverheid, april: -0,2%, -0,4% j.o.j. (maart: 0,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 54,4 (mei: 52,1)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 53,2 (mei: 55,2)
 • ondernemersvertrouwen, juni: 108,7 (mei: 107,8)
 • producentenprijsindex, mei: 0,4%, excl. energie 0,3%, -2,7% j.o.j. (april: -3,1% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 47,9 (mei: 48,4)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 49,9 (mei: 51,6)
 • ondernemersvertrouwen, juni: 100 (mei: 102)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,6%, 1,3% j.o.j. (herzien van 0,6%, 1,4% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumptie, april: 0,0% j.o.j. (maart: 1,1% j.o.j., herzien van 0,9% j.o.j.) 
 • consumentenvertrouwen, juni: +5 (mei: +1)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,5%, 1,5% j.o.j. (herzien van 0,5%, 1,4% j.o.j.)
 • overheidssaldo, tweede kwartaal 2015-eerste kwartaal 2016: -1,6% bbp (2015: -1,9% bbp)
 • bruto overheidsschuld, eerste kwartaal 2016: EUR 442 mld. (64,8% bbp; vierde kwartaal: 65,1% bbp)

Agenda

27-junEurozonegeldhoeveelheid(M3)mei
​28-junVerenigde Statenconsumentenvertrouwen(CB)juni
​huizenprijs(Case-Shillerindex)​april
bruto binnenlands product​eerste kwartaal*​
​Frankrijk​consumentenvertrouwen juni​
​29-junVerenigde Staten consumptie​mei
beschikbaar inkomen​mei
​consumptieprijs​mei
​Eurozoneindex economisch sentimentjuni
​Duitsland​consumentenvertrouwen​juli
​consumentenprijsindexjuni​
Nederland​​producentenvertrouwen​juni
​30-jun​Eurozone​consumentenprijs(hcpi)​juni
​Duitsland​detailhandelsomzetmei​
​werkgelegenheidmei​
​Frankrijkconsumentenprijsindex​​juni
​​producentenprijsindex​mei
consumptiemei
​Italieconsumentenprijsindex​juni
​Nederland​​​producentenprijsindex​mei
01-jul​​Verenigde Statenbouwuitgaven​mei
​inkoopmanagersindex industrie​juni
​China​​​​inkoopmanagersindex industrie​juni
​Japan​​​inkoopmanagersindex industrie​juni*
​consumentenprijsindex​mei
​Eurozone​​inkoopmanagersindex industrie​juni*
​werkloosheid​mei
​Italie​​​inkoopmanagersindex industriejuni
Spanje​​inkoopmanagersindex industrie​juni
​Nederland​​​inkoopmanagersindex industriejuni

 

* herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan dit jaar, nl. met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit evenals dit jaar met ruim 6%.

De Amerikaanse economie groeit in het komende jaar naar verwachting met 2,2%, 0,4 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% naar 2,3% onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 nagenoeg stabiel op 1,7%. De gematigde expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,0%. Dat is gelijk aan de prognose voor dit jaar. De inflatie loopt in de eurozone licht op naar 1,3%. De toename van de geldontwaarding in 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

           
Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,82,2
China7,06,36,2
Japan0,60,50,5

Eurozone

1,6

1,5

1,7

Duitsland1,71,51,6
Frankrijk1,21,21,4
Italië0,81,01,1
Spanje3,22,82,5
Nederland 2,02,02,0
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,3
China1,42,02,0
Japan0,80,30,9
Eurozone0,00,51,3
Duitsland0,20,81,7
Frankrijk0,00,51,1
Italië0,00,30,8
Spanje-0,50,21,3
Nederland 0,60,71,5

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De centrale bank koopt tot maart 2017 maandelijks voor een bedrag van EUR 80 mld. aan staatsleningen en andere effecten op. Het depositotarief wordt naar verwachting nog 10 basispunten verlaagd naar -0,5%. De overige officiële tarieven blijven onveranderd. Het ruime monetaire beleid ondersteunt de economische groei in het eurogebied. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een hogere inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.
 

ActueelUltimo 2016
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,28

-0,34

-0,40(-0,30)

​10 jaars Staat​0,20​0,28​0,80(1,10)

 

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

 

 

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query