Overheidsschuld verder gedaald

 • update:  
 •  
De bruto overheidsschuld is in het eerste kwartaal gedaald naar 59,6% van het bbp.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De bruto overheidsschuld van ons land voldoet daarmee voor het eerst in zes jaar weer aan de Europese norm van 60% van het bbp. De daling van de schuldquote is ten dele te danken aan een overschot op de begroting. De inkomsten van de uitgaven waren in het eerste kwartaal EUR 5,2 miljard groter dan de uitgaven. Op jaarbasis bedroeg het begrotingsoverschot EUR 7,3 miljard ofwel 1,0% van het bbp. Dat is een verbetering ten opzichte van het vierde kwartaal, waarin het overschot uitkwam op EUR 2,4 miljard. Daarnaast realiseerde de overheid een positief resultaat op financiële transacties. Ons land ontving EUR 3 miljard van de Europese Unie als gevolg van afspraken over een lagere afdracht van middelen aan de EU. De verkoop van aandelen in ASR en derivatentransacties leverden tezamen EUR 1,5 miljard op. Resultaten op financiële transacties tellen niet mee in de begroting, maar leiden wel tot verandering van de overheidsschuld.

Op de financiële markten bleven de koersbewegingen beperkt. De inkoopmanagerssurvey 's van juni duiden op een aanhoudende groei in het eurogebied, waarbij de vooruitzichten in de industrie wat verbeterden en die in de dienstensector wat minder positief waren dan in mei.

Standen per 23 juni 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,29 (1,27)2,14 (2,15)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,73 (0,75)
Duitsland0,25 (0,27)
Frankrijk0,60 (0,63)
Italië1,91 (1,98)
Spanje1,36 (1,45)
Nederland 0,41 (0,43)
​Eurokoers USD 1,120 (1,120)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

GrafiEK

Nederland

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, mei: 127,0, 3,5% j.o.j. (april: 126,6, 2,9% j.o.j., herzien van 126,9, 3,2% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, mei: 5,62 miljoen, 2,7% j.o.j. (april: 5,56 miljoen, 1,5% j.o.j.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, mei: 610.000, 8,9% j.o.j. (april: 593.000, 4,8% j.o.j.)
 • saldo lopende rekening, eerste kwartaal: USD -116,8 miljard, -0,6% bbp (vierde kwartaal: USD -114,0 miljard, -0,6% bbp)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 52,0 (mei: 53,1) 

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 57,3 (mei: 57,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 54,7 (mei: 56,3)
 • productie bouwnijverheid, april: 0,3%, 3,2% j.o.j. (maart: 3,8% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 59,3 (mei: 59,5)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 53,7 (mei: 55,4)
 • producentenprijsindex, mei: -0,2%, excl. voedsel en energie 0,0%, 2,8% j.o.j. (april: 3,4% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 55,0 (mei: 53,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 55,3 (mei: 57,2)
 • ondernemersvertrouwen, juni: 106 (mei: 105)  
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,5%, 1,1% j.o.j. (herzien van 0,4%, 1,0% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, juni: 23 (mei: 23)
 • consumptie, mei: 2,7% j.o.j. (april: 1,7% j.o.j.)
 • huizenprijs, mei: 0,8%, 7,9% j.o.j. (april: 7,3% j.o.j.) 
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,4%, 3,2% j.o.j. (herzien van 0,4%, 3,4% j.o.j.)
 • bruto overheidsschuld, eerste kwartaal: EUR 422,6 miljard, 59,6% bbp (vierde kwartaal: EUR 434,2 miljard, 61,8% bbp)
 • overheidssaldo, eerste kwartaal: EUR 5,2 miljard (vierde kwartaal: EUR 6,0 miljard)

AGENDA

26-6​​​Verenigde Staten orders duurzame goederen​mei
Duitsland​​ondernemersvertrouwen​juni
​27-6Verenigde Statenconsumentenvertrouwen(CB)juni 
huizenprijs(Case-Shillerindex)​april​
​28-6​Frankrijk consumentenvertrouwenjuni
Italië​​consumentenprijsindexjuni
​29-6Verenigde Statenbruto binnenlands producteerste kwartaal *)
Eurozone​index economisch sentimentjuni
​Duitsland​​consumentenprijsindex​juni
Spanje​​​​consumentenprijsindexjuni​
Nederland​producentenvertrouwen​​juni
​30-6Verenigde Statenconsumptiemei
beschikbaar inkomenmei​
consumptieprijsmei
consumentenvertrouwen(UvM) juni *)
China​​inkoopmanagersindex industrie​juni
​inkoopmanagersindex dienstensector​juni
​Japan​consumentenprijsindexjuni​
​Eurozone​consumentenprijsindexjuni​
Duitsland​​detailhandelsomzet​mei
​werkgelegenheid​mei
Frankrijk​consumptiemei​
​consumentenprijsindex​juni
​producentenprijsindex​mei
​Nederlandproducentenprijsindex​​mei

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,2% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 ongeveer stabiel op 1,8%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,5%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,11,01,5

Eurozone

2,0

1,7

1,8

Duitsland1,71,91,8
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,71,01,0
Spanje3,23,22,8
Nederland 2,02,22,5
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,2
China1,42,01,5
Japan0,8-0,10,5
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,31

-0,30

Staat 10 jaar0,410,561,05

Grafiek

Yieldcurve Nederland

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query