Duitse inflatie fors hoger

 • update:  
 •  
De Duitse consumentenprijzen zijn in december met 1,7% j.o.j. gestegen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In november bedroeg de inflatie nog maar 0,8%. Maand-op--maand stegen de prijzen met 0,7%, vooral als gevolg van hogere energieprijzen. In andere belangrijke eurolanden steeg de geldontwaarding eveneens, maar minder sterk. In de eurozone als geheel nam de inflatie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex toe van 0,6% in november naar 1,1% j.o.j. in december. De macro-economische data waren over het algemeen positief. Zo nam het vertrouwen in de economie in de meeste landen volgens de inkoopmanagerssurvey's en de index van het economisch sentiment in december toe. Onder invloed van de oplopende inflatie liepen de lange rentetarieven in de eurozone wat op.

Standen per 6 JANUARI 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,01 (1,00)2,41 (2,43)
Eurozone-0,32 (-0,32)0,73 (0,67)
Duitsland0,29 (0,20)
Frankrijk0,83 (0,68)
Italië1,94 (1,82)
Spanje1,53 (1,38)
Nederland 0,46 (0,35)
​Eurokoers

​USD 1,058 (1,055)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Inflatie(% j.o.j.)

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, december: 54,7 (november: 53,2) 
 • industriële orders, november: -2,4%, -0,3% j.o.j. (oktober: 1,4% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, december: 57,2 (november: 57,2)
 • uitvoer, november: 1,2% j.o.j. (oktober: 0,4% j.o.j.)
 • invoer, november: 2,8% j.o.j. (oktober: 0,6% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, november: USD -45,2 mrd. (oktober: USD -42,4 mrd.)
 • bouwuitgaven, november: 0,9%, 4,1% j.o.j. (oktober: 3,3% j.o.j.)
 • werkgelegenheid(excl. agrar. sector), december: +156.000, 1,5% j.o.j. (november: +204.000, herzien van +178.000, 1,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: 4,7% (november: 4,6%)
 • uurlonen, december: 0,4%, 2,9% j.o.j. (november: 2,5% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, december: 52,4 (herzien van 51,9, november: 51,3) 
 • inkoopmanagersindex dienstensector, december: 52,3 (november: 51,8)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, december: 54,9 (niet herzien, november: 53,7)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, december: 53,7 (herzien van 53,1, november: 53,8)
 • index economisch sentiment, december: 107,8 (november: 106,6)
 • detailhandelsomzet(volume), november: -0,4%, 2,3% j.o.j. (oktober: 1,4%, 3,0% j.o.j., herzien van 1,1%, 2,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), december: 0,5%, excl. voedsel en energie 0,4%, 1,1% j.o.j. (november: 0,6% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, november: 0,3%, excl. energie 0,2%, 0,1% j.o.j. (oktober: -0,4% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële orders, november: -2,5%, 3,0% j.o.j. (oktober: 6,3% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), november: -1,8%, 0,5% j.o.j. (oktober: 2,8% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, november: +22.000, 0,7% j.o.j. (oktober: +19.000, 0,8% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: 4,1% (oktober: 4,1%)
 • consumentenprijsindex, december: 0,7%, 1,7% j.o.j. (november: 0,8% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, december: 98,9 (oktober: 98,6)
 • uitvoer, november: 1,7% j.o.j. (oktober: -1,8% j.o.j.)
 • invoer, november: 1,9% j.o.j. (oktober: -0,1% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, november: EUR -5,2 mrd. (oktober: EUR -4,8 mrd.)
 • consumentenprijsindex, december: 0,3%, 0,6% j.o.j. (november: 0,5% j.o.j.) 

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, december: 53,2 (november: 52,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, december: 52,3 (november: 53,3)
 • consumentenprijsindex, december: 0,4%, 0,5% j.o.j. (november: 0,1% j.o.j.) 

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, december: 55,3 (november: 54,5)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, december: 55,0 (november: 55,1)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, december: 57,3 (november: 57,0)
 • consumentenprijsindex, december: 0,2%, 1,0% j.o.j. (november: 0,6% j.o.j.)
 • lonen, december: 0,0%, 1,8% j.o.j. (november: 2,0% j.o.j.)

Agenda

​09-janEurozonewerkloosheidnovember​
​Duitslandindustriële productienovember
handelsbalansnovember
​Italië​werkloosheid november​
Nederland​​​​industriële productie​november
​10-jan​Frankrijkindustriële productie​november
​11-jan​Spanjeindustriële productie​november
12-jan​Eurozoneindustriële productienovember
​Duitsland bruto binnenlands product​2016
overheidssaldo​2016
13-janVerenigde Statenproducentenprijsindex​december
detailhandelsomzetdecember
consumentenvertrouwen(UvM)​januari
​Nederlandhandelsbalans​november
detailhandelsomzet​​​​november

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met ca. 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,4% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone komt in 2017 uit op 1,5%, nipt minder dan in 2016. De gematigde expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 1,8%, 0,2%-punt minder dan in 2016. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,4% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan0,50,70,8

Eurozone

2,0

1,6

1,5

Duitsland1,71,71,4
Frankrijk1,21,21,1
Italië0,80,80,7
Spanje3,23,22,3
Nederland 2,02,01,8
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,4
China1,42,02,0
Japan0,8-0,30,9
Eurozone0,00,21,4
Duitsland0,20,5(0,4)1,8
Frankrijk0,00,2(0,5)1,2
Italië0,0-0,10,9
Spanje-0,5-0,21,4
Nederland 0,60,31,6

*) mutatie consumentenprijsindex, Verenigde Staten consumptiedeflator, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, zij het dat vanaf april minder effecten zullen worden aangekocht. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,31

-0,26

-0,30

Staat 10 jaar0,470,791,05

 

GRAFIEK

Yieldcurve Nederland 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query