Ondernemers vol vertrouwen

 • update:  
 •  
Het vertrouwen van Nederlandse bedrijven is verder gestegen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De indicator steeg van +13,4 in het vierde kwartaal naar +18,1 in het eerste kwartaal. In alle branches nam het vertrouwen toe. In de sectoren bouw, groothandel en zakelijke dienstverlening zijn de vooruitzichten het meest gunstig. Per saldo 17% van de bedrijven zag de winstgevendheid verbeteren. De werkgelegenheid neemt naar verwachting verder toe bij per saldo 16% van de bedrijven. Er zijn wel steeds meer bedrijven die kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dat kan op den duur de economische groei gaan afremmen. In het vierde kwartaal van 2017 was dat bepaald nog niet het geval. Het bbp nam met 0,8% toe.  Jaar-op-jaar groeide de Nederlandse economie met 2,9%. De uitvoer en de investeringen namen sterk toe, de consumptiegroei daarentegen vlakte af. Over het hele jaar was sprake van de sterkste expansie (3,1%) sinds 2007. 

De aandelenmarkten kwamen de afgelopen week enigszins tot rust. Wellicht kwam dat door enkele matige cijfers over de Amerikaanse economie. De inflatie bleef in januari volgens de consumentenprijsindex gelijk op 2,1%. De kerninflatie die van grote betekenis voor het monetaire beleid bleef stabiel op 1,8 procent. Tegen deze achtergrond steeg de Amerikaanse lange rente licht en bleven de lange rentetarieven in de voornaamste eurolanden vrijwel gelijk.

 

Standen per 16 FEBRUARi 2018

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 1,88 (1,82)2,90 (2,84)
Eurozone-0,33 (-0,33)1,12 (1,13)
Duitsland

0,72 (0,75)

Frankrijk0,96 (0,99)
Italië1,97 (2,03)
Spanje1,45 (1,48)
Nederland 0,74 (0,77)
​Eurokoers USD 1,245 (1,225)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

 

Grafiek

Nederland

   

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • empire state man. survey Fed New York, februari: +31,1 (januari: +17,7)
 • business outlook Fed Philadelphia, februari: +25,8 (januari: +22,2)
 • consumentenvertrouwen(UvM), februari: 99,9 (januari: 95,7)
 • huizenmarktindex, februari: 72 (januari: 72)
 • detailhandelsomzet(volume), januari: -1,2%, 1,5% j.o.j. (december: 3,5% j.o.j.) 
 • industriële productie, januari: -0,1%, 3,7% j.o.j. (december: 0,4%, 3,4% j.o.j., herzien van 0,9%, 3,6% j.o.j.)
 • woningproductie, januari: 1,166 mlijoen, 7,7% j.o.j. (december: 1,188, miljoen, 8,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, januari: 0,5%, 2,1% j.o.j. (december: 2,1% j.o.j.); excl. voedsel en energie 0,3%, 1,8% j.o.j. (december: 1,8% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, januari: 0,4%, excl. voedsel en energie 0,4%, 2,6% j.o.j. (december: 2,7% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,1%, 1,5% j.o.j. (derde kwartaal: 1,9% j.o.j.)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,6%, 2,7% j.o.j (niet herzien)
 • industriële productie, december: 0,4%, 5,2% j.o.j. (november: 1,3%, 3,7% j.o.j., herzien van 1,0%, 3,2% j.o.j.)
 • uitvoer, december: 7,8% j.o.j. (november: 8,0% j.o.j.)
 • invoer, december: 8,0% j.o.j. (november: 8,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, december: EUR 23,8 miljard (november: EUR 22,0 miljard)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,6%, 2,3% j.o.j. (derde kwartaal: 2,2% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • werkgelegenheid, vierde kwartaal: +53.200, 1,3% j.o.j. (derde kwartaal: +49.600, 1,4% j.o.j.) 

ITALIE

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,3%, 1,6% j.o.j. (derde kwartaal: 1,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • ondernemersvertrouwen, eerste kwartaal: +18,1 (vierde kwartaal: +13,4)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,8%, 2,9% j.o.j. (derde kwartaal: 3,0% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), december: 2,3% j.o.j. (november: 4,1% j.o.j.) 
 • werkgelegenheid, januari: +28.000, 2,0% j.o.j. (december: -1.000, 1,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, januari: -15.000, 4,2% (december: -2.000, 4,4%)
 • uitvoer, december: 6,6% j.o.j. (november: 9,4% j.o.j.)
 • invoer, december: 8,3% j.o.j. (november: 5,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, december: EUR 4,1 miljard (november: EUR 5,9 miljard)

Agenda

19-02Eurozoneproductie bouwnijverheiddecember
​20-02​Duitslandproducentenprijsindexjanuari
21-02Verenigde Statenverkochte bestaande woningen​januari
Eurozone​inkoopmanagersindex ​februari
Duitslandinkoopmanagersindex februari
​Frankrijkinkoopmanagersindex februari
​Japaninkoopmanagersindex industriefebruari
​Nederlandconsumentenvertrouwen​​​​​februari
consumptie​december
huizenprijs​​januari
​22-02​Verenigde Staten index leading indicatorsjanuari
Frankrijkondernemersvertrouwenfebruari
23-02Eurozoneconsumentenprijsindex​januari *)
Duitslandbruto binnenlands product​vierde kwartaal *)
overheidssaldo​2017​

 

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag zal door de belastingverlaging wat sterker toenemen dan eerder was verwacht. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 1,9% in 2018 en 2,0% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 nagenoeg stabiel op 1,4%. In 2019 wordt een geldointwaarding van 1,6% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8(2,5)​2,0
China6,76,96,5​6,3
Japan1,01,6(1,8)1,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,3(2,2)

1,9
Duitsland1,92,22,2​2,0
Frankrijk1,21,92,3(1,8)​1,9(1,6)
Italië0,91,5(1,6)1,6​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,1(3,2)2,4​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,71,9​2,0
China2,01,62,4​2,5
Japan-0,10,50,50,5​
Eurozone0,31,51,4(1,5)​1,6(1,7)
Duitsland0,41,71,9(2,0)​2,1(2,2)
Frankrijk0,31,21,2(1,3)​1,4(1,7)
Italië-0,11,30,9(1,0)​1,0(1,1)
Spanje-0,32,01,3(1,8)​1,6(1,7)
Nederland 0,11,31,3(1,4)​1,7(1,8)

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,20

-0,20

Staat 10 jaar0,741,060,90

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query