Yellen: financiele systeem veiliger

 • update:  
 •  
Fed-president Yellen zei in een toespraak in Jackson Hole dat het financiele stelsel veiliger is dan voor de crisis.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Dit is te danken aan nieuwe en verscherpte richtlijnen en toezichtpraktijken die wereldwijd zijn ingevoerd. Ze waarschuwde beleidsmakers om de huidige regelgeving niet te versoepelen. Zonder de president met name te noemen reageert ze hiermee op plannen van Trump om onderdelen van de zgn. Dodd-Frankwetgeving te versoepelen. Ook zei de centrale bankpresident dat we er verstandig aan doen om de lessen van de financiële crisis niet te vergeten. Yellen zei in haar toespraak niets over het monetaire beleid. De dollar daalde licht in waarde ten opzichte van de euro.  

Standen per 25 augustus 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,33 (1,31)2,17 (2,20)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,82 (0,83)
Duitsland0,40 (0,40)
Frankrijk0,69 (0,70)
Italië2,15 (2,08)
Spanje1,59 (1,54)
Nederland 0,46 (0,48)
​Eurokoers USD 1,187 (1,175)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Dollarkoers

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • verkochte nieuwbouwwoningen, juli: 571.000, -8,9% j.o.j. (juni: 630.000, 12,7%; herzien van 610.000, 9,1% j.o.j.) 
 • orders duurzame goederen, juli: -6,4%, 4,1% j.o.j. (juni: 16,3% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 52,8 (juli: 52,1)
 • consumentenprijsindex, juli: 0,0%, 1,4% j.o.j. (juni: 0,4% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 57,4 (juli: 56,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 54,9 (juli: 55,4)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 59,4 (juli: 58,1)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 53,4 (juli: 53,1)
 • ondernemersvertrouwen, augustus: 115,9 (juli: 116,0)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,6%, 2,1% j.o.j. (niet herzien)  

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 55,8 (juli: 54,9)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 55,5 (juli: 56,0)
 • ondernemersvertrouwen, augustus: 108,6 (juli: 107,7)
 • consumentenvertrouwen, augustus: 103,3 (juli: 104,3)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,9%, 3,1% j.o.j. (niet herzien)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, augustus: +26 (juli: +25)
 • consumptie, juni: 2,2% j.o.j. (mei: 2,5% j.o.j.)
 • huizenprijs, juli: 0,9%, 7,7% j.o.j. (juni: 7,9% j.o.j.) 

Agenda

​28-08​-​--
29-08​Verenigde Staten ​consumentenvertrouwen(CB)​augustus
huizenprijs(Case-Shillerindex)​​juni
            ​Frankrijk​consumptiejuli
bruto binnenlands product ​tweede kwartaal *)
Japan​​werkloosheid​juli
30-08​Verenigde Statenbruto binnenlands producttweede kwartaal *)
​Eurozone​index economisch sentiment​augustus
Duitsland​​consumentenprijsindex​augustus
​Spanje​consumentenprijsindex​augustus
​Nederland​producentenvertrouwen​augustus
​producentenprijsindexjuli​
31-08Verenigde Statenconsumptiejuni
​consumptieprijs​juni
beschikbaar inkomenjuni
​China​inkoopmanagersindex industrie​augustus
​inkoopmanagersindex dienstensector​augustus
​Eurozonewerkloosheid​juli
consumentenprijsindexaugustus
​Duitsland​detailhandelsomzetjuli​
​werkgelegenheid​juli
​Frankrijkproducentenprijsindexjuli
​consumentenprijsindex​augustus
​Italië​​consumentenprijsindexaugustus​
​Spanje​detailhandelsomzet​juli
01-09Verenigde Statenwerkgelegenheidaugustus
werkloosheid​augustus
uurlonen​augustus
bouwuitgaven​juli
consumentenvertrouwen(UvM)augustus​ *)
inkoopmanagersindex industrie​augustus
Japan​inkoopmanagersindex industrie​augustus
​Eurozone​inkoopmanagersindex industrie​augustus *)
Italië​​inkoopmanagersindex industrie​augustus
bruto binnenlands product​​tweede kwartaal *)
Spanje​​inkoopmanagersindex industrie​augustus
​Nederland​inkoopmanagersindex industrie​augustus

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie blijft in 2018 vrijwel stabiel op 3,5%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar de groei ondanks een lichte afzwakking robuust blijft, nl. ca 6,2%.

De Amerikaanse economie groeit dit kalenderjaar naar verwachting met 2,6%, 0,4 procentpunt meer dan in 2016. De private consumptie zal mede door een verwachte belastingverlaging wat sterker toenemen. De groei van de investeringen houdt aan en de uitvoer trekt naar verwachting wat aan. De inflatie blijft nagenoeg stabiel op 1,9%.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 nagenoeg gelijk op 2,0%. De groei van de investeringen trekt aan onder invloed van het ruime monetaire beleid. De consumptie groeit mede dankzij de verder verbeterde arbeidsmarkt. De werkloosheid zal volgend jaar in het eurogebied dalen tot 8,6%, het laagste niveau in jaren. De Nederlandse economie ontwikkelt zich zeer gunstig. Dit jaar komt de economische groei uit op rond 3%. In 2018 neemt de groei iets af, maar blijft met 2,4% bovengemiddeld. De inflatie neemt in het eurogebied af van 1,5% dit jaar naar 1,3% in 2018. De inflatie blijft daarmee ruim beneden de doelstelling van de ECB.   

Economische groei 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,52,22,6
China6,76,76,2
Japan1,01,81,2

Eurozone

1,8

2,1

2,0

Duitsland1,92,02,0
Frankrijk1,21,81,6
Italië0,91,31,3
Spanje3,23,02,5
Nederland 2,23,02,4
           
Inflatie *) 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,12,01,9
China2,01,52,4
Japan-0,10,40,5
Eurozone0,31,51,3
Duitsland0,41,81,7
Frankrijk0,31,21,1
Italië-0,11,01,0
Spanje-0,31,81,3
Nederland 0,11,41,2

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen het komende jaar ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,23

-0,20

Staat 10 jaar0,460,741,20

Grafiek

Yieldcurve Nederland

    

  
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query