Duitse consument optimistisch

 • update:  
 •  
Het vertrouwen van Duitse consumenten blijft onverminderd hoog.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in augustus uit op +10,8. In september wordt een stand van +10,9 voorzien. Het vertrouwen bevindt zich op het hoogste niveau in 16 jaar. De koopbereidheid blijft relatief hoog, mede dankzij de aanhoudende toename van de werkgelegenheid. In het tweede kwartaal nam de private consumptie toe met 0,8%. Het is de hoogste groei sinds het derde kwartaal van 2011. Vanwege de gunstige conjunctuur lijkt bondskanselier Merkel af te stevenen op een overwinning bij de parlementsverkiezingen van 24 september.  

Voornaamste agendapunt van de komende week is ongetwijfeld de bijeenkomst van de ECB. De inflatie bleef ook in augustus duidelijk onder de doelstelling van de monetaire autoriteiten. Mede vanwege de recente koersstijging van de euro neemt de kans toe, dat de ECB de beslissing om de effectenaankopen te verminderen zal uitstellen.

Standen per 1 september 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,32 (1,33)2,15 (2,17)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,81 (0,82)
Duitsland0,36 (0,40)
Frankrijk0,68 (0,69)
Italië2,13 (2,15)
Spanje1,59 (1,59)
Nederland 0,46 (0,46)
​Eurokoers USD 1,188 (1,187)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Duitsland

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 58,8 (juli: 56,3)
 • consumentenvertrouwen(CB), augustus: 122,9 (juli: 120,0)
 • consumentenvertrouwen(UvM), augustus: 96,8 (herzien van 97,6)
 • consumptie, juli: 0,2%, 2,7% j.o.j. (juni: 2,6% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, juli: 0,3%, 2,7% j.o.j. (juni: 2,7% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, juli: -0,6%, 1,8% j.o.j. (juli: 2,8% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, augustus: +156.000, 1,4% j.o.j. (juli: +189.000, herzien van +209.000, 1,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 4,4% (juli: 4,3%)
 • uurlonen, augustus: 0,1%, 2,5% j.o.j. (juli: 2,5% j.o.j.)
 • consumptieprijs, juli: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,1%, 1,4% j.o.j. (juni: 1,4% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,8%, 2,2% j.o.j. (herzien van 0,6%, 2,1% j.o.j.)
 • huizenprijs(Case-Shillerindex), juni: 0,1%, 5,7% j.o.j. (mei: 5,7% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 51,7 (juli: 51,4)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 53,4 (juli: 54,5) 

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 52,2 (herzien van 52,8)
 • werkloosheid, juli: 2,8% (juni: 2,8%)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, augustus: 111,9 (juli: 111,3) 
 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 57,4 (niet herzien, juni: 56,6)
 • werkloosheid, juli: 9,1% (juni: 9,1%)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,3%, excl. voedsel en energie 0,3%, 1,5% j.o.j. (juli: 1,3% j.o.j.)

DUITSLAND

 • consumentenvertrouwen, augustus: 10,8 (niet herzien); verwachting september: 10,9.
 • detailhandelsomzet, juli: -1,2%, 2,9% j.o.j. (juni: 4,8% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juli: +62.000, 1,6% j.o.j. (juni: +56.000, 1,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,2%, 1,8% j.o.j. (juli: 1,5% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumptie, juli: 0,7%, 2,1% j.o.j. (juni: 0,7% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,5%, 1,7% j.o.j. (herzien van 0,5%, 1,8% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juli: 0,1%, 1,5% j.o.j. (juni: 1,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,6%, 1,0% j.o.j. (juli: 0,8% j.o.j.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 56,3 (juli: 55,1)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,4%, 1,5% j.o.j. (niet herzien)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,1%, 1,4% j.o.j. (juli: 1,2% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 52,4 (juli: 54,0)
 • detailhandelsomzet(volume), augustus: 0,8% j.o.j. (juli: 4,8% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,2%, 2,0% j.o.j. (juli: 1,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 59,7 (juli: 58,9)
 • producentenvertrouwen, augustus: 5,4 (juli: 6,6)
 • producentenprijsindex, juli: -0,5%, 3,0% j.o.j. (juni: 3,2% j.o.j.)

Agenda

​04-09​Eurozone​producentenprijsindexjuli
​05-09​Verenigde Staten industriële orders​juli
Japan​​​inkoopmanagersindex dienstensector ​augustus
​Eurozone​detailhandelsomzet​juli
            ​inkoopmanagersindex dienstensector augustus *)
samengestelde inkoopmanagersindex​augustus *)
Italië​inkoopmanagersindex dienstensector ​augustus
​Spanje​​inkoopmanagersindex dienstensector ​augustus
06-09​Verenigde Statenhandelsbalansjuli
​inkoopmanagersindex dienstensector​augustus
Duitsland​​industriële ordersjuli
​Italië​detailhandelsomzet​juli
07-09Eurozonebruto binnenlands product​tweede kwartaal *)
​bijeenkomst ECB
Duitslandindustriële productiejuli
​Frankrijkhandelsbalansjuli
​Nederland​consumentenprijsindex​augustus
08-09Verenigde Statenloonkostentweede kwartaal
​Japanbruto binnenlands product​​tweede kwartaal *)
Duitsland​handelsbalans​juli
​Frankrijkindustriële productie​juli
Spanje​industriële productie​juli
​Nederland​industriële productie​juli

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie blijft in 2018 vrijwel stabiel op 3,5%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar de groei ondanks een lichte afzwakking robuust blijft, nl. ca 6,2%.

De Amerikaanse economie groeit in 2018 naar verwachting met 2,6%, 0,4 procentpunt meer dan dit jaar. De private consumptie zal mede door een verwachte belastingverlaging wat sterker toenemen. De groei van de investeringen houdt aan en de uitvoer trekt naar verwachting wat aan. De inflatie blijft nagenoeg stabiel op 1,9%.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 nagenoeg gelijk op 2,0%. De groei van de investeringen trekt aan onder invloed van het ruime monetaire beleid. De consumptie groeit mede dankzij de verder verbeterde arbeidsmarkt. De werkloosheid zal volgend jaar in het eurogebied dalen tot 8,6%, het laagste niveau in jaren. De Nederlandse economie ontwikkelt zich zeer gunstig. Dit jaar komt de economische groei uit op rond 3%. In 2018 neemt de groei iets af, maar blijft met 2,4% bovengemiddeld. De inflatie neemt in het eurogebied af van 1,5% dit jaar naar 1,3% in 2018. De inflatie blijft daarmee ruim beneden de doelstelling van de ECB.   

Economische groei 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,52,22,6
China6,76,76,2
Japan1,01,81,2

Eurozone

1,8

2,1

2,0

Duitsland1,92,02,0
Frankrijk1,21,81,6
Italië0,91,31,3
Spanje3,23,02,5
Nederland 2,23,02,4
           
Inflatie *) 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,12,01,9
China2,01,52,4
Japan-0,10,40,5
Eurozone0,31,51,3
Duitsland0,41,81,7
Frankrijk0,31,21,1
Italië-0,11,01,0
Spanje-0,31,81,3
Nederland 0,11,41,2

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen het komende jaar ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,27

-0,20

Staat 10 jaar0,460,751,20

Grafiek

Yieldcurve Nederland

    

  
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query