Industriële productie gedaald

 • update:  
 •  
De productie in de Nederlandse verwerkende industrie is in mei met 0,5% afgenomen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Jaar-op-jaar vlakte de productiegroei in ons land af van 2,5% in april naar 1,1% in mei. De industrie presteert daarmee overigens nog wel beter dan de concurrenten in andere eurolanden. Zo daalde de productie in de Duitse industrie met 0,3% en steeg de Franse productie met slechts 0,5% ten opzichte van een jaar geleden. De industrie heeft te maken met een teruglopende export, zo bleek uit handelsbalanscijfers van beide landen over de maand mei. Een lichtpuntje voor Europa is dat de Amerikaanse economie behoorlijk blijft groeien. De index van de dienstensector steeg van 52,9 in mei naar 56,5 in juni, het hoogste niveau sinds november 2015. Uit het onderzoek bleek dat ondernemingen aangaven, dat ze meer personeel gaan aantrekken. Uit officiële data bleek bovendien, dat het aantal banen in juni met 287.000 is toegenomen tegen slechts 11.000 in mei. Jaar-op-jaar groeide het aantal banen evenals in mei met 1,7%.

Ondanks de meevallende Amerikaanse cijfers bleven de lange rentetarieven internationaal onder druk staan. Onzekerheid over de gevolgen van de Brexit blijft het marktsentiment domineren. Een aantal Britse vastgoedfondsen heeft besloten dat beleggers hun aandelen niet of alleen met een korting mogen verkopen. De Bank of England heeft besloten om de anticyclische kapitaalbuffer van 0,5% te verlagen naar 0%. Donderdag zal de centrale bank de base rate (momenteel 0,5%) waarschijnlijk verlagen. Ook de problemen van de Italiaanse banken baren beleggers zorgen. De banken kampen met een forse portefeuille van dubieuze leningen. De Italiaanse regering heeft een plan van EUR 40 mrd. gelanceerd om de kapitaalpositie van de banken te versterken, maar dat is niet toegestaan volgens de Europese regels. Volgens de zgn. bail-in regeling is staatssteun eerst mogelijk, na een forse afboeking op bestaande beleggingen van private beleggers. Dit is voor de regering een politiek weinig aantrekkelijke optie, aangezien kleine beleggers meer dan de helft van de achtergestelde obligaties van de banken bezitten.  

 

Standen per 8 JUlI 2016

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten0,67 (0,65)1,36 (1,46)
Eurozone-0,29 (-0,29)0,26 (0,34)
Duitsland-0,18 (-0,12)
Frankrijk0,11 (0,16)
Italië1,18 (1,22)
Spanje1,13 (1,14)
Nederland 0,00 (0,07)
​Eurokoers

​USD 1,103 (1,113)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Industriële productie(% j.o.j.)

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • industriële orders, mei: -1,0%, -1,2% j.o.j. (april: -1,8% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 56,5 (mei: 52,9)
 • werkgelegenheid (excl.agrar.sector),  juni: +287.000, 1,7% j.o.j. (mei: +11.000, herzien van +38.000, 1,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 4,9% (mei: 4,7%)
 • uurlonen, juni: 0,1%, 2,6% j.o.j. (mei: 2,5% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 49,4 (mei: 50,4)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 52,8 (herzien van 52,4, mei: 53,3)
 • detailhandelsomzet(volume), mei: 0,4%, 1,6% j.o.j. (april: 1,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: 0,6%, excl. energie 0,2%, -3,9% j.o.j. (april: -4,4% j.o.j.)
 • saldo lopende rekening, eerste kwartaal: EUR 87,4 mrd., 0,8% bbp (vierde kwartaal: EUR 83,1 mrd., 0,8% bbp)

DUITSLAND

 • industriële orders, mei: 0,0%, -0,2% j.o.j. (april: -0,4% j.o.j.)
 • industriële productie, mei: -1,3%, -0,3% j.o.j. (april: 0,8%, 1,0% j.o.j., herzien van 1,1%, 1,3% j.o.j.)
 • uitvoer, mei: -1,8% j.o.j. (april: 1,1% j.o.j.)
 • invoer, mei: -2,3% j.o.j. (april: -1,9% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, mei: EUR 22,2 mrd. (april: EUR 24,1 mrd.)

FRANKRIJK

 • industriële productie, mei: -0,5%, 0,5% j.o.j. (april: 1,8% j.o.j.)
 • uitvoer, mei: -0,6% j.o.j. (april: -3,5% j.o.j.)
 • invoer, mei: -4,8% j.o.j. (april: +1,5% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, mei: EUR -2,8 mrd. (april: EUR -4,8 mrd.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 51,9 (mei: 49,8)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 56,0 (mei: 55,4)
 • industriële productie, mei: -0,5%, 0,9% j.o.j. (april: 2,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriële productie, mei: -0,5%, 1,1% j.o.j. (april: 2,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juni: -0,3%, 0,0% j.o.j. (mei: 0,0% j.o.j.) 

Agenda

11-julChinaconsumentenprijsindexjuni
Italië​industriële productie​mei
​12-julEurozonehuizenprijsindexeerste kwartaal
​Nederland vervolguitgifte 0,5% staatslening -per 15-7-2026
13-julEurozoneindustriële productie​mei
14-jul​Verenigde Staten producentenprijsindex​juni
​Groot-Brittannië​bijeenkomst Bank of England
​Nederlandhandelsbalans​mei
15-jul​​Verenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)​juli
detailhandelsomzet​juni
consumentenprijsindex​juni
industriële productie​juni
empire state man. survey Fed New Yorkjuli
China​​bruto binnenlands producttweede kwartaal​
​Eurozonehandelsbalans​mei
consumentenprijsindexjuni*
​Nederland​detailhandelsomzet​mei

 

* herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan dit jaar, nl. met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit evenals dit jaar met ruim 6%.

De Amerikaanse economie groeit in het komende jaar naar verwachting met 2,2%, 0,4 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% naar 2,3% onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 nagenoeg stabiel op 1,7%. De gematigde expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,0%. Dat is gelijk aan de prognose voor dit jaar. De inflatie loopt in de eurozone licht op naar 1,3%. De toename van de geldontwaarding in 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

           
Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,82,2
China7,06,36,2
Japan0,60,50,5

Eurozone

1,6

1,5

1,7

Duitsland1,71,51,6
Frankrijk1,21,21,4
Italië0,81,01,1
Spanje3,22,82,5
Nederland 2,02,02,0
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,3
China1,42,02,0
Japan0,80,30,9
Eurozone0,00,51,3
Duitsland0,20,81,7
Frankrijk0,00,51,1
Italië0,00,30,8
Spanje-0,50,21,3
Nederland 0,60,71,5

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De centrale bank koopt tot maart 2017 maandelijks voor een bedrag van EUR 80 mld. aan staatsleningen en andere effecten op. Het depositotarief wordt naar verwachting nog 10 basispunten verlaagd naar -0,5%. De overige officiële tarieven blijven onveranderd. Het ruime monetaire beleid ondersteunt de economische groei in het eurogebied. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een hogere inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.
 

ActueelUltimo 2016
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,29

-0,38

-0,40

​10 jaars Staat​0,00​0,05​0,80

 

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

 

 

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query