Inflatie gedaald

 • update:  
 •  
De inflatie is in de Verenigde Staten en de eurozone gedaald.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In het eurogebied stegen de geharmoniseerde consumentenprijzen in mei met 1,4% j.o.j. tegen 1,9% in april. Vooral de prijzen van energie stegen in mei minder sterk dan in april. De kerninflatie nam af van 1,2% naar 0,9% j.o.j. Dit laatste cijfer duidt erop dat de lonen ondanks de dalende werkloosheid gematigd blijven stijgen. De ECB zal vanwege de lage inflatie aanstaande donderdag vrijwel zeker geen beleidswijziging aankondigen. Ook in de Verenigde Staten daalde de inflatie licht. De consumentenprijzen stegen in april volgens de consumptiedeflator met 1,7%. In maart bedroeg de geldontwaarding nog 1,9%. De prijzen van energieproducten vlakte ook in de Verenigde Staten af. Ondanks de wat lagere inflatie blijven wij ervan uitgaan, dat de Fed de rente op 14 juni a.s. zal verhogen.  

Standen per 5 juni 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,22 (1,20)2,18 (2,25)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,78 (0,79)
Duitsland0,28 (0,33)
Frankrijk0,72 (0,76)
Italië2,26 (2,09)
Spanje1,57 (1,52)
Nederland 0,45 (0,49)
​Eurokoers USD 1,125 (1,118)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Inflatie (% j.o.j.)

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 54,9 (april: 54,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 56,9 (april: 57,5)
 • industriële orders, april: -0,2%, 3,8% j.o.j. (maart: 6.7% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(CB), mei: 117,9 (april: 119,4)
 • uitvoer, april: 5,0% j.o.j. (maart: 6,4% j.o.j.)
 • invoer, april: 8,3% j.o.j. (maart: 9,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, april: USD -47,6 miljard (maart: USD -45,3 miljard)
 • consumptie, april: 0,2%, 2,6% j.o.j. (maart: 0,5%, 3,1% j.o.j., herzien van 0,3%, 2,8% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, april: 0,4%, 3,7% j.o.j. (maart: 3,9% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, april: -1,4%, 6,7% j.o.j. (maart: 1,1%, 5,0% j.o.j., herzien van -0,2%, 3,6% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, mei: +138.000, 1,6% j.o.j. (april: +174.000, 1,5% j.o.j, herzien van 211.000, 1,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, mei: 4,3% (april: 4,4%)
 • uurlonen, mei: 0,2%, 2,5% j.o.j. (april: 2,5% j.o.j.)
 • consumptieprijs, april: 0,2%, excl. voedsel en energie 0,2%, 1,7% j.o.j. (maart: 1,9% j.o.j.)
 • huizenprijs(Case-Shillerindex), maart: 0,9%, 5,9% j.o.j. (februari 5,9% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 51,2 (april: 51,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 54,5 (april:54,0) 

JAPAN

 • werkloosheid, april: 2,8% (maart: 2,8%)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, mei: 109,2 (april: 109,7)
 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 57,0 (niet herzien)
 • werkloosheid, april: 9,3% (maart: 9,4%, herzien van 9,5%)
 • consumentenprijsindex, mei: -0,1%, 1,4% j.o.j. (april: 1,9% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, april: 0,0%, 4,3% j.o.j. (maart: 3,9% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid(M3), april(driemndsgem.): 5,0% j.o.j. (maart: 4,9% j.o.j.) 

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume), april: -0,2%, 2,0% j.o.j. (maart: 2,6% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, april: +52.000, 1,5% j.o.j. (maart: +49.000, 1,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: 3,9% (maart: 3,9%)
 • consumentenprijsindex, mei: -0,2%, 1,4% j.o.j. (april: 2,0% j.o.j.) 

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, mei: 102,2 (april: 100,1)
 • consumptie(volume), april: 0,5%, -0,5% j.o.j. (maart: -0,1%, -0,8% j.o.j., herzien van -0,4%, -1,0% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: 9,5% (maart: 9,5%, herzien van 10,1%)
 • consumentenprijsindex, mei: 0,0%, 1,4% j.o.j. (april: 1,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, april: -0,6%, 2,9% j.o.j. (maart: 3,7% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,4%, 1,0% j.o.j. (herzien van 0,3%, 0,8% j.o.j.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 55,1 (april: 56,2)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,4%, 1,2% j.o.j. (herzien van 0,2%, 0,8% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: 11,1% (maart: 11,5%, herzien van 11,7%) 
 • consumentenprijsindex, mei: -0,2%, 1,5% j.o.j. (april: 2,0% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 55,4 (april: 54,5)
 • detailhandelsomzet(volume), april: 1,5% j.o.j. (maart: 2,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: 17,8% (maart: 18,1%, herzien van 18,2%)
 • consumentenprijsindex, mei: 0,0%, 2,0% j.o.j. (april: 2,6% j.o.j.)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 57,6 (april: 57,8)
 • producentenvertrouwen, mei: +6,1 (april: +8,3)
 • producentenprijsindex, april: 0,1%, 8,5% j.o.j. (maart: 9,2% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: 5,1% (maart: 5,1%)

AGENDA

6-6​Eurozone​detailhandelsomzet​april
inkoopmanagersindex dienstensector ​mei *)
​​Italië​inkoopmanagersindex dienstensector ​mei
Spanje​​inkoopmanagersindex dienstensector ​mei
​7-6Duitsland​​industriële ordersapril
​Italië​detailhandelsomzet​april
Spanje​industriële productie​april
​8-6​Japan​bruto binnenlands product eerste kwartaal *)​​
Eurozonebruto binnenlands product eerste kwartaal *)
bijeenkomst ECB-raad
​Duitslandindustriële productieapril​
Frankrijk​​​handelsbalans​april
​Nederlandconsumentenprijsindex​mei
​9-6Verenigde Statenloonkosten​eerste kwartaal
China​​consumentenprijsindexmei​
Duitsland​​handelsbalansapril​
​Frankrijkindustriële productie​april
Nederland​industriële productieapril
​11-6​Frankrijk​parlementsverkiezingen(eerste ronde)

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,2% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 ongeveer stabiel op 1,8%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,5%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,11,01,5

Eurozone

2,0

1,7

1,8

Duitsland1,71,91,8
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,71,01,0
Spanje3,23,22,8
Nederland 2,02,22,5
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,2
China1,42,01,5
Japan0,8-0,10,5
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,30

-0,30

Staat 10 jaar0,450,631,05

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query