Producentenvertrouwen verder omhoog

 • update:  
 •  
Het producentenvertrouwen is in maart gestegen naar +7,8.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In februari stond de indicator op +7,0. Uit het CBS-onderzoek blijkt verder dat per saldo bijna 10 procent van de bedrijven een toename van de activiteit verwacht. Ruim 13 procent van de producenten signaleert een toename van het aantal orders. Ook het vertrouwen in andere sectoren en de stemming onder consumenten blijven positief. De index het economisch sentiment daalde in ons land in maart slechts een fractie naar 108,2, ruim 6 punten hoger dan een jaar geleden. In de eurozone als geheel bleef de index van het economisch sentiment nagenoeg stabiel op 107,9. Op de kapitaalmarkt daalde de Nederlandse lange rente in lijn met de rente in andere eurolanden licht na publicatie van de inflatiecijfers over de maand maart. De inflatie in de eurozone kwam in deze maand uit op 1,5% j.o.j. tegen 2,0% in februari. De kerninflatie daalde van 0,9% naar 0,7%.   

Standen per 31 maart 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,15  (1,15)2,39 (2,40)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,77 (0,83)
Duitsland0,33 (0,41)
Frankrijk0,96 (0,99)
Italië2,30 (2,40)
Spanje1,65 (1,69)
Nederland 0,53 (0,58)
​EurokoersUSD 1,070 (1,081)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(CB), maart: 125,6 (februari: 116,1, herzien van 114,8)
 • consumentenvertrouwen(UvM), maart: 96,9 (herzien van 97,6, februari: 96,3)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,5%, 2,0% j.o.j. (herzien van 0,5%, 1,9% j.o.j.)
 • consumptie, februari: -0,1%, 2,6% j.o.j. (januari: 3,0% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, februari: 0,3%, 4,4% j.o.j. (januari: 4,0% j.o.j.)
 • consumptieprijs, februari: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,2%, 2,1% j.o.j. (januari: 1,9% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 51,8 (februari: 51,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 55,1 (februari: 54,2) 

JAPAN

 • werkloosheid, februari: 2,8% (januari: 3,0%)
 • consumentenprijsindex, februari: -0,1%, excl. voedsel en energie -0,1%, 0,2% j.o.j. (januari: 0,5% j.o.j.)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, maart: 107,9 (februari: 108,0)
 • consumentenprijsindex(hcpi), maart: 0,8%, 1,5% j.o.j. (februari: 2,0% j.o.j.); excl. voedsel en energie 1,4%, 0,7% j.o.j. (februari: 0,9% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid(M3), februari: 4,9% j.o.j. (maart: 4,9% j.o.j.)

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, maart: 112,3 (februari: 111,1) 
 • detailhandelsomzet(volume), februari: 1,8%, 1,5% j.o.j. (januari: -0,1% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, februari: +49.000, 1,4% j.o.j. (januari: +59.000, 1,4% j.o.j. )
 • consumentenprijsindex(hcpi), maart: 0,1%, 1,5% j.o.j. (februari: 2,2% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, maart: 99,9 (februari: 100,2)
 • consumptie, februari: -0,8%, 0,5% j.o.j. (januari: 1,7% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), maart: 0,7%, 1,4% j.o.j. (februari: 1,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, februari: -0,2%, 3,9% j.o.j. (januari: 3,6% j.o.j.)

ITALIE

 • consumentenprijsindex(hcpi), maart: 0,0%, 1,4% j.o.j. (februari: 1,6% j.o.j.)

SPANJE

 • consumentenprijsindex(hcpi), maart: 1,1%, 2,1% j.o.j. (februari: 3,0% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, maart: +7,8 (februari: +7,0)
 • producentenprijsindex, februari: 1,0%, 10,4% j.o.j. (januari: 8,4% j.o.j.)

Agenda

3-4Verenigde Statenbouwuitgavenfebruari
​inkoopmanagersindex industrie​maart
​Japan​​​inkoopmanagersindex industriemaart​
Eurozone​​producentenprijsindex​februari
​werkloosheidfebruari​
​​inkoopmanagersindex industrie​maart *)
​Italie​​​inkoopmanagersindex industrie​maart
​Spanje​​​inkoopmanagersindex industrie​maart
​Nederland​​​inkoopmanagersindex industrie​maart
4-4​Verenigde Staten handelsbalansfebruari
​industriële orders ​februari
​5-4Verenigde Staten inkoopmanagersindex dienstensectormaart
​6-4Eurozonedetailhandelsomzet​februari
​Duitslandindustriële orders februari
​Nederlandlonen​eerste kwartaal
​consumentenprijsindex​maart
7-4Verenigde Staten werkgelegenheid​maart
 werkloosheidmaart
uurlonenmaart
Eurozonehuizenprijsindex ​vierde kwartaal
​Duitslandindustriële productie​februari
handelsbalans​februari
​Frankrijk​industriële productie​februari
handelsbalans​​februari
Italië​​detailhandelsomzetfebruari​
​Spanjeindustriële productie​februari
​Nederland​industriële productie​februari

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,4% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 stabiel op 1,7%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,2%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,21,00,8

Eurozone

2,0

1,7

1,7

Duitsland1,71,91,6
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,80,91,0
Spanje3,23,22,3
Nederland 2,02,22,2
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,4
China1,42,02,0
Japan0,8-0,10,9
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, zij het dat vanaf april minder effecten zullen worden aangekocht. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,26

-0,30

Staat 10 jaar0,530,741,05

GRAFIEK

Yieldcurve Nederland

   

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query