Draghi houdt vast aan ingezet beleid

 • update:  
 •  
President Draghi zei donderdag in een toespraak dat de ECB momenteel geen aanleiding ziet om het monetaire beleid te wijzigen. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De afgelopen weken werd door beleggers gespeculeerd op een verdere vermindering van de effectenaankopen en/of een renteverhoging. Knot, de president van de Nederlandsche Bank, pleitte in een interview voor een snelle afbouw van de effectenaankopen. Draghi maakte echter duidelijk, dat de ECB vasthoudt aan het  huidige monetaire beleid. De opstelling van de centrale bank is in het licht van haar beleidsvisie begrijpelijk. Uit in de voorgaande verslagweek gepubliceerde cijfers bleek immers dat de inflatie afgezien van energie- en voedsel producten in het eurogebied nog altijd veel te laag is. De economische vooruitzichten blijven overigens mede dankzij het ruime monetaire beleid van de ECB gunstig en lijken recent zelfs verder verbeterd. De samengestelde inkoopmanagersindex is volgens onderzoeksbureau Markit in maart gestegen van 56,0 naar 56,4, een niveau dat duidt op een groei van de bedrijvigheid. De index ligt ver boven het niveau van 50 punten, waaronder sprake is van krimp van de economie. Het aantal werklozen nam in februari af met 140.000 naar omgerekend 9,5% van de beroepsbevolking.

Standen per 7 april 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,16  (1,15)2,37 (2,39)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,72 (0,77)
Duitsland0,23 (0,33)
Frankrijk0,88 (0,96)
Italië2,20 (2,30)
Spanje1,60 (1,65)
Nederland 0,43 (0,53)
​EurokoersUSD 1,062 (1,070)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurozone

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 57,2 (februari: 57,7)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 55,2 (februari: 57,6)
 • bouwuitgaven, februari: 0,8%, 3,0% j.o.j. (januari: -0,4%, 3,4% j.o.j., herzien van -1,0%, 3,1% j.o.j.)
 • industriële orders, februari: 1,0%, 7,3% j.o.j. (januari: 1,5%, 4,2% j.o.j., herzien van 1,2%, 3,8% j.o.j.)
 • uitvoer, februari: 6,7% j.o.j. (januari: 7,7% j.o.j.)
 • invoer, februari: 4,5% j.o.j. (januari: 8,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, februari: USD -43,6 miljard (januari: USD -48,2 miljard)
 • werkgelegenheid (excl. agrarische sector), maart: +98.000, 1,5% j.o.j. (februari: +219.000, 1,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, maart: 4,5% (februari: 4,7%)
 • uurlonen, maart: 0,2%, 2,7% j.o.j. (februari: 2,8% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 52,4 (februari: 53,3) 
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 52,9 (februari: 51,3)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 56,2 (niet herzien, februari: 55,4)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 56,0 (herzien van 56,5, februari: 55,5)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, maart: 56,4 (februari: 56,0)
 • detailhandelsomzet(volume), februari: 0,7%, 1,8% j.o.j. (januari: 1,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, februari: -140.000, 9,5% (januari: -77.000, 9,6%)
 • producentenprijsindex, februari: 0,0%, excl. energie 0,3%, 4,5% j.o.j. (januari: 3,9% j.o.j.) 
 • huizenprijsindex, vierde kwartaal: 0,8%, 3,8% j.o.j. (derde kwartaal: 3,4% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële orders, februari: 3,4%, 4,6% j.o.j. (januari: -6,8%, 0,0% j.o.j., herzien van -7,4%, -0,8% j.o.j.)
 • industriële productie, februari: 2,2%, 2,5% j.o.j. (januari: 2,2%, -0,5% j.o.j., herzien van 3,3%, 0,6% j.o.j.)
 • uitvoer, februari: 6,1% j.o.j. (januari: 5,8% j.o.j.)
 • invoer, februari: 5,7%j.o.j. (januari: 7,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, februari: EUR 21,0 miljard (januari: EUR 18,9 miljard, herzien van 18,5 miljard)

FRANKRIJK

 • industriële productie, februari: -1,6%, -0,7% j.o.j. (januari: -0,2% j.o.j.)
 • uitvoer, februari: -0,3% j.o.j. (januari: -2,5% j.o.j.)
 • invoer, februari: 3,2% j.o.j. (januari: 9,8% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, februari: EUR -6,6 miljard (januari: EUR -8,1 miljard)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 55,7 (februari: 55,0) 
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 52,9 (februari: 54,1)
 • detailhandelsomzet, februari: -0,3%, -1,0% j.o.j. (januari: 0,0% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 53,9 (februari: 54,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 57,4 (februari: 57,7)
 • industriële productie, februari: 1,4%, 2,4% j.o.j. (januari: 2,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 57,8 (februari: 58,3)
 • industriële productie, februari: 2,0%, 5,1% j.o.j. (januari: 1,8% j.o.j.)
 • lonen, eerste kwartaal: 1,4% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), maart: 0,4%, 0,6% j.o.j. (februari: 1,7% j.o.j.)

Agenda

10-4Italiëindustriële productiefebruari
11-4​Eurozoneindustriële productiefebruari
​Nederlandheropening 2,5% staatslening per 15-1-2033 ​februari
handelsbalans ​​februari
​12-4China consumentenprijsindexmaart
​13-4Verenigde Staten producentenprijsindex​maart
14-4Verenigde Staten consumentenprijsindex​maart
 detailhandelsomzetmaart
consumentenvertrouwen(UvM)april
​Nederland ​detailhandelsomzet​februari
​17-4​Verenigde Statenempire state manufacturing survey (Fed New York)​april
​huizenmarktindex​april

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,4% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 stabiel op 1,7%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,2%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,21,00,8

Eurozone

2,0

1,7

1,7

Duitsland1,71,91,6
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,80,91,0
Spanje3,23,22,3
Nederland 2,02,22,2
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,4
China1,42,02,0
Japan0,8-0,10,9
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, zij het dat vanaf april minder effecten zullen worden aangekocht. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,28

-0,30

Staat 10 jaar0,430,621,05

GRAFIEK

Yieldcurve Nederland

    

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query