Sterke loonstijging VS

 • update:  
 •  
De Amerikaanse uurlonen zijn in januari met 2,9% gestegen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Dat is de hoogste loonstijging in meer dan acht jaar. Als gevolg van de aanhoudende banengroei is de werkloosheid in de Verenigde Staten gedaald naar 4,1%. Dat is een laag niveau. De zgn. natuurlijke of evenwichtswerkloosheid is volgens de OECD 4,9%. Komt de werkloosheid beneden dat niveau, dan is sprake van krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de kans op hogere loonstijgingen groter wordt. In de laatste maanden lijken de lonen inderdaad wat aan te trekken. De Federal Reserve is optimistischer geworden over de inflatie. De Amerikaanse centrale bank verwacht dat de geldontwaarding in de komende twaalf maanden zal stijgen naar het beoogde niveau van 2%. Algemeen wordt verwacht dat de rente in maart zal worden verhoogd met 25 basispunten. Deze renteverhoging zal worden doorgevoerd door de nieuwe president Jerome Powell. Hij volgt Janet Yellen. Zij heeft de Fed sinds 2014 geleid en wordt alom beschouwd als een van de meest bekwame centrale bankpresidenten die het land heeft gehad. Yellen was bereid om nog een termijn aan te blijven als voorzitter, maar president Trump besloot haar om politieke redenen niet te herbenoemen. Marktpartijen verwachten overigens niet dat het monetaire beleid onder Powell wezenlijk zal veranderen. Op de markt liepen de lange rentetarieven vooral in de Verenigde Staten op. In het eurogebied stegen de rentetarieven licht. De rente op de Nederlandse tienjarige staatslening steeg 12 basispunten naar 0,78%, het hoogste niveau in twee- en een half jaar.

 

Standen per 2 FEBRUARi 2018

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 1,79 (1,77)2,85 (2,66)
Eurozone-0,33 (-0,33)1,13 (1,01)
Duitsland

0,77 (0,63)

Frankrijk1,03 (0,92)
Italië2,03 (1,99)
Spanje1,45 (1,40)
Nederland 0,78 (0,66)
​Eurokoers USD 1,244 (1,243)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

 

Grafiek

Verenigde Staten

   

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 59,1 (december: 59,3)
 • industriële orders, december: 1,7%, 8,4% j.o.j. (november: 8,4% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(CB), januari: 125,4 (december: 123,1)
 • consumptie, december: 0,3%, 2,8% (november: 2,9% j.o.j.)
 • consumptieprijs, december: 0,1%, 1,7% j.o.j. (november: 1,8% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, december: 0,3%, 3,9% j.o.j. (november: 3,6% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, december: 0,7%, 2,6% j.o.j. (november: 0,6%, 1,5% j.o.j., herzien van 0,8%, 2,4% j.o.j.)
 • werkgelegenheid(excl. agrarische sector), januari: +200.000, 1,5% j.o.j. (december: +160.000, 1,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, januari: 4,1% (december: 4,1% j.o.j.)
 • uurlonen, januari: 0,3%, 2,9% j.o.j. (december: 0,4%, 2,7% j.o.j., herzien van 0,3%, 2,5% j.o.j.)
 • loonkosten, vierde kwartaal: 0,6%, 2,7% j.o.j. (derde kwartaal: 2,5% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 51,3 (december: 51,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 55,3 (december: 55,0)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 54,8 (december: 54,4)
 • werkloosheid, december: 2,8% (november: 2,7%)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, januari: 114,7 (december: 115,3)
 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 59,6 (niet herzien)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,6%, 2,7% j.o.j. (derde kwartaal: 2,8% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: +134.000, 8,7% (november: -133.000, 8,7%)
 • consumentenprijsindex, januari: -0,9%, 1,3% j.o.j. (december: 1,4% j.o.j.); excl. voedsel en energie -1,6%, 1,0% j.o.j. (december: 1,0% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, december: 0,2%, 2,2% j.o.j. (november: 2,8% j.o.j.)

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume), december: -1,9%, 0,7% j.o.j. (november: 3,8% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, december, +67.000, 1,4% j.o.j. (november: +59.000, 1,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: 3,6% (november: 3,7%)
 • consumentenprijsindex, januari: -1,0%, 1,4% j.o.j. (december: 1,6% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,6%, 2,4% j.o.j. (derde kwartaal: 2,3% j.o.j.)
 • consumptie, december: -1,2%, 1,0% j.o.j. (november: 3,0%, 2,1% j.o.j., herzien van 2,2%, 1,2% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: 9,2% (november: 9,3%)
 • producentenprijsindex, december: 0,0%, 1,7% j.o.j. (november: 2,6% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, januari: -0,1%, 1,5% j.o.j. (december: 1,2% j.o.j.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 59,0 (december: 57,4)
 • werkloosheid, december: 10,8% (november: 10,9%)
 • consumentenprijsindex, januari: -1,6%, 1,1% j.o.j. (december: 1,0% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 55,2 (december: 55,8)
 • detailhandelsomzet(volume), december: 2,1% j.o.j. (november: 4,2% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,7%, 3,2% j.o.j. (derde kwartaal: 3,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: 16,4% (november: 16,6%)
 • consumentenprijsindex, januari: -1,5%, 0,7% j.o.j. (december: 1,2% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, januari: +10,3 (december: + 8,9)
 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 62,5 (december: 62,2)
 • producentenprijsindex, december: 0,1%, 2,5% j.o.j. (november: 4,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: 4,4% (november: 4,4%)

Agenda

05-02Verenigde Staten inkoopmanagersindex dienstensector januari
​Japan​inkoopmanagersindex dienstensector ​januari
Eurozone​​detailhandelsomzetdecember
inkoopmanagersindex dienstensector 

​januari *)

​inkoopmanagersindex​januari *)
Italië​inkoopmanagersindex dienstensector ​​januari
Spanje​​inkoopmanagersindex dienstensector ​januari
​06-02​Verenigde Staten ​handelsbalansdecember
Duitslandindustriële orders december
07-02Duitslandindustriële productie ​december
​Frankrijkhandelsbalans​december
​08-02​Duitslandhandelsbalansdecember
​Spanjeindustriële productie december
Nederlandconsumentenprijsindexjanuari
09-02Frankrijk industriële productie ​december
Italiëindustriële productie ​december
​Nederland​industriële productie ​december
China​​consumentenprijsindex​januari

 

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,7%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,5%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag zal door de belastingverlaging wat sterker toenemen dan eerder was verwacht. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 1,9% in 2018 en 2,0% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 nagenoeg gelijk op 2,2%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 stabiel op 1,5%, maar loopt in 2019 licht toe naar 1,7%. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,5​2,0
China6,76,96,5​6,3
Japan1,01,81,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,2

1,9
Duitsland1,92,22,2​2,0
Frankrijk1,21,9(1,8)1,8​1,6
Italië0,91,61,6​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,4​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,71,9​2,0
China2,01,62,4​2,5
Japan-0,10,50,50,5​
Eurozone0,31,51,5​1,7
Duitsland0,41,72,0​2,2
Frankrijk0,31,21,3​1,7
Italië-0,11,31,0​1,1
Spanje-0,32,01,8​1,7
Nederland 0,11,31,4​1,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,21

-0,20

Staat 10 jaar0,781,090,90

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query