Consumentenvertrouwen blijft hoog

 • update:  
 •  
Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in december licht gestegen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De indicator van het consumentenvertrouwen kwam uit op +25 tegen +23 in november. Dat is gelijk aan het niveau van juni 2007, een jaar voor het ontstaan van de financiële crisis. Het consumentenvertrouwen is nog wel lager dan in 2000. Consumenten zijn positiever over het economisch klimaat en hun financiële situatie. De deelindicator van de koopbereidheid steeg van 10 naar 12. De cijfers duiden op een aanhoudende groei van de consumptie. De wat lagere bestedingsgroei in oktober (1,7% jaar-op-jaar) die het CBS de afgelopen week bekend maakte, zeer waarschijnlijk eenmalig. 

Op de financiële markten liepen de lange rentetarieven licht op. In de Verenigde Staten heeft president Trump het belastingplan ondertekend. Door de belastingverlaging loopt het tekort van de federale overheid de komende jaren verder op.  

Standen per 22 december 2017

3 maanden *)  10 jaar *)
Verenigde Staten 1,69 (1,61)2,46 (2,35)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,89 (0,78)
Duitsland0,41 (0,30)
Frankrijk0,75 (0,64)
Italië1,87 (1,79)
Spanje1,45 (1,45)
Nederland 0,49 (0,38)
​Eurokoers USD 1,187 (1,177)​

*)  rentetarieven Verenigde Staten en eurokoers per 26 december; 10 jaar: rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

 

Grafiek

Nederland

  

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, november: 130,9, 5,5% j.o.j. (oktober: 130,4, 5,2% j.o.j.)
 • business outlook Fed Philadelphia, december: +26,2 (november: +22,7)
 • consumentenvertrouwen(UvM), december: 95,9 (herzien van 96,8)
 • orders duurzame goederen, november: 1,3%, 8,2% (oktober: -0,4%, 1,9% j.o.j., herzien van -0,8%, 1,6% j.o.j. )
 • consumptie, november: 0,4%, 2,7% j.o.j. (oktober: 2,5% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, november: 0,4%, 3,7% j.o.j. (oktober: 3,2% j.o.j.)
 • huizenmarktindex, december: 74 (november: 69)
 • woningproductie, november: 1,116 miljoen, -7,2% j.o.j. (oktober:1,189 miljoen, 11,4% j.o.j.) 
 • verkochte bestaande woningen, november: 5,81 miljoen, 3,8% j.o.j. (oktober: 5,5 miljoen, -0,5% j.o.j.)
 • huizenprijs, november: 0,8%, 4,8% j.o.j. (oktober: 4,4% j.o.j.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, november: 733.000, 26,6% j.o.j. (oktober: 624.000, 8,1% j.o.j., herzien van 685.000, 18,7% j.o.j.)
 • saldo lopende rekening, derde kwartaal: USD -100,6 miljard, -0,5% bbp (tweede kwartaal: USD -122,4 miljard, -0,6% bbp)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,8%, 2,3% j.o.j. (niet herzien)
 • consumptieprijs, november: 0,2%, 1,8% j.o.j. (oktober: 1,6% j.o.j.)

JAPAN

 • consumentenprijsindex, november: 0,4%, 0,6% j.o.j. (oktober: 0,2% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: 2,7% (oktober: 2,8%) 

EUROZONE

 • productie bouwnijverheid, oktober: 0,4%, 2,0% j.o.j. (september: 3,5% j.o.j.)
 • loonkosten private sector, derde kwartaal: 0,4%, 1,9% j.o.j. (tweede kwartaal: 1,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, november: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,2%, 1,5% j.o.j. (niet herzien) 

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, december: 117,2 (november: 117,6)  
 • consumentenvertrouwen, januari: +10,8 (december: +10,7)   
 • producentenprijsindex, november: 0,1%, 2,5% j.o.j. (oktober: 2,7% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,6%, 2,3% j.o.j. (herzien van 0,5%, 2,2% j.o.j.)
 • consumptie, november: 2,2%, -0,6% j.o.j. (oktober: 2,8% j.o.j.)

 NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, december: +25 (november: +23)
 • consumptie, oktober: 1,7% j.o.j. (september: 3,0% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: -7.000, 4,4% (oktober: 4,5%)
 • werkgelegenheid, november: +17.000, 2,2% j.o.j. (oktober: 2,0% j.o.j.)
 • huizenprijs, november: 0,5%, 8,2% j.o.j. (oktober: 8,2% j.o.j.)
 • overheidssaldo, derde kwartaal(jaarbasis): EUR 8,7 miljard, 1,2% bbp (tweede kwartaal: EUR 8,2 miljard, 1,1% bbp)
 • bruto overheidsschuld, derde kwartaal: EUR 412,6 miljard, 57,0% bbp (tweede kwartaal: EUR 420,6 miljard, 58,7% bbp)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,4%, 3,0% j.o.j. (niet herzien)

Agenda

27-12Verenigde Staten consumentenvertrouwen(CB)december
Spanje​detailhandelsomzet​november
28-12​--​
​29-12Eurozone​geldhoeveelheid(M3)​november
​Duitslandconsumentenprijsindex​december
​Spanje​consumentenprijsindexdecember
Nederland​producentenprijsindex​november
​producentenvertrouwen​december
01-01-nieuwjaarsdag
02-01​Eurozone inkoopmanagersindex industrie​december *)
Italië​​inkoopmanagersindex industriedecember​
​Spanjeinkoopmanagersindex industrie​​december
Nederlandinkoopmanagersindex industrie​december
03-01Verenigde Stateninkoopmanagersindex industrie​december
bouwuitgaven​november
​Duitslandwerkgelegenheidnovember​
werkloosheidnovember​
​04-01​Japaninkoopmanagersindex industrie​december *)
​Eurozone​inkoopmanagersindex dienstensector​december *)
​inkoopmanagersindex​december *)
​Italiëinkoopmanagersindex dienstensector​december
​Spanje​inkoopmanagersindex dienstensector​december
​Nederlandlonen​​vierde kwartaal
05-01Verenigde Staten inkoopmanagersindex dienstensector​december
​werkgelegenheiddecember
​werkloosheid​december
uurlonen​december​
​handelsbalans​november
industriële orders ​november​
​Japan​inkoopmanagersindex dienstensectordecember​
​Eurozoneconsumentenprijsindex​​december
​producentenprijsindex​november
Duitsland​detailhandelsomzet​​november
Frankrijk​consumentenvertrouwen​​december
​consumentenprijsindexdecember​

 

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,7%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,5%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag zal door de belastingverlaging wat sterker toenemen dan eerder was verwacht. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 1,9% in 2018 en 2,0% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 nagenoeg gelijk op 2,2%. In 2019 komt de groei uit op 1,8%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 stabiel op 1,5%, maar loopt in 2019 licht toe naar 1,7%. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,22,5​2,0
China6,76,96,5​6,3
Japan1,01,81,2​1,0

Eurozone

1,8

2,4

2,2

1,8
Duitsland1,92,52,2​2,0
Frankrijk1,21,81,8​1,6
Italië0,91,61,6​1,0
Spanje3,23,02,5​2,1
Nederland 2,23,22,4​2,0
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,71,9​2,0
China2,01,52,4​2,5
Japan-0,10,40,50,5​
Eurozone0,31,51,5​1,7
Duitsland0,41,62,0​2,2
Frankrijk0,31,21,3​1,7
Italië-0,11,01,0​1,1
Spanje-0,32,01,8​1,7
Nederland 0,11,41,4​1,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,23

-0,20

Staat 10 jaar0,490,800,90

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query