Vertrouwen in economie wat afgenomen

 • update:  
 •  
Uit het jongste inkomensmanagersurvey blijkt dat het vertrouwen in de economie in maart wat is afgenomen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De inkoopmanagersindex daalde in de eurozone 2 punten naar 55,2. Dat is nog steeds een hoog niveau, maar wel lager dan de top van 58,8 die in januari werd bereikt. In de Verenigde Staten daalde de indices ook, maar in mindere mate. In Nederland waar enkel een onderzoek onder inkoopmanagers in de industrie wordt gehouden, bleef de index op een beduidend hoger niveau dan in andere eurolanden, nl. 61,5. De afname van het economisch vertrouwen is niet verrassend, in het licht van de escalatie van het handelsconflict tussen Verenigde Staten en China. De afgelopen week maakte China een lijst van goederen bekend waarop een invoertarief van 25% zal worden geheven. Dit was een reactie op de publicatie van een soortgelijke lijst door president Trump. De Amerikaanse regering dreigde met importheffingen op goederen met een waarde van nog eens USD 100 miljard. Rusland en Zuid-Korea overwegen ook invoertarieven op Amerikaans staal in te stellen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het Amerikaanse handelstekort in februari uitkwam op USD 57,6 miljard, USD 13 miljard hoger dan in februari 2017. De invoer neemt vooral de laatste maanden sterk toe. De toename van de invoervraag wordt vooral veroorzaakt door de belastingverlaging die dit jaar wordt doorgevoerd.    

Standen per 6 april 2018

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,34 (2,31)2,77 (2,74)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,95 (0,96)
Duitsland

0,49 (0,49)

Frankrijk0,74 (0,72)
Italië1,78 (1,78)
Spanje1,22 (1,15)
Nederland 0,64 (0,64)
​Eurokoers USD 1,223 (1,232)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

 

Grafiek

Verenigde Staten

   

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 58,8 (februari: 59,5)
 • industriële orders, februari: 1,2%, 7,1% j.o.j. (januari: 6,7% j.o.j.)
 • uitvoer, februari: 6,6% j.o.j. (januari: 5,1% j.o.j.)
 • invoer, februari: 10,9% j.o.j. (januari: 7,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, februari: USD -57,6 miljard (januari: USD -56,7 miljard)
 • werkgelegenheid, maart: +103.000, 1,5% j.o.j. (februari: +326.000, 1,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, maart: 4,1% (februari: 4,1%)
 • uurlonen, maart: 0,3%, 2,7% j.o.j. (februari: 2,6% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 50,9 (februari: 51,7)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 56,6 (niet herzien, januari: 58,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 54,9 (herzien van 55,0, februari: 56,2)
 • inkoopmanagersindex(totaal), maart: 55,2 (herzien van 55,3, februari: 57,1) 
 • detailhandelsomzet(volume), februari: 0,1%, 1,8% j.o.j. (januari: 1,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, februari: 8,5% (januari: 8,6%)
 • consumentenprijsindex, maart: 1,0%, excl. voedsel en energie 1,4%, 1,4% j.o.j. (februari: 1,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, februari: 0,1%, 1,6% j.o.j. (januari: 1,6% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële orders, februari: 0,3%, 3,5% j.o.j. (januari: 8,6% j.o.j.)
 • industriële productie, februari: -1,5%, 2,5% j.o.j. (januari: -0,4%, 5,0% j.o.j., herzien van 0,3%, 5,5% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet, februari: -0,7%, 1,3% j.o.j. (januari: 2,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, februari: 3,5% (januari: 3,5%)

FRANKRIJK

 • uitvoer, februari: 4,8% j.o.j. (januari: 7,3% j.o.j.)
 • invoer, februari: 1,7% j.o.j. (januari: 2,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, februari: USD -5,2 miljard (januari: USD -5,6 miljard)
 • werkloosheid, februari: 8,9% (januari: 9,0%)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 55,1 (februari: 56,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 52,6 (februari: 55,0)
 • werkloosheid, februari: 10,9% (januari: 11,1%)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 54,8 (februari: 56,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, maart: 56,2 (februari: 57,3)
 • industriële productie, februari: 1,5%, 3,1% j.o.j. (januari: 0,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, februari: 16,1% (januari: 16,2%)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, maart: 61,5 (februari: 63,4)
 • werkloosheid, februari: 4,1% (januari: 4,2%)
 • uurlonen, maart: 0,1%, 1,8% j.o.j. (februari: 1,7% j.o.j.)

Agenda

 9-4Duitsland​handelsbalansfebruari
​Nederlandindustriële productiefebruari
10-4​Verenigde Statenproducentenprijsindex​​maart
​Eurozonesaldo lopende rekeningvierde kwartaal
​Frankrijkindustriële productie​februari
Italië​​industriële productiefebruari​
​Nederlandvervolguitgifte 0% lening per 15-01-2024 ​maart
consumentenprijsindexmaart​
11-4​Verenigde Staten​consumentenprijsindex​maart
Eurozonehuizenprijsindexvierde kwartaal
Italiëdetailhandelsomzetfebruari
Chinaconsumentenprijsindex​maart
​12-4Eurozone industriële productiefebruari
13-4​Verenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)​april
Eurozone​​handelsbalansfebruari​
Nederland​​handelsbalans​​februari
​detailhandelsomzetfebruari​

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag zal door de belastingverlaging wat sterker toenemen dan eerder was verwacht. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 1,9% in 2018 en 2,0% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 nagenoeg stabiel op 1,4%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,6% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,3
Japan0,91,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,3

1,9
Duitsland1,92,22,2​2,0
Frankrijk1,22,02,3​1,9
Italië1,01,51,6​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,4​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,71,9​2,0
China2,01,62,4​2,5
Japan-0,10,50,50,5​
Eurozone0,31,51,4​1,6
Duitsland0,41,71,9​2,1
Frankrijk0,31,21,2​1,4
Italië-0,11,30,9​1,0
Spanje-0,32,01,3​1,6
Nederland 0,11,31,3​1,7

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,25

-0,20

Staat 10 jaar0,640,821,10

Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query