Begroting VS gepresenteerd

 • update:  
 •  
President Trump presenteerde woensdag zijn eerste begroting.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Het tekort zal in het begrotingsjaar 2018 dalen naar USD 440 miljard, ofwel 2,2% van het bbp. Dit jaar wordt het tekort op 3,1% geraamd. De Amerikaanse regering verwacht dat de begroting over 10 jaar in evenwicht zal zijn. De regering gaat meer uitgeven aan defensie en bezuinigt fors op andere uitgaven, waaronder met name gezondheidszorg en onderwijs. De belastingen worden met USD 5.000 miljard verlaagd. De regering verwacht dat de belastingverlaging zichzelf meer dan zal terugverdienen. Ze gaat er daarbij vanuit, dat de economische groei aantrekt en vanaf 2020 3% zal bedragen. Dit is volgens economen onhaalbaar, vooral omdat de arbeidsproductiviteit minder sterk groeit dan Trump verwacht. In het afgelopen decennium was de economische groei aanzienlijk lager, nl. 2% ongerekend de crisisjaren. Door de voorgestelde hervorming van de zorg zal het aantal onverzekerde burgers volgens het onafhankelijke begrotingsbureau CBO in de komende jaren sterk toenemen. Gelet op de financiële risico's en de maatschappelijke gevolgen is het niet verwonderlijk dat de begroting ook in de Republikeinse partij met de nodige reserves werd ontvangen. De Republikein Enzi, voorzitter van het begrotingscomité van de Senaat, verklaarde dat het Congres verantwoordelijk is voor de uitgaven en uiteindelijk zal bepalen van de begrotingsprioriteiten zullen zijn. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk, dat de begroting in huidige vorm door het Congres zal worden aangenomen.

Standen per 26 mei 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,20  (1,19)2,25 (2,25)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,79 (0,80)
Duitsland0,33 (0,36)
Frankrijk0,76 (0,80)
Italië2,09 (2,12)
Spanje1,52 (1,55)
Nederland 0,49 (0,53)
​Eurokoers USD 1,118 (1,119)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Verenigde Staten

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • verkochte nieuwbouwwoningen, april: 569.000, 0,5% j.o.j. (maart: 642.000, 20,5% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, april: 5,570 miljoen, 1,6% j.o.j. (maart: 5,700 miljoen, 5,8% j.o.j.)
 • orders duurzame goederen, april: -0,7%, 0,9% j.o.j. (maart: 2,3%, 6,5% j.o.j., herzien van 1,7%, 5,8% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(UvM), mei: 97,1 (herzien van 97,7)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,3%, 2,0% j.o.j. (herzien van 0,2%, 1,9% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 52,0 (april: 52,7)
 • consumentenprijsindex, april: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,0%, 0,4% j.o.j. (maart: 0,2% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 57,0 (56,7)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 56,2 (april: 56,4)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, mei: 56,8 (april: 56,8)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 59,4 (april: 58,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 55,2 (april: 55,4)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, mei: 57,3 (april: 56,7)
 • ondernemersvertrouwen, mei: 114,6 (april: 113,0)
 • consumentenvertrouwen, juni: 10,4 (mei: 10,2) 
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,6%, 1,7% j.o.j. (herzien van 0,6%, 1,8% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 54,0 (april: 55,1)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 58,0 (april: 56,7)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, mei: 57,6 (april: 57,4)
 • ondernemersvertrouwen, mei: 105 (april: 104)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,8%, 3,0% j.o.j. (niet herzien)

NEDERLAND

 • huizenprijsindex, april: 0,3%, 7,3% j.o.j. (maart: 7,2% j.o.j.)

AGENDA

29-5​​Spanje​detailhandelsomzet​april
​30-5Verenigde Staten consumptie​april
beschikbaar inkomen april
consumptieprijs​april
​consumentenvertrouwen(CB)​april
​Japanwerkloosheid​april​
​Eurozoneindex economisch sentiment​mei
Duitsland​​consumentenprijsindexmei​
​Frankrijk​consumptie​april
​consumentenvertrouwen​mei
​bruto binnenlands producteerste kwartaal *)​
Spanje​​consumentenprijsindexmei​
​Nederland​producentenvertrouwen​mei
producentenprijsindex​april​
​31-5Eurozonewerkloosheidapril
consumentenprijsindex​mei
​Chinainkoopmanagersindex industrie​​mei
​inkoopmanagersindex dienstensectormei​
​Duitslanddetailhandelsomzetapril​
​​werkgelegenheid​april
Frankrijk​​consumentenprijsindex​mei
​producentenprijsindex​april
​Italiëconsumentenprijsindex​mei
​1-6Verenigde Statenbouwuitgaven​april
inkoopmanagersindex industrie​​mei
​Eurozone​inkoopmanagersindex industrie​mei *)
​Italië​inkoopmanagersindex industrie​​mei
​bruto binnenlands product​eerste kwartaal *)
Spanje​​inkoopmanagersindex industrie​​mei
Nederland​​inkoopmanagersindex industrie​mei​
​2-6​Verenigde Statenhandelsbalans​april
werkgelegenheidmei
werkloosheid​mei
uurlonen​mei
Eurozone​producentenprijsindex​april​
​5-6Verenigde Staten​industriële orders​april
​inkoopmanagersindex dienstensector​mei

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,2% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 ongeveer stabiel op 1,8%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,5%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,11,01,5

Eurozone

2,0

1,7

1,8

Duitsland1,71,91,8
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,71,01,0
Spanje3,23,22,8
Nederland 2,02,22,5
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,2
China1,42,01,5
Japan0,8-0,10,5
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,30

-0,30

Staat 10 jaar0,490,651,05

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query