Rusland voor productiebeperking

 • update:  
 •  
De Russische president Poetin heeft zich geschaard achter het voorstel van de Opec om de olieproductie te beperken.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De kans dat de Opec op 30 november een definitief akkoord bereikt over een lagere olieproductie is daardoor toegenomen. De olieprijs zal daardoor wat sterker gaan oplopen dan eerder was voorzien. Afgelopen vrijdag kwam de olieprijs uit op USD 49 per barrel, ongeveer gelijk aan het niveau van eind vorige week. 

In de Verenigde Staten steeg de detailhandelsomzet in september met 0,6%. Het vertrouwen van consumenten (UvM) daalde in oktober licht. In de eurozone steeg de industriële productie in augustus in lijn met nationale cijfers met 1,5%. In Italië steeg de fabrieksproductie opvallend sterk, nl. met 4,1% ten opzichte van juli. De Nederlandse uitvoer nam in augustus gestaag verder toe, nl. met 3,7% j.o.j. tegen 4,4% j.o.j. in juli. Door een iets hogere groei van de invoer nam het overschot op de handelsbalans licht af naar EUR 4 mrd. in augustus.   

Standen per 14 oktober 2016

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten0,88 (0,88)1,79 (1,73)
Eurozone-0,31 (-0,30)0,43 (0,39)
Duitsland0,06 (0,02)
Frankrijk0,33 (0,31)
Italië1,43 (1,43)
Spanje1,12 (1,09)
Nederland 0,16 (0,14)
​Eurokoers

​USD 1,100 (1,118)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland (volume, % j.o.j.)

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(UvM), oktober: 87,9 (september: 91,2)
 • detailhandelsomzet, september: 0,6%, 2,7% j.o.j. (augustus: 2,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, september: 0,3%, excl. voedsel en energie 0,2%, 0,7% j.o.j. (augustus: 0,0% j.o.j.) 

EUROZONE

 • industriële productie, augustus: 1,5%, 1,8% j.o.j. (juli: -0,7%, -0,5% j.o.j., herzien van -1,1%, 0,5% j.o.j.)
 • uitvoer, augustus: 2,8% j.o.j. ( juli: -3,1% j.o.j.)
 • invoer, augustus: -0,4% (juli: -2,8% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, augustus: EUR 23,3 mrd. (juli: EUR 20,8 mrd.)
 • huizenprijsindex, tweede kwartaal: 1,4%, 2,9% j.o.j. (eerste kwartaal: 3,1% j.o.j.)

DUITSLAND

 • uitvoer, augustus: 4,9% j.o.j. (juli: -5,1% j.o.j.)
 • invoer, augustus: 2,2% j.o.j. (juli: -3,2% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, augustus: EUR 22,1 mrd. (juli: EUR 19,4 mrd.) 

ITALIE

 • industriële productie, augustus: 4,1%, 1,8% j.o.j. (juli: -0,3% j.o.j.)

NEDERLAND

 • detailhandelsomzet(volume), augustus: 0,9% j.o.j. (juli: 0,8% j.o.j.)
 • uitvoer(volume), augustus: 3,7% j.o.j. (juli: 4,4% j.o.j.)
 • invoer(volume), augustus: 3,9% j.o.j. (juli: 4,6% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, augustus: EUR 4,0 mrd. (juli: EUR 4,4 mrd.)
 • vervolguitgifte 0,5% staatslening per 15-7-2016: EUR 1,87 mrd. tegen een effectief rendement van 0,15%.

Agenda

​17-okt​Verenigde Staten industriële productie​september
 empire state man. survey Fed New York​oktober
18-okt​Verenigde Staten consumentenprijsindexseptember
​huizenmarktindexoktober​
​19-okt​Verenigde Staten woningproductieseptember
20-oktVerenigde Statenbusiness outlook Fed Philadelphia​oktober
​index van leading indicatorsseptember​
​verkochte bestaande woningen​september
​Eurozone​bijeenkomst ECB-raad
​Duitsland​producentenprijsindexseptember​
​Nederland​consumentenvertrouwen ​oktober
​consumptie​augustus
​werkloosheid​september
21-oktNederlandhuizenprijs september

* herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan dit jaar, nl. met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met ca. 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit in het komende jaar naar verwachting met 2,2%, 0,4 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% naar 2,4% onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone komt in 2017 uit op 1,4%, nipt minder dan de verwachting voor dit jaar. De gematigde expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 1,4%, 0,2%-punt minder dan in 2016. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,5% dit jaar naar 1,4% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

           
Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,82,2
China7,06,76,5
Japan0,50,50,5

Eurozone

2,0

1,5

1,4

Duitsland1,71,51,4
Frankrijk1,21,21,1
Italië0,81,00,7
Spanje3,22,81,9
Nederland 2,01,61,4
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,4(2,3)
China1,42,02,0
Japan0,80,0(0,3)0,9
Eurozone0,00,51,4(1,3)
Duitsland0,20,81,8(1,7)
Frankrijk0,00,51,2(1,1)
Italië0,00,30,9(0,8)
Spanje-0,50,21,4(1,3)
Nederland 0,60,71,6(1,5)

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De centrale bank koopt tot maart 2017 maandelijks voor een bedrag van EUR 80 miljard aan staatsleningen en andere effecten op. Het depositotarief wordt naar verwachting nog 10 basispunten verlaagd naar -0,5%. De overige officiële tarieven blijven onveranderd. Het ruime monetaire beleid ondersteunt de economische groei in het eurogebied. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een hogere inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.
 

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,31

-0,32

-0,40

Staat 10 jaar0,160,351,05​

 

GRAFIEK

Yieldcurve Nederland 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query