Amerikaanse begroting uitgesteld

 • update:  
 •  
President Trump heeft op voorstel van de Democraten besloten om de deadline van de federale begroting met drie maanden uit te stellen tot 15 december.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Het Congres heeft besloten om 7,9 miljard dollar uit te trekken voor de door de orkaan Harvey getroffen gebieden. Vermoedelijk zal voor de orkaan Irma die zondag de westkust van de staat Florida bereikte een nog groter bedrag nodig zijn. Het schuldenplafond van 19,8 biljoen dollar dat eind september zou worden bereikt, is tijdelijk opgeschort. In december zal hierover in samenhang met de begroting van de federale overheid een beslissing worden genomen. Het akkoord van de president met de Democraten wekte de woede van Republikeinse congres die een verhoging van de schuldenlimiet tot na de verkiezingen van 2018 hadden voorgesteld. In de komende maanden zal een harde politieke strijd over de begroting worden gevoerd. President Trump zal wellicht ook op het terrein van uitgaven aan bijv. infrastructuur gaan samenwerken met de Democraten. Conservatieve leden van de Republikeinse partij zijn juist faliekant tegen de stimuleringsplannen van de president die sinds zijn aantreden nog geen van zijn verkiezingsbeloften heeft kunnen realiseren.  

Meest opvallende economische nieuws van de afgelopen week was de neerwaartse bijstelling van de groei van de Japanse economie. Het bbp nam toe met 0,6% in plaats van de eerder gemelde 1,0% als gevolg van een tegenvallende groei van de bedrijfsinvesteringen.

Op de kapitaalmarkten ondergingen de rentetarieven weinig verandering. De ECB liet het monetaire beleid onveranderd. President Draghi verwacht dat de centrale bank in oktober een beslissing zal nemen over de reductie van de effectenaankopen. Mogelijk zal vanwege de recente kracht van de euro besloten tot een meer geleidelijke afbouw van het programma. Draghi benadrukte dat de officiële tarieven tot ruim daarna op de huidige zeer lage niveaus zullen worden gehandhaafd.  

Standen per 8 september 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,31 (1,32)2,06 (2,15)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,78 (0,81)
Duitsland0,31 (0,36)
Frankrijk0,62 (0,68)
Italië2,02 (2,13)
Spanje1,54 (1,59)
Nederland 0,40 (0,46)
​Eurokoers USD 1,202 (1,188)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurokoers

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • industriële orders, juli: -3,3%, 4,9% j.o.j. (juni: 10,0% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 55,3 (juli: 53,9)
 • saldo handelsbalans, juli: USD -43,7 miljard (juni: USD -43,5 miljard)
 • uitvoer, juli: 4,9% j.o.j. (juni: 6,1% j.o.j.)
 • invoer, juli: 5,1% j.o.j. (juni: 4,8% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 51,6 (juli: 52,0) 
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,6%, 1,4% j.o.j. (herzien van 1,0%, 2,0% j.o.j.)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,6%, 2,3% j.o.j. (herzien van 0,6%, 2,2% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet, juli: -0,3%, 2,6% j.o.j. (juni: 3,3% j.o.j.) 
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 54,7 (herzien van 54,9)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, augustus: 55,7 (herzien van 55,8)
 • producentenprijsindex, juli: 0,0%, excl. energie 0,1%, 2,0% j.o.j. (juni: 2,4% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële orders, juli: -0,7%, 5,0% j.o.j. (juni: 5,1% j.o.j.)
 • industriële productie, juli: -0,1%, 3,9% j.o.j. (juni: 2,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juli: EUR 19,5 miljard (juni: EUR 21,2 miljard)
 • uitvoer, juli: 7,8% j.o.j. (juni: 5,8% j.o.j.)
 • invoer, juli: 9,3% j.o.j. (juni: 7,0% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • industriële productie, juli: 0,5%, 3,7% j.o.j. (juni: 2,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juli: EUR -6,0 miljard (juni: EUR -4,9 miljard)
 • uitvoer, juli: 4,9% j.o.j. (juni: 5,1% j.o.j.)
 • invoer, juli: 9,2% j.o.j. (juni: 8,0% j.o.j.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 55,1 (juli: 56,3)
 • detailhandelsomzet, juli: -0,2%, 0,0% j.o.j. (juni: 1,3% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 56,0 (juli: 57,6)
 • industriële productie, juli: -0,3%, 1,7% j.o.j. (juni: 2,6% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriële productie, juli: -0,7%, 3,0% j.o.j. (juni: 3,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,2%, 1,5% j.o.j. (juli: 1,5% j.o.j.)

Agenda

​11-09​Italië​industriële productiejuli
​12-09Nederlandhandelsbalans​juli
​vervolguitgifte 0,75% staatslening per 15-7-2017
13-09​Verenigde Statenproducentenprijsindexaugustus
​Eurozone​industriële productie​juli
werkgelegenheidtweede kwartaal
14-09Verenigde Staten consumentenprijsindex​augustus
15-09Verenigde Statenindustriële productieaugustus
detailhandelsomzet​augustus
consumentenvertrouwen september
​empire state man. survey​september
Eurozone​​handelsbalansjuli​
​loonkosten tweede kwartaal​
Nederland​detailhandelsomzet​​juli

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie blijft in 2018 vrijwel stabiel op 3,5%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar de groei ondanks een lichte afzwakking robuust blijft, nl. ca 6,2%.

De Amerikaanse economie groeit in 2018 naar verwachting met 2,6%, 0,4 procentpunt meer dan dit jaar. De private consumptie zal mede door een verwachte belastingverlaging wat sterker toenemen. De groei van de investeringen houdt aan en de uitvoer trekt naar verwachting wat aan. De inflatie blijft nagenoeg stabiel op 1,9%.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 nagenoeg gelijk op 2,0%. De groei van de investeringen trekt aan onder invloed van het ruime monetaire beleid. De consumptie groeit mede dankzij de verder verbeterde arbeidsmarkt. De werkloosheid zal volgend jaar in het eurogebied dalen tot 8,6%, het laagste niveau in jaren. De Nederlandse economie ontwikkelt zich zeer gunstig. Dit jaar komt de economische groei uit op rond 3%. In 2018 neemt de groei iets af, maar blijft met 2,4% bovengemiddeld. De inflatie neemt in het eurogebied af van 1,5% dit jaar naar 1,3% in 2018. De inflatie blijft daarmee ruim beneden de doelstelling van de ECB.   

Economische groei 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,52,22,6
China6,76,76,2
Japan1,01,81,2

Eurozone

1,8

2,1

2,0

Duitsland1,92,02,0
Frankrijk1,21,81,6
Italië0,91,31,3
Spanje3,23,02,5
Nederland 2,23,02,4
           
Inflatie *) 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,12,01,9
China2,01,52,4
Japan-0,10,40,5
Eurozone0,31,51,3
Duitsland0,41,81,7
Frankrijk0,31,21,1
Italië-0,11,01,0
Spanje-0,31,81,3
Nederland 0,11,41,2

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen het komende jaar ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.  

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,29

-0,20

Staat 10 jaar0,400,681,20

Grafiek

Yieldcurve Nederland

    

  
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query