Inflatie blijft volgens ECB te laag

 • update:  
 •  
Ondanks de aantrekkende conjunctuur loopt de inflatie de komende jaren volgens de ECB nauwelijks op.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Vanwege deze reden houdt de centrale bank onverkort vast aan het ingezette monetaire beleid. De grote meerderheid van de ECB-raad is van mening dat de effectenaankopen worden voortgezet tot tenminste september 2018. In de persconferentie wees president Draghi recente kritiek op het beleid van onder meer Knot(DNB) en Weidmann(Bundesbank) van de hand. Volgens Knot groeit de economie nu zo krachtig, dat het logisch zou zijn om de effectenaankopen verder terug te brengen en per september volgend jaar te beëindigen. President Draghi wees erop dat het monetaire beleid zich niet richt op economische groei of werkgelegenheid, maar enkel op prijsstabiliteit. Ook leidt het monetaire beleid volgens de bankpresident niet tot risico's voor de financiële stabiliteit. 

Recente cijfers onderstrepen dat de bedrijvigheid in het eurogebied aantrekt. De samengestelde of totale index van inkoopmanagers van de eurozone steeg in december 0,5 punt naar 57,5. De index neemt al het hele jaar toe. Vooral in de industrie gaat het de laatste maanden steeds beter. De werkgelegenheid nam het het derde kwartaal toe met 0,4%. Jaar-op-jaar steeg de werkgelegenheid met 1,7% tegen 1,6% in het tweede kwartaal.

Standen per 15 december 2017

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten1,61 (1,55)2,35 (2,38)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,78 (0,80)
Duitsland0,30 (0,30)
Frankrijk0,64 (0,64)
Italië1,79 (1,60)
Spanje1,45 (1,38)
Nederland 0,38 (0,36)
​Eurokoers USD 1,177 (1,175)​

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurozone

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 

 • empire state man. survey Fed New York, december: +18,0 (november: +19,4) 
 • detailhandelsomzet, november: 0,4%, 3,5% j.o.j. (oktober: 0,4%, 2,8% j.o.j., herzien van 0,1%, 2,5% j.o.j.)
 • industriële productie, november: 0,2%, 3,4% j.o.j. (oktober: 1,2%, 2,9% j.o.j., herzien van 0,9%, 2,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, november: 0,4%, excl. voedsel en energie 0,1%, 2,2% j.o.j. (oktober: 2,0% j.o.j.)
 • loonkosten, derde kwartaal: 0,8%, 2,6% j.o.j. (niet herzien)  
 • producentenprijsindex, november: 0,4%, excl. voedsel en energie 0,3%, 3,0% j.o.j. (oktober: 2,7% j.o.j.) 

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, december: 54,2 (november: 53,6)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, december: 58,0 (november: 57,5); industrie 60,6 (november: 60,1); dienstensector: 56,5 (november: 56,2)  
 • industriële productie, oktober: 0,2%, 3,7% j.o.j. (november: 3,4% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, derde kwartaal: 0,4%, 1,7% j.o.j. (tweede kwartaal: 1,6% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, december: 58,7 (november: 57,3) 

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, december: 60,0 (november: 60,3)
 • werkgelegenheid, derde kwartaal: +49.900, 1,4% j.o.j. (tweede kwartaal: 1,4% j.o.j.) 

ITALIE

 • detailhandelsomzet, oktober: -1,0%, -2,1% j.o.j. (september: 3,1% j.o.j.)
 • industriële productie, oktober: 0,5%, 3,1% j.o.j. (september: 2,2% j.o.j.)

NEDERLAND

 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 0,7% j.o.j. (september: 4,4% j.o.j.)
 • uitvoer(volume), oktober: 5,3% j.o.j. (september: 7,3% j.o.j.)
 • invoer(volume), oktober: 3,0% j.o.j. (september: 5,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, oktober: EUR 4,9 miljard (september: EUR 6,2 miljard)  

Agenda

18-12Verenigde Staten huizenmarktindex​december
Eurozone​consumentenprijsindex​november *)
​19-12​Verenigde Staten saldo lopende rekening ​derde kwartaal
woningproductienovember
​Eurozone​loonkosten​derde kwartaal
​productie bouwnijverheid​oktober
Duitsland​​ondernemersvertrouwen​december
20-12Verenigde Statenverkochte bestaande woningen​november
Duitslandproducentenprijsindexnovember
21-12​Verenigde Staten bruto binnenlands product​derde kwartaal *)
index leading indicators​november
business outlook Fed Philadelphia​december
​Japanbijenkomst Bank of Japan
​Nederlandconsumentenvertrouwen ​december
​consumptie ​oktober
​werkloosheid​november
​huizenprijs​november
22-12Verenigde Statenconsumptie​november
​consumptieprijs​november
beschikbaar inkomen ​november​
orders duurzame goederen​november​
​verkochte nieuwbouwwoningennovember​
​consumentenvertrouwen(UvM)​december *)
​Duitsland​consumentenvertrouwenjanuari
​Frankrijk​bruto binnenlands product​derde kwartaal *)
consumptie​​november
​Nederland​​bruto binnenlands product​​derde kwartaal *)
​overheidssaldo​derde kwartaal
​25-12--
​26-12Japan consumentenprijsindex​november
​werkloosheidnovember​

 

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,7%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,5%, iets meer dan dit jaar. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag zal het komende jaar dankzij de belastingverlaging wat sterker groeien dan eerder was voorzien. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 1,9% in 2018 en 2,0% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 nagenoeg gelijk op 2,2%. In 2019 komt de groei uit op 1,8%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 stabiel op 1,5%, maar loopt in 2019 licht toe naar 1,7%. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,22,5(2,3)​2,0
China6,76,96,5(6,2)​6,3
Japan1,01,81,2​1,0

Eurozone

1,8

2,4(2,1)

2,2(2,0)

1,8
Duitsland1,92,5(2,0)2,2(2,0)​2,0
Frankrijk1,21,81,8(1,6)​1,6
Italië0,91,6(1,3)1,6(1,3)​1,0
Spanje3,23,02,5​2,1
Nederland 2,23,2(3,0)2,4​2,0
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,7(1,8)1,9(1,7)​2,0
China2,01,52,4​2,5
Japan-0,10,40,50,5​
Eurozone0,31,51,5(1,3)​1,7
Duitsland0,41,6(1,8)2,0(1,7)​2,2
Frankrijk0,31,21,3(1,1)​1,7
Italië-0,11,01,0​1,1
Spanje-0,32,0(1,8)1,8(1,3)​1,7
Nederland 0,11,41,4(1,2)​1,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,27

-0,20

Staat 10 jaar0,380,660,90

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query