Frankrijk voldoet aan EMU-norm

 • update:  
 •  
Het begrotingstekort van Frankrijk kwam in 2017 uit op 2,6% van het bbp.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Dat was lager dan verwacht. De Europese Commissie ging in haar meest recente prognoses uit van een begrotingstekort van 2,9% in 2017. Het is voor het eerst in 10 jaar dat Frankrijk voldoet aan de begrotingsnorm. In deze periode ontliep het land diverse keren sancties van de Europese Commissie. Dit droeg niet bij aan de geloofwaardigheid van het Stabiliteits- en Groeipact. De Franse regering zou er verstandig aan doen de gunstige economische vooruitzichten te benutten om de overheidsfinanciën verder op orde te brengen. In andere kernlanden van de eurozone waaronder ons land is dat al gebeurd. Nederland boekte in 2017 een begrotingsoverschot van EUR 8 miljard, ofwel 1,1% van het bbp. In 2016 bedroeg het overschot 0,4% van het bbp.

 

Standen per 29 MAART 2018

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,31 (2,29)2,74 (2,82)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,96 (1,00)
Duitsland

0,49 (0,52)

Frankrijk0,72 (0,77)
Italië1,78 (1,87)
Spanje1,15 (1,26)
Nederland 0,64 (0,54)
​Eurokoers USD 1,232 (1,235)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

 

Grafiek

Overheidssaldo(% bbp)

   

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 59,3 (februari: 60,8)
 • consumentenvertrouwen(CB), maart: 127,7 (februari: 130,0)
 • consumentenvertrouwen(UvM), maart: 101,4 (herzien van 102)
 • consumptie, februari: 0,0%, 2,8% j.o.j. (januari: 2,8% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, februari: 0,4%, 3,9% j.o.j. (januari: 4,0% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, februari: 0,1%, 3,0% j.o.j. (januari: 4,0% j.o.j.)
 • consumptieprijsindex, februari: 0,2%, excl. voedsel en energie 0,2%, 1,8% j.o.j. (januari: 1,7% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,7%, 2,6% j.o.j. (herzien van 0,6%, 2,5% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 51,5 (februari: 50,3)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 54,6 (februari: 54,4)

JAPAN

 • werkgelegenheid, februari: +510.000, 2,4% j.o.j. (januari: +420.000, 1,4% j.o.j.) 
 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 53,1 (herzien van 53,2)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, maart: 112,6 (februari: 114,2) 
 • geldhoeveelheid(M3), februari(driemnd. basis): 4,4% j.o.j. (januari: 4,7% j.o.j.)

DUITSLAND

 • werkgelegenheid, februari: +45.000, 1,4% j.o.j. (januari: +60.000, 1,4% j.o.j.) 
 • consumentenprijsindex, maart: 0,4%, 1,5% j.o.j. (februari: 1,2% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, maart: 100,2 (februari: 99,8)
 • consumptie, februari: 2,4%, 1,9% j.o.j. (januari: -1,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, maart: 1,1%, 1,7% j.o.j. (februari: 1,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, februari: 0,1%, 1,5% j.o.j. (januari: 1,2% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,7%, 2,5% j.o.j. (herzien van 0,6%, 2,5% j.o.j.)
 • begrotingssaldo, 2017: EUR -64,3 miljard, -2,6% bbp (2016: EUR -73,8 miljard, -3,4% bbp)
 • bruto overheidsschuld, 2017(ultimo): EUR 2.218,4 miljard, 97,0% bbp (2016: EUR 2.152,5 miljard, 96,6% bbp)

ITALIE

 • consumentenprijsindex, maart: 2,5%, 1,1% j.o.j. (februari: -0,5%, 0,5% j.o.j., herzien van -0,3%, 0,7% j.o.j.)

SPANJE

 • detailhandelsomzet(volume), februari: 2,2% j.o.j. (januari: 0,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, maart: 1,2%, 1,3% j.o.j. (februari: 1,2% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, maart: +9,5 (februari: +10,9)
 • producentenprijsindex, februari: -0,4%, 0,2% j.o.j. (januari: 1,3% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,8%, 2,9% j.o.j. (niet herzien)
 • begrotingssaldo, vierde kwartaal(jaarbasis): 8,0 miljard, 1,1% bbp (derde kwartaal: EUR 8,5 miljard 1,2% bbp) 

Agenda

3-4Verenigde Stateninkoopmanagersindex industriemaart
​Eurozone​inkoopmanagersindex industrie​maart *)
​Duitsland​detailhandelsomzetfebruari​
​Italiëinkoopmanagersindex industriemaart
Spanjeinkoopmanagersindex industriemaart
​Nederlandinkoopmanagersindex industriemaart
4-4​Verenigde Staten industriële ordersfebruari
​Eurozonewerkloosheid ​februari
consumentenprijsindex​​maart
Japan​​inkoopmanagersindex dienstensector​maart​
5-4Verenigde Statenhandelsbalansfebruari
Eurozonedetailhandelsomzetfebruari
producentenprijsindex ​februari
inkoopmanagersindex dienstensector​​maart *)
Duitsland ​​industriële ordersfebruari​
Italië​inkoopmanagersindex dienstensector​​​maart
​Spanjeinkoopmanagersindex dienstensector​​maart​
​Nederland​uurlonenmaart​
​6-4Verenigde Statenwerkgelegenheid​maart
werkloosheidmaart
uurlonenmaart
Duitsland​​industriële productie​februari
Frankrijkhandelsbalans​februari
Spanje​industriële productie​februari

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag zal door de belastingverlaging wat sterker toenemen dan eerder was verwacht. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 1,9% in 2018 en 2,0% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 nagenoeg stabiel op 1,4%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,6% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,3
Japan0,91,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,3

1,9
Duitsland1,92,22,2​2,0
Frankrijk1,22,02,3​1,9
Italië1,01,51,6​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,2(3,1)2,4​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,71,9​2,0
China2,01,62,4​2,5
Japan-0,10,50,50,5​
Eurozone0,31,51,4​1,6
Duitsland0,41,71,9​2,1
Frankrijk0,31,21,2​1,4
Italië-0,11,30,9​1,0
Spanje-0,32,01,3​1,6
Nederland 0,11,31,3​1,7

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,24

-0,20

Staat 10 jaar0,640,821,10

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query