Dienstensector VS minder positief

 • update:  
 •  
Het vertrouwen in de Amerikaanse dienstensector is in juli aanzienlijk afgenomen. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De inkoopmanagersindex van de dienstensector daalde vorige maand van 57,4 naar 53,9, het laagste niveau in bijna een jaar. Ook de meeste deelindicatoren waaronder de werkgelegenheid en de orderpositie gaven een minder gunstig beeld te zien. Wellicht dat het gebrek aan duidelijkheid over de belastingverlaging en de hervorming van het zorgstelsel het vertrouwen in de Amerikaanse dienstensector negatief heeft beïnvloed. In absolute zin ligt de index nu lager dan de vergelijkbare index van de eurozone. In juli bleef deze index in het eurogebied onveranderd op 55,4. Opmerkelijk is de sterke stijging van de index in Italië, nl. van 53,6 naar 56,3.

Standen per 4 AUGUSTUS 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,31 (1,31)2,27 (2,28)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,88 (0,95)
Duitsland0,45 (0,57)
Frankrijk0,74 (0,81)
Italië2,07 (2,12)
Spanje1,57 (1,52)
Nederland 0,57 (0,62)
​Eurokoers USD 1,175 (1,175)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Inkoopmanagersindex dienstensector

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 56,3 (juni: 57,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 53,9 (juni: 57,4)
 • industriële orders, juni: 3,0%, 9,8% j.o.j. (mei: 4,7% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, juni: -1,3%, 1,6% j.o.j. (mei: 3,8% j.o.j.)
 • consumptie(volume), juni: 0,0%, 2,8% j.o.j. (mei: 0,2%, 3,2% j.o.j., herzien van 0,1%, 2,7% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, juni: 0,0%, 2,6% j.o.j. (mei: 2,9% j.o.j.)
 • werkgelegenheid (excl. agrarische sector), juli: +209.000, 1,5% j.o.j. (juni: +231.000, herzien van +222.000, 1,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: 4,3% (juni: 4,4%)
 • saldo handelsbalans, juni: USD -43,6 miljard (mei: USD -46,4 miljard); uitvoer 5,8% j.o.j. (5,4% j.o.j.), invoer 4,6% j.o.j. (6,6% j.o.j.)
 • uurlonen, juli: 0,3%, 2,5% j.o.j. (juni: 2,5% j.o.j.)
 • consumptieprijs, juni: 0,0%, excl. voedsel en energie 0,0%, 1,4% j.o.j. (mei: 1,5% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 54,5 (juni: 54,9)
 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 51,4 (juni: 51,7)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 52,1 (herzien van 52,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 52,0 (mei: 53,3)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 55,4 (niet herzien)
 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 56,6 (herzien van 56,8)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, juli: 55,7 (herzien van 55,8)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,6%, 2,1% j.o.j. (eerste kwartaal: 1,9% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: 0,5%, 3,1% j.o.j. (mei: 2,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: -148.000, 9,1% (mei: 9,2%, herzien van 9,3%)
 • consumentenprijsindex, juli: -0,5%, excl. voedsel en energie -0,6%, 1,3% j.o.j. (juni: 1,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: -0,1%, 2,5% j.o.j. (mei: 3,4% j.o.j.)

DUITSLAND

 • werkgelegenheid, juni: +57.000, 1,5% j.o.j. (mei: 1,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 3,8% (mei: 3,9%)  
 • detailhandelsomzet, juni: 1,1%, 3,6% j.o.j. (mei: 2,5% j.o.j.)
 • industriële orders(volume), juni: 1,0%, 5,1% j.o.j. (mei: 3,8% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • werkloosheid, juni: 9,6% (mei: 9,6%)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 55,1 (juni: 55,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 56,3 (juni: 53,6)
 • detailhandelsomzet, juni: 0,6%, 1,5% j.o.j. (mei: 1,0% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 11,1% (mei: 11,3%)
 • consumentenprijsindex, juli: -1,9%, 1,2% j.o.j. (juni: 1,2% j.o.j.) 

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 54,0 (juni: 54,7)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 57,6 (juni: 58,3)
 • industriële productie, juni: -0,1%, 2,7% j.o.j. (mei: 3,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 17,1% (mei: 17,3%)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 58,9 (juni: 58,6)

 

Agenda

07-08Duitslandindustriële productie​juni
​08-08​​Duitsland​handelsbalansjuni
​Frankrijkhandelsbalans​juni
Spanjeindustriële productie​juni
Nederland​consumentenprijsindex ​juli
​09-08​Italiëindustriële productiejuni
​Nederland​industriële productie​juni
​China​consumentenprijsindex​juli
​10-08Verenigde Statenproducentenprijsindexjuli
​Frankrijkindustriële productie​juni
​11-08Verenigde Statenconsumentenprijsindexjuli
​Frankrijkwerkgelegenheid​tweede kwartaal

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan vorig jaar, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met circa 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. 

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,2%, 0,6 procentpunt meer dan in 2016. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% in 2016 naar 2,0% in 2017 onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten. 

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 ongeveer stabiel op 1,8%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,5%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,5% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.  

Economische groei 2015 2016 2017
Verenigde Staten 2,41,62,2
China7,06,76,5
Japan1,11,01,5

Eurozone

2,0

1,7

1,8

Duitsland1,71,91,8
Frankrijk1,21,11,4
Italië0,71,01,0
Spanje3,23,22,8
Nederland 2,02,22,5
           
Inflatie *) 2015 2016 2017
Verenigde Staten 0,31,32,0
China1,42,01,5
Japan0,8-0,10,4
Eurozone0,00,21,5
Duitsland0,10,41,8
Frankrijk0,10,31,2
Italië0,1-0,11,0
Spanje-0,6-0,31,8
Nederland 0,20,11,4

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelUltimo 2017
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,31

-0,30

Staat 10 jaar0,570,711,05

Grafiek

Yieldcurve Nederland

  
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query