Stresstest levert geen verrassingen op

 • update:  
 •  
Zoals werd verwacht blijft het overgrote deel van de 51 geteste grote banken voldoen aan de kapitaalseisen wanneer zich een zwaar stress scenario zou voordoen. De toch al geplaagde Italiaanse bank Monte del Paschi is de enige bank die in dat geval met een negatief eigen vermogen zou worden geconfronteerd. Inmiddels heeft deze bank een plan gepresenteerd om aanvullend kapitaal op te halen en een groot bedrag aan slechte leningen van de balans te halen. Ook een Ierse bank zakt in het geval van zware recessie onder de minimumeis van 5,5%.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De geteste Nederlandse banken bleven aan de goede kant van de streep. Daarbij moet ook worden bedacht dat het stress scenario voor de banken in de 'core' landen zwaarder was dan voor de banken in de perifere landen. Bovendien zijn geen banken uit Portugal, Griekenland en Cyprus in de test betrokken, aangezien deze qua omvang tot de kleinere worden gerekend.

De economische groei in de eurozone liep in het tweede kwartaal wat terug. Het groeicijfer kwam uit op 0,3% ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat kwartaal had een groei van 0,6% laten zien. Frankrijk had een belangrijk aandeel in de teruggang; daar was sprake van stagnatie in het tweede kwartaal na een groei van 0,7% in het eerste kwartaal. Aan de andere kant liet Spanje een verdere robuuste groei zien. Dat wordt ook merkbaar in de ontwikkeling van de werkloosheid, die terugliep tot 20%. De economische groei in de Verenigde Staten blijft zeer gematigd. Op jaarbasis kwam de groei uit op 1,2%, ruim onder het gemiddelde van 2% van de laatste jaren. De Federal Reserve Board liet eerder in de week het belangrijkste rentetarief ongewijzigd. In de toelichting wees de voorzitter van de FED op de afgenomen risico's voor de economie en het herstel van de arbeidsmarkt; opmerkingen waarmee wellicht de financiele markten worden voorbereid op een renteverhoging later dit jaar.

Standen per 29 JUlI 2016

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten0,76 (0,72)1,46 (1,57)
Eurozone-0,30 (-0,30)0,27 (0,35)
Duitsland-0,12 (-0,08)
Frankrijk0,10 (0,21)
Italië1,16 (1,24)
Spanje1,10 (1,12)
Nederland -0,02 (0,10)
​Eurokoers

​USD 1,118 (1,098)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Economische groei VS en Eurozone

  

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen (CB), juli: 97,3 (juni: 97,4)
 • consumentenvertrouwen (Michigan), juli 90,0* (juni: 93,5)
 • huizenprijsindex (Case-Shiller), juli 5,2% j.o.j. (juni: 5,4% j.o.j.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, juni 592.000 (mei: 572.000, herzien van 551.000)
 • loonkostenindex, tweede kwartaal 0,6%, 2,3% j.o.j. (eerste kwartaal 1,9% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,3%, 1,2% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,2%, 1,6%  j.o.j.)
 • orders duurzame goederen, juni: -4,0%, -6,4% j.o.j. (mei: 2,4% j.o.j.)

JAPAN

 • consumentenprijsindex, juni: -0,2%, excl. voedsel en energie: 0,0%, 0,5% j.o.j. (mei: 0,7%)

EUROZONE

 • geldhoeveelheid (M3) juli: 5,0% (juni: 4,9%)
 • index economisch sentiment, juli: 104,6 (juni: 104,9)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,3%, j.o.j. (eerste kwartaal: 1,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 10,0% (mei: 10,1%)
 • consumentenprijsindex, juli: -0,5%, excl. voedsel en energie -0,7%, 0,2% j.o.j. (juni: 0,1% j.o.j.)

DUITSLAND

 • consumentenvertrouwen, augustus: 10,0 (juli: 10,1)
 • werkgelegenheid, juni: +48.000,  1,2% j.o.j. (mei: +44.000, 1,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juli: 0.0%, 0,4% j.o.j. (mei 0,3% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet, juni: -0,1%  2,7% j.o.j. (mei: 0,7%, 2,8% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, juli 96,3 (juni: 96,9)
 • producentenprijsindex, juni 0,4%, -3,1% j.o.j. (mei: -3,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juli -0,4%, 0,2% j.o.j. (juni: 0,2% j.o.j.)
 • consumptie, juni -0,8%, 0,6% j.o.j. (mei: 2,2% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,0%, 1,4% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,7%, 1,3% j.o.j.)

ITALIE

 • consumentenprijsindex, juli: 0,2%, -0,1% j.o.j. (juni: -0,2% j.o.j.)

SPANJE

 • detailhandelsomzet, juni: 6,4% j.o.j. (mei: 0,7%) 
 • consumentenprijsindex, juli -0,7%, -0,6% j.o.j. (juni: -0,8% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal 0,7%, 3,1% j.o.j. (eerste kwartaal: 3,4% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, juli: 5,1 (juni: 5,4)
 • producentenprijsindex, juni: 0,8%, -6,1% j.o.j. (mei: -7,0%)

Agenda

01-augDuitslandinkoopmanagersindex, industriejuli*
​Verenigde Staten​inkoopmanagersindex, industrie​juli*
​ondernemersvertrouwen​juli
​uitgaven bouw​juni
​Frankrijk​inkoopmanagersindex, industrie​juli*
​Japan​inkoopmanagersindex, industrie​juli*
​Nederland​inkoopmanagersindex, industrie​juli*
​02-augVerenigde Statenconsumptiejuni
03-augVerenigde Staten​inkoopmanagersindex, dienstenjuli*
 werkgelegenheid (ADP)​juli
Duitslandinkoopmanagersindex dienstenjuli
​Frankrijk​inkoopmanagersindex dienstenjuli​
​Japaninkoopmanagersindex dienstenjuli​
04-augVerenigde Statenindustriële orders​juni
​Nederland​consumentenprijsindex​juli
05-aug​​Verenigde Staten werkloosheid​juli
werkgelegenheidjuli
handelsbalansjuni
​Duitsland​industriële orders​juni
Frankrijkhandelsbalans juni

* herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan dit jaar, nl. met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met ca. 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit in het komende jaar naar verwachting met 2,2%, 0,4 procentpunt meer dan in 2016. De ontwikkelingen rondom de Brexit hebben geen noemenswaardige invloed op de bedrijvigheid. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% naar 2,3% onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone komt in 2017 uit op 1,4%, nipt minder dan de verwachting voor dit jaar. De gematigde expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 1,4%, 0,2%-punt minder dan in 2016. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,5% dit jaar naar 1,3% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

           
Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,82,2
China7,06,76,5
Japan0,60,50,5

Eurozone

1,7

1,5

1,4

Duitsland1,71,51,4
Frankrijk1,21,21,1
Italië0,81,00,7
Spanje3,22,81,9
Nederland 2,01,61,4
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,3
China1,42,02,0
Japan0,80,30,9
Eurozone0,00,51,3
Duitsland0,20,81,7
Frankrijk0,00,51,1
Italië0,00,30,8
Spanje-0,50,21,3
Nederland 0,60,71,5

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De centrale bank koopt tot maart 2017 maandelijks voor een bedrag van EUR 80 mld. aan staatsleningen en andere effecten op. Het depositotarief wordt naar verwachting nog 10 basispunten verlaagd naar -0,5%. De overige officiele tarieven blijven onveranderd. Het ruime monetaire beleid ondersteunt de economische groei in het eurogebied. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een hogere inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.
 

ActueelUltimo 2016
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,32

-0,33

-0,40

​10 jaars Staat​-0,02​0,03​0,80

 

Grafiek


 

Yieldcurve Nederland 29-07-2016 (blauw) iN vergelijking met een jaar eerder

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query