ECB: rente niet meer omlaag

 • update:  
 •  
De economische vooruitzichten zijn volgens de ECB sinds de monetaire beleidsvergadering van eind april verder verbeterd. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De centrale bank heeft haar groeiprognoses iets verhoogd. Maar belangrijker is, dat de ECB heeft gezegd dat de risico's voor de economische groei in evenwicht zijn. In april was de centrale bank nog van mening dat de risico's op een tegenvallende bedrijvigheid nog het grootst waren. De ECB paste om deze reden de zgn. forward guidance aan. De centrale bank zal de rente niet meer verlagen, maar handhaven op het huidige niveau. Ook is de kans toegenomen, dat de ECB in september zal besluiten om in 2018 minder effecten te gaan aankopen. Recente economische data bevestigen de verwachtingen van de ECB. Het bbp is het eerste kwartaal met 0,6% gegroeid, 0,1 procentpunt meer dan eerder was aangenomen. Jaar-op-jaar groeide de economie met 1,9% in plaats van 1,7%. Ook lijkt de industriële productie in april afgaande op nationale data licht te zijn toegenomen. Komende woensdag worden de productiecijfers van het eurogebied gepubliceerd. 

In Frankrijk heeft LREM, de partij van de sociaal-liberale president Macron, de eerste ronde van de parlementsverkiezingen gewonnen. LREM behaalde samen met bondgenoot MoDem ruim 32 procent van de stemmen. Aanstaande zondag wordt de tweede verkiezingsronde gehouden in de districten waar geen van de kandidaten een meerderheid behaalde. De verwachting is dat LREM en MoDem samen een ruime meerderheid in het Franse parlement behalen. Macron heeft daarmee een ruim mandaat van de kiezers om economische hervormingen door te voeren.

Standen per 9 juni 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,24 (1,22)2,20 (2,18)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,76 (0,78)
Duitsland0,26 (0,28)
Frankrijk0,65 (0,72)
Italië2,09 (2,26)
Spanje1,43 (1,57)
Nederland 0,44 (0,45)
​Eurokoers USD 1,118 (1,125)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurozone

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • loonkosten, eerste kwartaal: 0,8%, 2,3% j.o.j. (herzien van 0,8%, 2,4% j.o.j.)  

CHINA

 • consumentenprijsindex, mei: 0,1%, 1,5% j.o.j. (april: 1,2% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,3%, 1,3% j.o.j. (herzien van 0,5%, 1,6% j.o.j.)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,6%, 1,9% j.o.j. (herzien van 0,5%, 1,7% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), april: 0,1%, 2,5% j.o.j. (maart: 2,5% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 56,3 (herzien van 56,2)

DUITSLAND

 • industriële productie, april: 1,0%, 2,4% j.o.j. (maart: 1,9% j.o.j.)
 • industriële orders, april: -2,1%, 3,5% j.o.j. (maart: 2,5% j.o.j.)
 • uitvoer, april: 5,7% j.o.j. (maart: 4,7% j.o.j.)
 • invoer, april: 11,6% j.o.j. (maart: 10,5% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, april: EUR 19,8 miljard (maart: EUR 19,8 miljard) 

FRANKRIJK

 • industriële productie, april: -0,5%, 0,6% j.o.j. (maart: 2,2%, 2,5% j.o.j., herzien van 2,0%, 2,0% j.o.j.)
 • uitvoer, april: 2,8% j.o.j. (maart: 9,6% j.o.j.)
 • invoer, april: 4,1% j.o.j. (maart: 10,1% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, april: EUR -5,5 miljard (maart: EUR -4,8 miljard)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 55,1 (april: 56,2) 
 • detailhandelsomzet, april: -0,1%, 1,2% j.o.j. (maart: -0,5% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 57,3 (april: 57,8) 
 • industriële productie, april: 0,1%, 0,6% j.o.j. (maart: 0,5% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriële productie, april: 0,5%, 2,3% j.o.j. (maart: 3,6% j.o.j.) 
 • consumentenprijsindex, mei: -0,4%, 0,7% j.o.j. (april: 1,4% j.o.j.) 

AGENDA

12-6​​​Italiëindustriële productie​april
​13-6Verenigde Staten​producentenprijsindexmei
​14-6​Verenigde Staten ​consumentenprijsindexmei
detailhandelsomzet​​mei
bijeenkomst Fed
Eurozoneindustriële productie​april
werkgelegenheideerste kwartaal
​Nederlandhandelsbalans april
​15-6Verenigde Statenindustriële productie​mei
​empire state man. surveyjuni
​business outlook juni
​huizenprijsindexjuni​
​Eurozonehandelsbalans​april
​16-6Verenigde Statenwoningproductiemei
​consumentenvertrouwen(UvM)​juni
​Japan bijeenkomst Bank of Japan​
​Eurozone​consumentenprijsindex​mei *)
​loonkosten ​eerste kwartaal
​Nederland​detailhandelsomzet​april
​werkloosheidmei​
​18-6​Frankrijk​parlementsverkiezingen(tweede ronde)

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,2% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 ongeveer stabiel op 1,8%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,5%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,11,01,5

Eurozone

2,0

1,7

1,8

Duitsland1,71,91,8
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,71,01,0
Spanje3,23,22,8
Nederland 2,02,22,5
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,2
China1,42,01,5
Japan0,8-0,10,5
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,31

-0,30

Staat 10 jaar0,440,601,05

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query