Werkloosheid VS gedaald

 • update:  
 •  
Het aantal banen in de Amerikaanse economie is in september onverwacht met 33.000 gedaald.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De daling is sterk beïnvloed door de orkanen Irma en Harvey. De werkloosheid daalde echter van 4,4% in augustus naar 4,2% in september. De werkloosheid is gebaseerd op het maandelijkse onderzoek onder huishoudens waaruit juist een sterke stijging van de werkgelegenheid (nl. 906.000) naar voren kwam. Hoewel de data tegenstrijdig zijn, is de kans op een renteverhoging volgens beleggers toegenomen. De dollar won daardoor terrein op de euro. In de eurozone daalde het aantal werklozen in augustus met 42.000. Uitgedrukt in de beroepsbevolking bleef de werkloosheid in uit eurogebied gelijk op 9,1%. De werkloosheid is de laatste maanden weinig gedaald. Gelet op de gunstige economische vooruitzichten verwachten we dat de werkloosheid het komende jaar verder zal dalen. 

Standen per 6 OKTOBER 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,35 (1,33)2,36 (2,32)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,91 (0,91)
Duitsland0,46 (0,46)
Frankrijk0,76 (0,77)
Italië2,20 (2,17)
Spanje1,70 (1,61)
Nederland 0,52 (0,53)
​Eurokoers USD 1,173 (1,183)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Werkloosheid (% beroepsbevolking)   

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 60,8 (augustus: 58,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, september: 59,8 (augustus: 55,3)
 • industriële orders, augustus: 1,2%, 5,7% j.o.j. (juli: 4,9% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, augustus: 0,5%, 2,5% j.o.j. (juli: 1,9% j.o.j.)
 • uitvoer, augustus: 4,2% j.o.j. (juli: 5,0% j.o.j.)
 • invoer, augustus: 4,0% j.o.j. (juli: 5,1% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, augustus: USD -42,4 miljard (juli: USD -43,6 miljard)
 • werkgelegenheid, september: -33.000, 1,2% j.o.j. (augustus: +169.000, herzien van +156.000, 1,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, september: 4,2% (augustus: 4,4%)
 • uurlonen, september: 0,5%, 2,9% j.o.j. (augustus: 2,7% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 52,9 (herzien van 52,6, augustus: 52,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, september: 51,0 (augustus: 51,6)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 58,1 (herzien van 58,2, augustus: 57,4)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, september: 55,8 (herzien van 55,6, augustus 54,7)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, september: 56,7 (augustus: 55,7)
 • detailhandelsomzet(volume), augustus: -0,5%, 1,2% j.o.j. (juli: 2,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 9,1% (juli: 9,1%) 
 • producentenprijsindex, augustus: 0,3%, excl. energie 0,1%, 2,5% j.o.j. (juli: 2,0% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële orders(volume), augustus: 3,6%, 7,8 % j.o.j. (juli: 5,4% j.o.j.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 56,3 (augustus: 56,3)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, september: 53,2 (augustus: 55,1)
 • detailhandelsomzet, augustus: -0,3%, -0,5% j.o.j. (juli: -0,5% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 54,3 (augustus: 52,4)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, september: 56,7 (augustus: 56,0)
 • industriële productie, augustus: 1,0%, 2,2% j.o.j. (juli: 1,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 60,0 (augustus: 59,3)
 • consumentenprijsindex, september: -0,4%, 1,4% j.o.j. (augustus: 1,5% j.o.j.)
 • uurlonen, september: 0,0%, 1,5% j.o.j. (juli: 1,6% j.o.j.)

 

Agenda

09-10​Duitslandindustriële productieaugustus
10-10Duitslandhandelsbalans​augustus
​Italië​industriële productie​augustus
Nederland​industriële productie​​augustus
​11-10​Eurozonehuizenprijsindex​tweede kwartaal
12-10Verenigde Staten producentenprijsindex​september
Eurozoneindustriële productie​augustus
​Nederlandhandelsbalans augustus
​13-10Verenigde Statenconsumentenprijsindexseptember
detailhandelsomzet​september
consumentenvertrouwen(UvM)​oktober
Nederlanddetailhandelsomzet ​augustus

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie blijft in 2018 vrijwel stabiel op 3,5%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar de groei ondanks een lichte afzwakking robuust blijft, nl. ca 6,2%.

De Amerikaanse economie groeit in 2018 naar verwachting met 2,1%, vrijwel gelijk aan de verwachte expansie in dit jaar. De private consumptie zal mede door een verdere groei van de werkgelegenheid in lijn met dit jaar toenemen. De groei van de investeringen houdt aan. De uitvoer kan mede door de lagere dollar wat aantrekken. De inflatie daalt licht naar 1,7%.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 nagenoeg gelijk op 2,0%. De groei van de investeringen trekt aan onder invloed van het ruime monetaire beleid. De consumptie groeit mede dankzij de verder verbeterde arbeidsmarkt. De werkloosheid zal volgend jaar in het eurogebied dalen tot 8,6%, het laagste niveau in jaren. De Nederlandse economie ontwikkelt zich zeer gunstig. Dit jaar komt de economische groei uit op rond 3%. In 2018 neemt de groei iets af, maar blijft met 2,4% bovengemiddeld. De inflatie neemt in het eurogebied af van 1,5% dit jaar naar 1,3% in 2018. De inflatie blijft daarmee ruim beneden de doelstelling van de ECB.  

Economische groei 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,52,02,1
China6,76,76,2
Japan1,01,81,2

Eurozone

1,8

2,1

2,0

Duitsland1,92,02,0
Frankrijk1,21,81,6
Italië0,91,31,3
Spanje3,23,02,5
Nederland 2,23,02,4
           
Inflatie *) 2016 2017 2018
Verenigde Staten 1,11,81,7
China2,01,52,4
Japan-0,10,40,5
Eurozone0,31,51,3
Duitsland0,41,81,7
Frankrijk0,31,21,1
Italië-0,11,01,0
Spanje-0,31,81,3
Nederland 0,11,41,2

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB zal de effectenaankopen in de loop van 2018 naar verwachting geleidelijk verminderen, maar de rente onveranderd laten. De lange rentetarieven lopen licht op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,25

-0,20

Staat 10 jaar0,520,820,90

Grafiek

Yieldcurve Nederland

    

  
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query