Uitslag Franse verkiezingen stelt markten gerust

 • update:  
 •  
De nek-aan-nek race tussen vier kandidaten voor het Franse presidentschap zorgde voor onzekerheid op de financiële markten. Immers, het was niet ondenkbaar dat twee uitgesproken eurosceptische kandidaten door zouden gaan naar de tweede en beslissende ronde.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Gezien de machtsfactor die de president is in de Franse politiek zou in dit scenario de Europese Unie als organisatie en de euro als eenheidsmunt zwaar onder druk komen te staan. Op basis van de steun die de verliezende kandidaten uitspraken voor de liberale en pro-Europese Macron, lijkt dit scenario op de achtergrond te raken. De onzekerheid over de uitkomst had in de afgelopen maanden het verschil tussen de Duitse en de Franse lange rente flink doen oplopen.

In ons land staat de economie er goed voor. Het het consumentenvertrouwen bereikte het hoogste punt in zestien jaar tijd en de werkloosheid daalt gestaag. Het aantal banen steeg in een maand met ongeveer 26.000. Dat de werkloosheid minder daalt vloeit voort dat, gelokt door de gunstige economische omstandigheden, meer mensen een baan gaan zoeken.

Standen per 21 april 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,16  (1,16)2,23 (2,24)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,75 (0,69)
Duitsland0,24 (0,18)
Frankrijk0,88 (0,90)
Italië2,26 (2,28)
Spanje1,69 (1,67)
Nederland 0,45 (0,37)
​EurokoersUSD 1,069 (1,063)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Ontwikkeling werkgelegenheid en werkloosheid in Nederland

 

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • Industriële productie, maart: 0,5%, 1,5% j.o.j. (februari: 0,1%, 0,3% j.o.j.)
 • Woningproductie, maart: 1,205 mln., 13,4% j.o.j. (februari: 1,168 mln., 14,0% j.o.j.)
 • Verkoop bestaande woningen, maart: 5,71 mln., +5,9% j.o.j. (februari: 5,47 mln., + 5,2%)
 • Index leading indicators maart: 126,7, 3,5% j.o.j. (februari: 126,2, 3,1 j.o.j.)
 • Business outlook (FED Philadelphia) +22,0 (maart: 32,8)

EUROZONE

 • Consumentenprijsindex (HCPI), maart*: 0,8%, 1,5% j.o.j. (ongewijzigd)
 • Handelsbalans, februari: + EUR 19,2 mrd. (januari: + EUR 15,7 mrd.)
 • Productie bouwnijverheid, februari: +6,9%, + 7,1% j.o.j. (januari: -2,4%, -5,1% j.o.j.)
 • Inkoopmanagers industrie, april: 56,8 (maart: 56,2)
 • Inkoopmanagers diensten, april: 56,2 (maart: 56,0)

DUITSLAND

 • Producentenprijsindex, maart: 0,1%, 0,3% excl. energie, 3,1% j.o.j. (februari: 3,1% j.o.j.)
 • Inkoopmanagersindex industrie, april: 58,2 (maart: 58,3)
 • Inkoopmanagersindex diensten, april: 54,7 (maart: 55,6)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 55,1 (maart: 53,3)
 • inkoopmanagersindex diensten, april: 57,7 (maart: 57,5)

JAPAN

 • Inkoopmanagersindex industrie, april: 52,8 (maart: 52,4) 

NEDERLAND

 • Consumentenvertrouwen, april: +26 (maart: +16)
 • Consumptie, februari: 0,8% j.o.j. (januari: 2,6%)
 • Werkloosheid, maart: -10.000; 5,1% van de beroepsbevolking (februari: 5,3%)

Agenda

24-4Eurozonebegrotingssaldo 2016
​bruto overheidsschuld​2016
Duitsland​​ondernemersklimaat​april
25-4​Verenigde Statenverkochte nieuwbouwwoningenmaart
​Frankrijkondernemersvertrouwen​april
 ​februari
​26-4Frankrijkconsumentenvertrouwenapril
​Nederlandproducentenvertrouwen ​april​
​27-4Verenigde Staten orders duurzame goederen​maart
​Japan ​bijeenkomst monetair beleidscomite
Eurozonebijeenkomst ECB-raad
 index economisch sentiment april
Duitsland consumentenprijsindexapril
​Italie​consumentenprijsindexapril​
​Spanje ​consumentenprijsindex​april
​28-4​Verenigde Statenbruto binnenlands product​eerste kwartaal
​loonkosten​eerste kwartaal
consumentenvertrouwen(UvM)​​april *)
​Japan​werkloosheid​maart
​consumptieprijsindex​maart
Eurozone​geldhoeveelheid(M3)​maart​
consumentenprijsindex(hcpi)​​april
​Duitsland​detailhandelsomzet​maart
Frankrijk​​consumentenprijsindex​april
​producentenprijsindexmaart​
​consumptie​april
​bruto binnenlands product​eerste kwartaal
Spanje​​bruto binnenlands product​eerste kwartaal
​detailhandelsomzet​maart
​Nederland​​producentenprijsindex​maart

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,4% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 stabiel op 1,7%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,2%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,21,00,8

Eurozone

2,0

1,7

1,7

Duitsland1,71,91,6
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,80,91,0
Spanje3,23,22,3
Nederland 2,02,22,2
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,4
China1,42,02,0
Japan0,8-0,10,9
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, zij het dat vanaf april minder effecten zullen worden aangekocht. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,28

-0,30

Staat 10 jaar0,430,621,05

GRAFIEK

Yieldcurve Nederland

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query