Fed gaat verkrappen

 • update:  
 •  
De Amerikaanse centrale bank begint in oktober met het normaliseren van het beleid.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Dat betekent dat de Fed vanaf de volgende maand niet meer de totale aflossingen op aangekochte effecten zal herbeleggen. In oktober zal alleen het meerdere boven USD 6 miljard (treasuries) en USD 4 miljard (agency debt en mortgage-backed securities) worden herbelegd. Deze bedragen worden elke drie maanden met USD 6 miljard resp. USD 4 miljard verhoogd tot een maximum van USD 30 miljard resp. 20 miljard per maand. Het normalisatiebeleid werd in juni reeds bekend gemaakt. De centrale bank verwacht dat de negatieve invloed van de orkanen Harvey en Irma op de bedrijvigheid kortstondig zal zijn en verhoogde de groeiraming voor 2017 van 2,2 procent naar 2,4 procent. De Fed houdt ook vast aan een renteverhoging van 25 basispunten dit jaar, hoewel de inflatie over twaalf maanden onder de doelstelling blijft. De renteverhoging leek de afgelopen weken minder zeker geworden. De Amerikaanse lange rente liep wellicht daardoor een fractie op. De Bank of Japan liet het monetaire beleid zoals verwacht onveranderd.

De economische vooruitzichten voor het eurogebied blijven zeer gunstig. De samengestelde inkoopmanagersindex in september nam volgens voorlopige data 1 punt toe naar een niveau van 56,7. De Duitse regeringspartijen leden in de bondsdagverkiezingen in Duitsland forse verliezen. De SPD gaat de oppositie in. CDU/CSU bleef de grootste partij. Bondskanselier Merkel kan verder regeren. Omdat ze niet met de rechtspopulistische AfD wil samenwerken, is een coalitie met de FDP en de Groenen de enige realistische optie. Aangezien de drie partijen programmatisch sterk verschillen, zouden de onderhandelingen weleens lang kunnen gaan duren.   

Standen per 22 september 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,33 (1,32)2,26 (2,20)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,88 (0,88)
Duitsland0,44 (0,42)
Frankrijk0,73 (0,72)
Italië2,16 (2,13)
Spanje1,62 (1,60)
Nederland 0,51 (0,53)
​Eurokoers USD 1,197 (1,197)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Verenigde Staten

    

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, augustus: 128,8, 4,4% j.o.j. (juli: 128,3, 3,9% j.o.j.)
 • business outlook Fed Philadelphia, september: +23,8 (augustus: +18,9)
 • huizenmarktindex, september: 64 (augustus: 67)
 • saldo lopende rekening, tweede kwartaal: USD -123,1 miljard, 2,4% j.o.j. (eerste kwartaal: USD 113,5 miljard, 2,3% j.o.j.)
 • woningproductie, augustus: 1,075 miljoen, 3,4% j.o.j. (juli: 1,197 miljoen, 10,2% j.o.j.)
 • bestaande woningverkopen, augustus: 5,350 miljoen, 0,2% j.o.j. (juli: 5,440 miljoen, 2,1% j.o.j.)
 • huizenprijs, augustus: -1,4%, 4,5% j.o.j. (juli: 4,9% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 52,6 (augustus: 52,2) 

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 58,2 (augustus: 57,4)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, september: 55,6 (augustus: 54,7)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, september: 56,7 (augustus: 55,7)
 • productie bouwnijverheid, juli: 0,2%, 3,4% j.o.j. (juni: 4,2% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 60,6 (augustus: 59,3)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, september: 55,6 (augustus: 53,5)
 • producentenprijsindex, augustus: 0,2%, excl. energie 0,1%, 2,6% j.o.j. (juli: 2,3% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 56,0 (augustus: 55,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, september: 57,2 (augustus: 55,2)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,5%, 1,8% (herzien van 0,5%, 1,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, september: +23 (augustus: +26)
 • consumptie, juli: 2,8% j.o.j. (juni: 2,3% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, augustus: +15.000, 2,1% j.o.j. (juli: 2,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 4,7% (juli: 4,8%)
 • huizenprijs, augustus: 1,0%, 7,9% j.o.j. (juli: 7,7% j.o.j.)
 • overheidssaldo, tweede kwartaal: EUR 8,2 miljard, 1,1% bbp (eerste kwartaal: EUR 7,3 miljard, 1,0% bbp)
 • bruto overheidsschuld, tweede kwartaal: EUR 420,6 miljard, 58,7% bbp (eerste kwartaal: 59,6% bbp)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 1,5%, 3,3% j.o.j. (niet herzien)

 

Agenda

25-09​Duitsland​ondernemersvertrouwenseptember
​26-09Verenigde Staten verkochte nieuwbouwwoningen​augustus
consumentenvertrouwen(CB)​​september
​Frankrijk​ondernemersvertrouwen​september
27-09​Verenigde Statenorders duurzame goederenaugustus
Frankrijkconsumentenvertrouwen​september
28-09Verenigde Staten bruto binnenlands product​tweede kwartaal *)
​Eurozoneindex economisch sentiment​september
Duitslandconsumentenprijsindexseptember​
​Spanje​detailhandelsomzetaugustus​
​consumentenprijsindex​september
​Nederlandproducentenvertrouwenseptember​
​29-09Verenigde Statenbeschikbaar inkomenaugustus
consumptie​augustus
consumptieprijs​augustus
​consumentenvertrouwen(UvM)​september *)
​Japan​consumentenprijsindexaugustus​
werkloosheid​​augustus
​Eurozoneconsumentenprijsindex​september
Duitslanddetailhandelsomzet​​augustus
werkgelegenheid​​augustus
​consumentenvertrouwen​september *) en oktober
Frankrijk​​consumptie​augustus
​consumentenprijsindex​september
​Italie​​consumentenprijsindexseptember​
​Nederland​producentenprijsindexaugustus​
30-09​​China​inkoopmanagersindex industrieseptember​
inkoopmanagersindex dienstensector​september​

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie blijft in 2018 vrijwel stabiel op 3,5%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar de groei ondanks een lichte afzwakking robuust blijft, nl. ca 6,2%.

De Amerikaanse economie groeit in 2018 naar verwachting met 2,1%, vrijwel gelijk aan de verwachte expansie in dit jaar. De private consumptie zal mede door een verdere groei van de werkgelegenheid in lijn met dit jaar toenemen. De groei van de investeringen houdt aan. De uitvoer kan mede door de lagere dollar wat aantrekken. De inflatie daalt licht naar 1,7%.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 nagenoeg gelijk op 2,0%. De groei van de investeringen trekt aan onder invloed van het ruime monetaire beleid. De consumptie groeit mede dankzij de verder verbeterde arbeidsmarkt. De werkloosheid zal volgend jaar in het eurogebied dalen tot 8,6%, het laagste niveau in jaren. De Nederlandse economie ontwikkelt zich zeer gunstig. Dit jaar komt de economische groei uit op rond 3%. In 2018 neemt de groei iets af, maar blijft met 2,4% bovengemiddeld. De inflatie neemt in het eurogebied af van 1,5% dit jaar naar 1,3% in 2018. De inflatie blijft daarmee ruim beneden de doelstelling van de ECB.  

Economische groei 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,52,02,1
China6,76,76,2
Japan1,01,81,2

Eurozone

1,8

2,1

2,0

Duitsland1,92,02,0
Frankrijk1,21,81,6
Italië0,91,31,3
Spanje3,23,02,5
Nederland 2,23,02,4
           
Inflatie *) 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,11,81,7
China2,01,52,4
Japan-0,10,40,5
Eurozone0,31,51,3
Duitsland0,41,81,7
Frankrijk0,31,21,1
Italië-0,11,01,0
Spanje-0,31,81,3
Nederland 0,11,41,2

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal de effectenaankopen in de loop van 2018 naar verwachting geleidelijk verminderen, maar de rente onveranderd laten. De lange rentetarieven lopen licht op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,25

-0,20

Staat 10 jaar0,510,800,90

Grafiek

Yieldcurve Nederland

    

  
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query