Groei Amerikaanse economie valt terug

 • update:  
 •  
De economie van de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,5% gegroeid.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In het derde kwartaal bedroeg de economische groei nog 0,9%. De lagere groei van de Amerikaanse economie kwam niet onverwacht. De export nam na de sterke groei in het voorgaande kwartaal met 1,1% af, terwijl de invoer met 2% toenam. De consumptie groeide het vierde kwartaal met 0,6% tegen 0,7% in het derde kwartaal. Daar stond tegenover dat de investeringen in woningen na twee achtereenvolgende dalingen weer toenamen. Jaar-op-jaar trok de groei in de Verenigde Staten aan van 1,7% in het derde kwartaal naar 1,9% in het laatste kwartaal van 2016. De voorlopige groeicijfers van het eurogebied worden dinsdag gepubliceerd.

Standen per 27 JANUARI 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,04(1,04)2,48 (2,46)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,83 (0,79)
Duitsland0,46 (0,40)
Frankrijk1,03 (0,91)
Italië2,23 (2,02)
Spanje1,59 (1,51)
Nederland 0,60 (0,53)
​Eurokoers

​USD 1,071 (1,068)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Verenigde Staten

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, december: 124,6, 1,5% j.o.j. (november: 124,0, 0,7% j.o.j.)
 • orders duurzame goederen, december: 0,4%, 1,6% j.o.j. (november: -4,8%, -1,9% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,5%, 1,9% j.o.j. (derde kwartaal: 0,9%, 1,7% j.o.j.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, december: 536.000, -0,4% j.o.j. (november: 592.000, 16,5% j.o.j.) 

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 52,8 (december: 52,4)
 • consumentenprijsindex, december: -0,2%, excl. voedsel en energie 0,0%, 0,3% j.o.j. (november: 0,5% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 55,1 (december: 54,9)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 53,6 (december: 53,7)
 • consumentenvertrouwen, januari -4,9 (december: -5,1)
 • vorderingensaldo overheid, derde kwartaal: -1,7% bbp (tweede kwartaal: -1,5% bbp)
 • bruto overheidsschuld, derde kwartaal: 90,1% bbp (tweede kwartaal: 91,2% bbp)
 • geldhoeveelheid(M3), december(driemaandsgem.): 4,8% j.o.j. (november: 4,8% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 56,5 (december: 55,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 53,2 (december: 54,3)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 109,8 (december: 111,0)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 53,4 (december: 53,5)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 53,9 (december: 52,9)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 104 (december: 105)
 • consumentenvertrouwen, januari: 100,2 (december: 99,2)

ITALIE

 • detailhandelsomzet, november: -0,7%, 0,8% j.o.j. (oktober: 0,2% j.o.j.)

SPANJE

 • detailhandelsomzet(volume), december: 2,5% j.o.j. (november: 6,0% j.o.j.)
 • werkloosheid, vierde kwartaal: 18,6% (derde kwartaal: 18,9%)

NEDERLAND

 • heropening 0% staatslening per 15-1-2022: 2,5 miljard tegen een effectief rendement van -0,28%; uitstaande volume na emissie EUR 10,476 miljard.

Agenda

30-janVerenigde Staten consumptiedecember
​consumptieprijs​december
​beschikbaar inkomen​december
​Eurozone​index economisch sentimentjanuari​
Duitsland​consumentenprijsindex​januari
​Spanje​bruto binnenlands product​vierde kwartaal en 2016
Nederland​​producentenvertrouwenjanuari​
producentenprijsindex​december​
​31-jan​Verenigde Statenloonkosten ​vierde kwartaal
​consumentenvertrouwen(CB)​januari
​Japanwerkloosheiddecember
Eurozone​​bruto binnenlands productvierde kwartaal en 2016
​consumentenprijsindex(hcpi)​januari
werkloosheid​december
​Duitsland​​​detailhandelsomzet​december
werkgelegenheid ​december
werkloosheid​december
​Frankrijkbruto binnenlands product​​vierde kwartaal en 2016
consumptie​​december
​producentenprijsindex​december
​​consumentenprijsindex​januari
​Italiëwerkloosheiddecember
​01-feb​Verenigde Stateninkoopmanagersindex industrie​januari
​bijeenkomst FOMC
bouwuitgaven​​december
​China​inkoopmanagersindex industrie​januari
​inkoopmanagersindex dienstensector​januari
​Eurozoneinkoopmanagersindex industrie​januari *)
​​Italië ​inkoopmanagersindex industrie​januari
​Spanje​inkoopmanagersindex industrie​januari
​Nederland​inkoopmanagersindex industrie​januari
​Japan ​inkoopmanagersindex industrie​januari *)
​02-feb​Eurozoneproducentenprijsindexdecember
03-febVerenigde Staten inkoopmanagersindex dienstensector​januari
​werkgelegenheid​januari
​werkloosheid​januari
​uurlonen​januari
​industriële orders​december
Eurozone​inkoopmanagersindex dienstensector​januari *)
​detailhandelsomzet​december
​​​Italië ​inkoopmanagersindex dienstensector​januari
​​​consumentenprijsindex​januari
​​Spanje​inkoopmanagersindex dienstensector​januari
​Japaninkoopmanagersindex dienstensectorjanuari

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met ca. 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,4% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone komt in 2017 uit op 1,5%, nipt minder dan in 2016. De gematigde expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 1,8%, 0,2%-punt minder dan in 2016. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,4% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan0,50,70,8

Eurozone

2,0

1,7

1,5

Duitsland1,71,91,4
Frankrijk1,21,21,1
Italië0,80,80,7
Spanje3,23,22,3
Nederland 2,02,01,8
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,4
China1,42,02,0
Japan0,8-0,1(-0,3)0,9
Eurozone0,00,21,4
Duitsland0,10,41,8
Frankrijk0,10,31,2
Italië0,1-0,10,9
Spanje-0,6-0,31,4
Nederland 0,20,11,5

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, zij het dat vanaf april minder effecten zullen worden aangekocht. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,23

-0,30

Staat 10 jaar0,600,911,05

 

GRAFIEK

Yieldcurve Nederland 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query