Vertrouwen industrie omhoog

 • update:  
 •  
De index van inkoopmanagers van de Nederlandse industrie is in juni gestegen naar 58,6.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De index bereikte daarmee het hoogste niveau in 6 jaar. Het aantal nieuwe fabrieksorders nam verder toe, zowel uit eigen land als uit het buitenland. Als gevolg van de aanhoudende groei verwachten bedrijven meer personeel aan te trekken. In het eurogebied blijven de vooruitzichten voor de industrie eveneens gunstig. De index kwam daar volgens herziene cijfers uit op 57,4 tegen 57,0 in mei. In de Verenigde Staten steeg de vergelijkbare index na twee relatief zwakke maanden met 3 punten naar 57,8. Alleen in Japan bleef de index met 52,4 wat achter.

Op de financiële markten liepen de lange rentetarieven verder op in anticipatie op een verkrapping van het monetaire beleid. Beleggers kijken daarbij in eerste instantie naar de ECB die op 20 juli bijeenkomt en vervolgens naar de Federal Reserve die op 25 en 26 juli vergadert over het monetaire beleid.  

Standen per 7 juLi 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,31 (1,30)2,39 (2,30)
Eurozone-0,33 (-0,33)1,00 (0,90)
Duitsland0,54 (0,44)
Frankrijk0,94 (0,82)
Italië2,33 (2,15)
Spanje1,72 (1,52)
Nederland 0,73 (0,63)
​Eurokoers USD 1,139 (1,141)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Inkoopmanagersindex industrie

  

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • bouwuitgaven, mei: 0,0%, 4,5% j.o.j. (april: -0,7%, 6,2% j.o.j., herzien van -1,4%, 6,7% j.o.j.)
 • industriële orders, mei: -0,8%, 4,2% j.o.j. (april: 3,7% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 57,8 (mei: 54,9)
 • industriële orders, mei: -0,8%, 4,2% j.o.j. (april: 3,7% j.o.j.)
 • uitvoer, mei 5,4% j.o.j. (april: 5,1% j.o.j.)
 • invoer, mei: 6,6% j.o.j. (april: 8,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, mei: USD -46,5 miljard (april: USD -47,6 miljard)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 57,4 (mei: 56,9)
 • werkgelegenheid, juni: +222.000, 1,6% j.o.j. (mei: +152.000, 1,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 4,4% (mei: 4,3%)
 • uurlonen, juni: 0,2%, 2,5% j.o.j. (mei: 2,4% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 52,4 (herzien van 52,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 53,3 (mei: 53,0)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 57,4 (herzien van 57,3, mei: 57,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 55,4 (herzien van 54,7, mei: 56,3)
 • detailhandelsomzet, mei: 0,4%, 2,6% j.o.j. (april: 2,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, mei: 9,3% (april: 9,3%)
 • producentenprijsindex, mei: -0,4%, excl. energie -0,3%, 3,3% j.o.j. (april: 4,3% j.o.j.)
 • saldo lopende rekening, eerste kwartaal: EUR 90,8 miljard, 0,8% bbp (herzien van EUR 99,6 miljard, 0,9% bbp)

DUITSLAND

 • industriële orders(volume), mei: 1,0% , 3,7% j.o.j. (april: 3,3% j.o.j.)
 • industriële productie, mei: 1,4%, 4,8% j.o.j. (apri: 2,2% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • industriële productie, mei: 1,9%, 3,2% j.o.j. (april: 0,1% j.o.j.)
 • uitvoer, mei: 7,2% j.o.j. (april: 2,9% j.o.j.)
 • invoer, mei: 12,0% j.o.j.(april: 4,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, mei: EUR -4,9 miljard (april: EUR -5,6 miljard)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 55,2 (mei: 55,1)
 • detailhandelsomzet, mei: -0,1%, 1,0% j.o.j. (april: 0,8% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 53,6 (mei: 55,1)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 54,7 (mei: 55,4)
 • industriële productie, mei: 1,2%, 3,1% j.o.j. (april: 0,2% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 58,3 (mei: 57,3) 

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 58,6 mei: 57,6)
 • consumentenprijsindex, juni: -0,3%, 1,0% j.o.j. (mei: 0,7% j.o.j.)

Agenda

10-07​​​Duitslandhandelsbalans ​mei
Nederland​industriële productie mei​
​11-07Italiëindustriële productie mei 
​12-07​Eurozoneindustriële productiemei
​13-07Verenigde Statenproducentenprijsindexjuni
​14-07Verenigde Statenconsumentenprijsindexjuni
 detailhandelsomzet​juni
​industriële productie​juni
consumentenvertrouwen(UvM)juli​
Eurozone​handelsbalansmei​
​Nederland​detailhandelsomzet​mei
 handelsbalansmei

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,2% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 ongeveer stabiel op 1,8%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,5%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,11,01,5

Eurozone

2,0

1,7

1,8

Duitsland1,71,91,8
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,71,01,0
Spanje3,23,22,8
Nederland 2,02,22,5
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,2
China1,42,01,5
Japan0,8-0,10,5
Eurozone0,00,21,7
Duitsland0,10,42,0
Frankrijk0,10,31,4
Italië0,1-0,11,3
Spanje-0,6-0,32,0
Nederland 0,20,11,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,29

-0,30

Staat 10 jaar0,730,891,05

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

  
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query