Groei kredietverlening

 • update:  
 •  
De gematigde groei van de private kredietverlening in het eurogebied houdt aan. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De uitstaande kredieten van huishoudens namen in juli toe met 1,8% j.o.j., terwijl de leningen aan niet-financiële bedrijven met 1,9% j.o.j.  groeiden. De geleidelijke verbetering van de kredietverlening toont aan dat het monetaire beleid van de ECB wel degelijk succesvol is. De inflatie blijft echter veel te laag. Dat lijkt het economisch herstel in de eurozone vooralsnog niet in de weg te staan. Een duidelijk voorbeeld daarvan is Spanje, dan ondanks een langdurige lichte deflatie een sterke expansie doormaakt. De afgelopen week werd bekend, dat de economie in het tweede kwartaal 0,8% was gegroeid, 0,1%-punt meer dan eerder was gedacht. Jaar-op-jaar groeide de bedrijvigheid met 3,2%, tweemaal zoveel als de groei in het eurogebied als geheel.   

President Yellen verklaarde op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole, dat een renteverhoging in de afgelopen maanden waarschijnlijker is geworden. We blijven er na deze uitspraak uitgaan, dat de Fed de rente dit jaar eenmaal zal verhogen met 25 basispunten.  

Standen per 26 augustus 2016

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten0,83 (0,82)1,64 (1,59)
Eurozone-0,30 (-0,30)0,28 (0,33)
Duitsland-0,10 (-0,05)
Frankrijk0,14 (0,18)
Italië1,10 (1,12)
Spanje0,98 (1,01)
Nederland 0,01 (0,05)
​Eurokoers

​USD 1,128 (1,132)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Kredietverlening eurozone

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • orders duurzame goederen, juli: 4,4%, -3,3% j.o.j. (juni; -6,6% j.o.j.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, juli: 654.000, 31,3% j.o.j. (juni: 582.000, 23,3% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, juli: 5,390 mln., -1,6% j.o.j. (juni: 5,570 mln., 3,0% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,3%, 1,2% j.o.j. (niet herzien)
 • consumentenvertrouwen (UvM), augustus: 89,8 (herzien van 90,4)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 49,6 (juli: 49,3)
 • consumentenprijsindex, juli: -0,2%, -0,5% j.o.j. (juni: -0,3% j.o.j.)

EUROZONE

 • consumentenvertrouwen, augustus: -8,5 (juli: -7,9) 
 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 51,8 (juli: 52,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 53,1 (juli: 52,9)
 • geldhoeveelheid(M3), juli (driemnds.gem.): 4,9% j.o.j. (juni: 4,9% j.o.j.) 

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 53,6 (juli: 53,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 53,3 (juli: 54,4) 
 • ondernemersvertrouwen, augustus: 106,2 (juli: 108,3)
 • consumentenvertrouwen, september: 10,2 (augustus: 10,0)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,4%, 1,7% j.o.j. (niet herzien)

FRANKRIJK  

 • ondernemersvertrouwen, augustus: 101 (juli: 102)
 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 48,5 (juli: 48,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 52,0 (juli: 50,5)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,0%, 1,4% j.o.j. (niet herzien)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,8%, 3,2% j.o.j. (herzien van 0,7%, 3,1% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), juli: 3,5% j.o.j. (juni: 6,4% j.o.j.)

NEDERLAND

 • huizenprijs, juli: 4,9% j.o.j. (juni: 4,6% j.o.j.)

Agenda

​29-augVerenigde Statenconsumptie​juli
​consumptieprijs​juli
​beschikbaar inkomen​juli
​30-augVerenigde Statenconsumentenvertrouwen(CB)augustus
huizenprijsindex(Case-Shiller)​juni
​Duitsland​consumentenprijsindex​augustus
​Italië​detailhandelsomzetjuni​
Spanje​​​​​consumentenprijsindex​augustus
​Nederland​producentenvertrouwenaugustus​
​producentenprijsindex​juli
​31-augFrankrijk​producentenprijsindex​juli
​​consumentenprijsindexaugustus​
​Duitsland​detailhandelsomzetjuli​
​werkgelegenheid​juli
​Italië​​consumentenprijsindexaugustus
01-sep​Verenigde Staten bouwuitgaven juli
inkoopmanagersindex industrie​augustus
​Japan​inkoopmanagersindex industrie​augustus*
​Eurozoneinkoopmanagersindex industrieaugustus*
​Italiëinkoopmanagersindex industrie​​augustus
​Spanjeinkoopmanagersindex industrie​​augustus
​Nederland​inkoopmanagersindex industrie​augustus
02-sep​​Verenigde Staten handelsbalansjuli
industriele orders​juli
​werkgelegenheid​augustus
werkloosheid​​augustus
​uurlonen​augustus

* herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan dit jaar, nl. met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met ca. 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit in het komende jaar naar verwachting met 2,2%, 0,4 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% naar 2,3% onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone komt in 2017 uit op 1,4%, nipt minder dan de verwachting voor dit jaar. De gematigde expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 1,4%, 0,2%-punt minder dan in 2016. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,5% dit jaar naar 1,3% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

           
Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,82,2
China7,06,76,5
Japan0,60,50,5

Eurozone

1,7

1,5

1,4

Duitsland1,71,51,4
Frankrijk1,21,21,1
Italië0,81,00,7
Spanje3,22,81,9
Nederland 2,01,61,4
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,3
China1,42,02,0
Japan0,80,30,9
Eurozone0,00,51,3
Duitsland0,20,81,7
Frankrijk0,00,51,1
Italië0,00,30,8
Spanje-0,50,21,3
Nederland 0,60,71,5

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De centrale bank koopt tot maart 2017 maandelijks voor een bedrag van EUR 80 miljard aan staatsleningen en andere effecten op. Het depositotarief wordt naar verwachting nog 10 basispunten verlaagd naar -0,5%. De overige officiële tarieven blijven onveranderd. Het ruime monetaire beleid ondersteunt de economische groei in het eurogebied. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een hogere inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.
 

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,30

-0,34

-0,40

Staat 10 jaar0,010,171,05​

 

GRAFIEK

  

Yieldcurve Nederland 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query