Inflatie VS gedaald

 • update:  
 •  
De Amerikaanse inflatie is in april licht gedaald naar 2,2%.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Ongerekend voedsel en energie stegen de consumentenprijzen met 1,9% tegen 2,0% in maart. Maand-op-maand stegen de energieprijzen in april met 1,1%, maar bleven de prijzen van andere goederen en diensten nagenoeg onveranderd (0,1%). De inflatiecijfers onderstrepen dat een Amerikaanse renteverhoging in juni nog geen uitgemaakte zaak is.

De Duitse economie is in het eerste kwartaal volgens voorlopige cijfers gegroeid met 0,6%. Jaar-op-jaar nam het bbp toe met 1,8% tegen 1,7% in het vierde kwartaal van vorig jaar. Dinsdag publiceren Frankrijk, Italië en Nederland groeicijfers over het eerste kwartaal. Vervolgens publiceert Eurostat het herziene groeicijfer. Twee weken geleden meldde het statistisch bureau van de EU een groei van de bedrijvigheid van 0,5%.

Standen per 12 mei 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,18  (1,18)2,34 (2,35)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,81 (0,86)
Duitsland0,39 (0,42)
Frankrijk0,81 (0,84)
Italië2,25 (2,16)
Spanje1,61 (1,55)
Nederland 0,57 (0,57)
​Eurokoers USD 1,092 (1,099)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Verenigde Staten

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • detailhandelsomzet(volume), april: 0,2%, 2,2% j.o.j. (maart: 0,4%, 2,4% j.o.j., herzien van 0,1%, 2,7% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,2%, excl. voedsel en energie 0,1%, 2,2% j.o.j. (maart: 2,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, april: 0,5%, excl. voedsel en energie 0,4%, 2,5% j.o.j. (maart: 2,3% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(UvM), mei: 97,7 (april: 97,0)

EUROZONE

 • industriële productie, maart: -0,1%, 1,9% j.o.j. (februari: 1,4% j.o.j.)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,6%, 1,8% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,7% j.o.j.)
 • industriële orders, maart: 1,0%, 2,4% j.o.j. (februari: 4,7% j.o.j.)
 • industriële productie, maart: -0,7%, 1,4% j.o.j. (februari: 1,7% j.o.j.)
 • uitvoer, maart: 4,7% j.o.j. (februari: 6,2% j.o.j.)
 • invoer, maart: 10,5% j.o.j. (februari: 5,7% j.o.j. )
 • saldo handelsbalans, maart: EUR 19,6 miljard (februari: EUR 21,2 miljard) 

FRANKRIJK

 • industriële productie, maart: 2,0%, 2,0% j.o.j. (februari: -0,7% j.o.j.)
 • uitvoer, maart: 9,3% (februari: -0,6% j.o.j.)
 • invoer, maart: 10,3% j.o.j. (februari: 3,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, maart: EUR -5,4 miljard (februari: EUR -6,4 miljard) 
 • werkgelegenheid, eerste kwartaal(marktsector excl. agrarische sector): +67.300, 1,2% j.o.j. (vierde kwartaal: +49.400, 1,2% j.o.j.)

ITALIE

 • industriële productie, maart: 0,4%, 2,8% j.o.j. (februari: 2,0% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet, maart: 0,0%, -0,4% j.o.j. (februari: -0,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriële productie, maart: -0,8%, 4,0% j.o.j. (februari: 4,8% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), april: 0,9%, 1,4% j.o.j. (maart: 0,6% j.o.j.)

AGENDA

15-5Verenigde Staten empire state man. survey mei
​Nederland​detailhandelsomzet​maart
​16-5Verenigde Staten industriële productie ​april
woningproductie​april
​Eurozonebruto binnenlands product eerste kwartaal *)
Frankrijkbruto binnenlands product ​eerste kwartaal *)
​Italië​bruto binnenlands product ​eerste kwartaal
​Nederland​handelsbalans​maart
​bruto binnenlands product ​eerste kwartaal
​17-5Eurozoneconsumentenprijsindex(hcpi)april *)
productie bouwnijverheidmaart
​18-5Verenigde Staten index van leading indicators​april
​business outlook mei​
​Japanbruto binnenlands product ​eerste kwartaal​
​Nederland​ondernemersvertrouwen eerste kwartaal​
werkloosheid​​april
​19-5​Duitslandproducentenprijsindex ​april
​Nederlandconsumptiemaart
consumentenvertrouwen​mei

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,2% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 ongeveer stabiel op 1,8%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,5%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,21,01,5(0,8)

Eurozone

2,0

1,7

1,8(1,7)

Duitsland1,71,91,8(1,6)
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,80,91,0
Spanje3,23,22,8(2,3)
Nederland 2,02,22,5(2,2)
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,2(2,4)
China1,42,01,5(2,0)
Japan0,8-0,10,5(0,9)
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren, zij het dat vanaf april minder effecten zullen worden aangekocht. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,29

-0,30

Staat 10 jaar0,570,741,05

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query