Ruim mandaat voor Macron

 • update:  
 •  
De sociaal-liberaal Macron is gisteren tot nieuwe president van Frankrijk gekozen. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De overwinning van Macron was bepaald geen verrassing. Na de eerste ronde lag hij in de peilingen continue ruim voor op Le Pen van het Front National. Macron kreeg 66 procent van de kiezers achter zich, meer dan zijn voorgangers Hollande en Sakozy. Het ruime mandaat is niet onbelangrijk, aangezien hij de economie ingrijpend wil hervormen. Een belangrijk speerpunt in zijn programma is de arbeidsmarkt. Door stringente regelgeving kwamen er de afgelopen jaren in Frankrijk minder banen bij dan in andere landen, waardoor de werkloosheid hoog bleef. In maart was 10,1% van de Franse beroepsbevolking zonder betaald werk tegen 9,5% in het eurogebied. Twee jaar geleden was de werkloosheid in de eurozone nog 1 procentpunt hoger dan in Frankrijk. 

In de Verenigde Staten ligt de werkloosheid nog altijd aanzienlijk lager. In april stond 4,4% van de beroepsbevolking aan de kant stond. De werkgelegenheid nam in april toe met 211.000. In maart kwamen er 79.000 banen bij. Ondanks een matige loongroei is de kans op een renteverhoging in juni toegenomen. De afgelopen week bleef de rente onveranderd, maar dat werd ook verwacht. President Yellen maakte echter duidelijk dat een renteverhoging in juni zeer wel mogelijk is.

Standen per 5 mei 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,18  (1,17)2,35 (2,28)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,86 (0,79)
Duitsland0,42 (0,32)
Frankrijk0,84 (0,84)
Italië2,16 (2,27)
Spanje1,55 (1,63)
Nederland 0,57 (0,50)
​Eurokoers USD 1,099 (1,089)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Werkloosheid (% beroepsbevolking)

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 54,8 (maart: 57,2)
 • industriele orders, maart: 0,2%, 5,8% j.o.j. (februari: 7,5% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 57,5 (maart: 55,2)
 • consumptie(volume), maart: 0,3%, 2,8% j.o.j. (februari: 2,5% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, maart: 0,2% 4,3% j.o.j. (februari: 4,4% j.o.j.)
 • consumptieprijs, maart: -0,2%, excl. voedsel en energie -0,1%, 1,8% j.o.j. (februari: 2,1% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, maart: -0,2%, 3,6% j.o.j. (februari: 1,8%, 5,4% j.o.j., herzien van 0,8%, 3,0% j.o.j.)
 • werkgelegenheid(excl. agrarische sector): april: +211.000, 1,6% j.o.j. (maart: +79.000, herzien van +98.000, 1,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: 4,4% van de beroepsbevolking (maart: 4,5%)
 • uurlonen, april: 0,3%, 2,5% j.o.j. (maart: 2,6% j.o.j.)
 • uitvoer(volume), maart: 7,0% j.o.j. (februari: 6,6% j.o.j.)
 • invoer(volume), maart: 8,8% j.o.j. (februari: 4,5% j.o.j.) 
 • saldo handelsbalans, maart: USD -43,7 miljard (februari: USD -43,8 miljard)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 52,7 (herzien van 52,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 52,2 (maart: 52,9)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,5%, 1,7% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,8% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, april: 56,7 (herzien van 56,8, maart: 56,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 56,4 (herzien van 56,2, maart: 56,0)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, april: 56,8 (herzien van 56,7, maart: 56,4)
 • detailhandelsomzet(volume), maart: 0,3%, 2,3% j.o.j. (februari: 1,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, maart: -5.000, 9,5% van de beroepsbevolking (februari: 9,5%)
 • producentenprijsindex, maart: -0,3%, excl. energie 0,2%, 3,9% j.o.j. (februari: 4,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • werkgelegenheid, maart: +48.000, 1,5% j.o.j. (februari: +54.000, 1,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, maart: 3,9% (februari: 3,9%)

FRANKRIJK

 • werkloosheid, maart: 10,1% (februari: 10,1%)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 56,2 (maart: 55,7)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 56,2 (maart: 52,9)
 • werkloosheid, maart: 11,7% (februari: 11,5%)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 54,5 (maart: 53,9)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 57,8 (maart: 57,4) 
 • werkloosheid, maart: 18,2% (februari: 18,2%)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 57,8 (maart: 57,8)
 • werkloosheid, maart: 5,1% (februari: 5,3%)

AGENDA

8-5Duitsland​industriële ordersmaart
​9-5Duitslandhandelsbalans ​maart
industriële productie​​maart
​Nederlandconsumentenprijsindexapril
industriële productie​maart
​Italië​detailhandelsomzet​maart
​10-5Frankrijkhandelsbalansmaart
industriële productiemaart
​Italië​industriële productiemaart
​11-5Verenigde Staten producentenprijsindex​april
​12-5​Verenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)​mei
detailhandelsomzet​april
consumentenprijsindex​april​
​Eurozone​industriële productie​maart
Duitsland​​bruto binnenlands product ​eerste kwartaal
Frankrijk​werkgelegenheid​​eerste kwartaal

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,4% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 stabiel op 1,7%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,2%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,21,00,8

Eurozone

2,0

1,7

1,7

Duitsland1,71,91,6
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,80,91,0
Spanje3,23,22,3
Nederland 2,02,22,2
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,4
China1,42,02,0
Japan0,8-0,10,9
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, zij het dat vanaf april minder effecten zullen worden aangekocht. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,28

-0,30

Staat 10 jaar0,570,761,05

Grafiek

Yieldcurve Nederland

       

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query