Groei eurozone afgezwakt

 • update:  
 •  
De economie van de eurozone is het eerste kwartaal met 0,4% gegroeid.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de economische groei nog 0,7%. De lagere expansie van de bedrijvigheid kwam niet als een verrassing. Wel moet worden opgemerkt, dat het groeicijfer voorlopig is. Een aantal eurolanden waaronder Duitsland en Nederland moeten nog data over het bbp publiceren. De conjuncturele vooruitzichten blijven ondanks de lagere economische groei positief. De samengestelde inkoopmanagersindex bleef in april volgens herziene cijfers op een redelijk hoog niveau. De inflatie daalde in april 0,1%-punt naar 1,2%. De kerninflatie zakte van 1,0% naar 0,7%. Vooral het laatste cijfer is voor de ECB een tegenvaller die tot een nieuwe discussie over het monetaire beleid zou kunnen leiden. De Federal Reserve besloot woensdag het officiële tarief niet te wijzigen.  De centrale bank zet het beleid van geleidelijke verhoging van de rentetarieven voort.  

Standen per 4 mei 2018

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,37 (2,36)2,94 (2,95)
Eurozone-0,33 (-0,33)0,97 (1,00)
Duitsland

0,54 (0,57)

Frankrijk0,78 (0,80)
Italië1,79 (1,73)
Spanje1,29 (1,25)
Nederland 0,69 (0,71)
​Eurokoers USD 1,197 (1,207)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Eurozone

   

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 56,8 (maart: 58,8)
 • inkoopmanagersindex industrie, april: 57,3 (maart: 59,3)
 • industriële orders, maart: 1,6%, 8,1% j.o.j. (februari: 7,5% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, maart: -1,7%, 3,6% j.o.j. (februari: 1,0%, 5,7% j.o.j., herzien van 0,1%, 3,0% j.o.j.)
 • consumptie, maart: 0,4%, 2,4% j.o.j. (februari: 2,7% j.o.j.) 
 • uitvoer, maart: 8,8% j.o.j. (februari: 6,5% j.o.j.)
 • invoer, maart: 8,9% j.o.j. (februari: 11,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, maart: USD -49,0 miljard (februari: USD -57,7 miljard)
 • beschikbaar inkomen, maart: 0,3%, 3,7% j.o.j. (februari: 3,8% j.o.j.)
 • uurlonen, maart: 0,1%, 2,6% j.o.j. (februari: 2,6% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, maart: +164.000, 1,6% j.o.j. (februari: +135.000, 1,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, maart: 3,9% (februari: 4,1%)
 • consumptieprijs, maart; 0,0%, excl. voedsel en energie 0,2%, 2,0% j.o.j. (februari: 1,7% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 53,8 (herzien van 53,3, februari 53,1)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 52,5 (maart: 50,9)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,4%, 2,5% j.o.j. (vierde kwartaal: 0,7%, 2,8% j.o.j., herzien van 0,6%, 2,7% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, april: 55,1 (herzien van 55,2, maart: 55,2)
 • inkoopmanagersindex industrie, april: 56,2 (herzien van 56,0, maart: 56,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 54,7(herzien van 55,0, maart: 54,9)
 • detailhandelsomzet(volume), maart: 0,1%, 0,8% j.o.j. (februari: 1,8% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: 8,5% (maart: 8,5%)
 • consumentenprijsindex, april: 0,3%, excl. voedsel en energie 0,2%, 1,2% j.o.j. (maart: 1,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, maart: 0,1%, 2,1% j.o.j. (februari: 1,6% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid(M3), maart(driemaandsgem.): 4,2% j.o.j. (februari: 4,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume, maart: -0,6%, -1,1% j.o.j. (februari: -0,2%, 1,4% j.o.j., herzien van -0,7%, 1,3% j.o.j.) 
 • werkloosheid, maart: 3,4% (februari: 3,5%)
 • consumentenprijsindex, april: -0,1%, 1,4% j.o.j. (maart: 1,5% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • uitvoer, maart: 2,3% j.o.j. (februari: 4,2% j.o.j.)
 • invoer, maart: 1,7% j.o.j. (februari: 1,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, maart: EUR -5,3 miljard (februari: EUR -5,2 miljard)
 • werkloosheid, maart: 8,8% (februari: 8,9%)

ITALIE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,3%, 1,4% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,6% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, april: 53,1 (maart: 55,1)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 52,6 (maart: 52,6)
 • werkloosheid, april: 11,0% (maart: 11,0%)
 • consumentenprijsindex, april: 0,5%, 0,6% j.o.j. (maart: 0,9% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 54,4 (maart: 54,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 55,6 (maart: 56,2)
 • werkloosheid, maart: 16,1% (februari: 16,2%)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, april: 60,7 (maart: 61,5)
 • producentenprijsindex, maart: 0,3%, 0,6% j.o.j. (februari: 0,2% j.o.j.) 

 

Agenda

7-5​​Duitslandindustriële orders​​maart
​8-5​Duitslandhandelsbalans​maart
industriële productie​maart
​Nederlandconsumentenprijsindex​april​
vervolguitgifte 0,75%  staatslening per 15-7-2028 ​
​9-5Verenigde Staten producentenprijsindexapril
​Frankrijkindustriële productiemaart
​Italiedetailhandelsomzet​maart​
​Nederlandindustriële productie​maart
10-5Verenigde Staten consumentenprijsindexapril
China​consumentenprijsindex​april
​Italie​industriële productiemaart​
11-5​Verenigde Staten consumentenvertrouwen(UvM)​mei

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag neemt dit jaar sterk toe. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 1,9% in 2018 en 2,0% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 nagenoeg stabiel op 1,4%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,6% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,5
Japan0,91,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,3

1,9
Duitsland1,92,22,2​2,0
Frankrijk1,22,02,3​1,9
Italië1,01,51,6​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,4​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,71,9​2,0
China2,01,62,4​2,5
Japan-0,10,50,50,5​
Eurozone0,31,51,4​1,6
Duitsland0,41,71,9​2,1
Frankrijk0,31,21,2​1,4
Italië-0,11,30,9​1,0
Spanje-0,32,01,3​1,6
Nederland 0,11,31,3​1,7

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,33

-0,23

-0,20

Staat 10 jaar0,690,881,10


Grafiek

Yieldcurve Nederland

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query